Beboerdemokratiet

Beboerdemokratiet er styret af mange regler, der tager udgangspunkt i en række love, bekendtgørelser og vejledninger.

Billede af BL_Agervang_101018_009.jpg

Love, bekendtgørelser og vejledninger

Almene boligorganisationer har altid en demokratisk opbygning

 

Uanset om en boligorganisation har et repræsentantskab eller en generalforsamling som øverste myndighed, er beboerdemokratiet styrende. Beboernes repræsentanter udgør flertallet af medlemmerne af den øverste myndighed.

 

Der er fastlagt normalvedtægter for boligorganisationer i en bekendtgørelse, og disse kan ikke fraviges til skade for beboerne.

 

Generalforsamlingen eller repræsentantskabet vælger en organisationsbestyrelse, hvor mindst halvdelen af medlemmerne skal være beboere.

 

I den enkelte afdeling er det afdelingsmødet, der er øverste myndighed. På afdelingsmødet vælges en afdelingsbestyrelse og beboerrepræsentanter til repræsentantskabet.

 

Hvem beslutter hvad? 

Øverste myndighed (generalforsamling/repræsentantskab) varetager boligorganisationens anliggender og træffer overordnede beslutninger om fx valg af administrator og revisor, køb, salg eller forandring af ejendomme og ændringer af vedtægter mv.  

 

Organisationsbestyrelsen har den overordnede ledelse og ansvaret for driften af boligorganisationen, fx for udlejning, budgetlægning, regnskab og lejefastsættelse mv.

 

Afdelingsmødet har flg. kompetencer 

  • godkende budget og evt. regnskab for afdelingen,
  • godkende de overordnede rammer for iværksættelse af arbejder og aktiviteter i afdelingen
  • fastsættelse af husorden
  • godkendelse af forslag om sammenlægning og opdeling af afdelinger
  • valg af vedligeholdelsesordning og fastlægning af vedligeholdelsesreglement

Afdelingsbestyrelsen skal gennemføre de beslutninger, som afdelingsmødet træffer. Det er også afdelingsbestyrelsen, der forelægger budgettet for afdelingsmødet. Herudover har afdelingsbestyrelsen til opgave at sikre, at der er god orden i afdelingen, og ret til at være til stede ved et og femårsgennemgang af byggeriet. Endelig skal afdelingsbestyrelsen orienteres om ansættelse og afskedigelse af ejendomsfunktionærer.

 

De konkrete regler om valg, dagsorden osv. for de forskellige niveauer vil kunne findes i den konkrete boligorganisations vedtægter.

Oprettelse: 21.12.2018 | Sidst opdateret: 04.07.2023

Sideansvarlig: Sanne Steen Petersen


Søger du bolig? - Klik her