Beboerdemokratiet

Beboerdemokratiet er styret af mange regler, der tager udgangspunkt i en række love, bekendtgørelser og vejledninger.
Billede af BL_Agervang_101018_009.jpg

Love, bekendtgørelser og vejledninger

Beboerdemokratiet er styret af mange regler. Disse tager udgangspunkt i en række love, bekendtgørelser og vejledninger.

 

Her har vi samlet de mest relevante regler i uddrag, der omhandler arbejdet i en almen boligorganisation.

Find relevante spørgsmål og svar her

Beboerdemokrati og chikane mod afdelingsbestyrelse

Spørgsmål

Jeg vil gerne spørge BL om, hvordan de forstår beboerdemokrati, og hvordan de forholder sig til chikane fra beboere, mod en afdelingsbestyrelse.

 

1. Er det beboerdemokrati hvis jeg som lejer ikke vil følge de beslutninger som træffes på et afdelingsmøde, men har fået lov til at ytre mig med min mening, men blev stemt hjem med et flertal og overholdelse af vedtægterne i boligorganisationen samt lovgivning??

 

2. Hvor langt kan jeg gå, hvis jeg hver gang der er truffet en beslutning på et afdelingsmøde, og i henhold til gældende regler, uden jeg risikere at det bliver chikane af afdelingsbestyrelsen?

 

Og hvad kan man gøre som afdelingsbestyrelse mod chikane?

Svar

Reglerne om beboerdemokrati er nærmere beskrevet i lov om almene boliger med tilhørende bekendtgørelser.

 

Beslutninger træffes som flertalsbeslutning, hvor den enkelte lejer er underlagt flertallets beslutning. Der skal naturligvis være tale om en lovlig beslutning i henhold til gældende lovgivning og boligorganisationens vedtægter.

 

Den enkelte lejer har gennem afdelingsmødet og evt. generalforsamling mulighed for at påvirke de beslutninger, der træffes, og dermed udøve indflydelse.

 

Hvis en lejer ikke mener at beslutningen er truffet lovligt, er der mulighed for at indbringe sagen for beboerklagenævnet.

 

Hvad der er chikane, beror på en konkret vurdering, ligesom de sanktioner der kan iværksættes, afhænger af chikanes art og karakter. I værste fald vil chikane kunne medføre politianmeldelse og evt. blive betragtet som en husordensovertrædelse med risiko for opsigelse/ophævelse af lejemålet.

Ansvar for beboerdemokratiet

Spørgsmål

Hvem er overordnet ansvarlig for at beboerdemokratiet i en almen boligforening bliver etableret og korrekt udført? Hvordan sikres det, at nye afdelingsbestyrelser / afdelingsbestyrelsesmedlemmer bliver informeret om beboerdemokratiet, og overholder dette?

Svar

Det er formelt boligorganisationens bestyrelse, som har det overordnede ansvar for at beboerdemokratiet etableres og fungerer korrekt. Lov om almene boliger fastlægger en række områder, hvor beslutninger skal træffes i bestemte møder: afdelingsmøde(beboermøde), øverste myndighed (repræsentantskab eller generalforsamling), organisationsbestyrelse. F.eks. skal budgettet for en boligafdeling fremlægges på et beboermøde og vedtages her, for at den tilhørende eventuelle huslejeforhøjelse kan iværksættes.

 

I praksis er det ofte de ansatte i administrationen, som udfører de praktiske opgaver ved møder m.v.

 

Der er ingen særlige formelle krav til hvordan nye aktører i beboerdemokratiet skal introduceres. Det er op til den enkelte boligorganisation.

 

BL tilbyder mange forskellige kurser for aktive i beboerdemokratiet, herunder grundkursus for nyvalgte afdelingsbestyrelsesmedlemmer, men det er boligorganisationen eller afdelingsbestyrelsen, der forvalter midler til bl.a. uddannelse og træffer beslutning om hvad pengene skal bruges til.

Beboerdemokratiske regler

Spørgsmål

Hvor kan man læse mere om baggrunden for de beboerdemokratiske regler, vi har i dag?

Svar

Reglerne blev til efter et grundigt forarbejde i en arbejdsgruppe, der udarbejdede rapporten ”Udvidelse af beboerdemokratiet i det almennyttige byggeri” udgivet den 19. oktober 1995. Du kan læse rapporten her.

Se alle

Oprettelse: 21.12.2018 | Sidst opdateret: 25.07.2019

Sideansvarlig: Sanne Steen Petersen


Søger du bolig? - Klik her