Hvem bestemmer hvad?

Få oversigt over de beboerdemokratiske organer, man kan finde i en almen boligorganisation.

Billede af Article Indigo

Få oversigt over rollerne

Der er mange begreber at holde styr på - her er en kort oversigt over de beboerdemokratiske organer, man kan finde i en almen boligorganisation. Herunder kan du se hvordan rollerne grundlæggende er i en boligorganisation med og uden boligafdelinger. 

 

 

 

Hvad består de forskellige roller af?

Fold de forskellige bokse ud nedenfor og læs om hvem der bestemmer hvad.

Øverste myndighed

Øverste myndighed

I en almen boligorganisation uden boligafdelinger 

  • Repræsentantskab – består af boligorganisationens bestyrelse
    og mindst 1 repræsentant for beboerne fra hver af medlemmernes bestyrelser (LAB § 11, stk. 2)
  • Generalforsamling – består af boligorganisationens bestyrelse og medlemmernes bestyrelser (LAB § 11, stk. 5).

 

I en almen boligorganisation med boligafdelinger 

  • Repræsentantskab - består af boligorganisationens bestyrelse og mindst 1 repræsentant for hver afdeling (LAB § 11, stk. 1)
  • De afdelingsvalgte repræsentanter skal udgøre flertallet
  • Generalforsamling – omfatter boligorganisationens bestyrelse, boligorganisationens medlemmer (lejere og enhver, der er opnoteret på boligorganisationens venteliste) og medlemmernes myndige husstandsmedlemmer (LAB § 11, stk. 4)

 

Repræsentantskab/generalforsamling varetager boligorganisationens overordnede anliggender som fx beslutning om byggepolitik, køb eller salg af boligorganisationens ejendomme, godkendelse af boligorganisationens og afdelingens årsregnskab og godkendelse af boligorganisationens vedtægter. På det årlige møde vælges organisationsbestyrelsen.

Organisationsbestyrelsen

Organisationsbestyrelsen

Organisationsbestyrelsen har det overordnede ledelsesansvar for boligorganisationen og dens afdelinger og er økonomisk og juridisk ansvarlig for hele boligorganisationen. Det betyder at ansvaret for driften, udlejningen, regnskabsaflæggelse, lejefastsættelse og daglig administration henhører under organisationsbestyrelsen.

Organisationsbestyrelsen ansætter normalt en direktør eller en forretningsfører til at stå for den daglige ledelse af boligorganisationen.

I pjecen Medlem af organisationsbestyrelsen kan du læse mere om arbejdet i bestyrelsen. Hent pjecen:  "Medlem af organisationsbestyrelsen"

Afdelingsmødet

Afdelingsmødet

Hvert år indkaldes beboerne i en boligafdeling til et møde, hvor alle vigtige beslutninger vedrørende afdelingens drift behandles og vedtages.

 

Det er på afdelingsmødet, at beboerne beslutter, hvilke arbejder og aktiviteter, der skal sættes i værk i afdelingen i det kommende år.

 

Disse arbejder danner grundlag for næste års budget.

 

Beboernes husleje afhænger således af aktivitetsniveauet i afdelingen.

 

Beboerne vælger en afdelingsbestyrelse, der varetager afdelingens interesser i det daglige.

Afdelingsbestyrelsen

Afdelingsbestyrelsen

Afdelingsbestyrelsen bliver valgt af beboerne og har som vigtigste opgave at sætte sig ind i afdelingens drift og på et afdelingsmøde forelægge de andre beboere, hvilke arbejder og aktiviteter afdelingsbestyrelsen skønner, bør igangsættes i afdelingen.

 

Forslagene skal godkendes af afdelingsmødet for at kunne føres ud i livet. Når forslagene er vedtaget, skal afdelingsbestyrelsen sikre, at arbejdet bliver udført.

Læs mere om afdelingsbestyrelsens opgaver i pjecen Ny i afdelingsbestyrelsen.

 

Hent pjecen:  "Ny i afdelingsbestyrelsen"Oprettelse: 14.10.2019 | Sidst opdateret: 04.07.2023

Sideansvarlig: Birgitte Foged Christensen

Søger du bolig? - Klik her