God aftale om den kommunale grundkapital

Efter meget lange og seje forhandlinger er KL og Finansministeriet blevet enige om næste års kommuneaftale, hvor også fastsættelsen af den kommunale grundkapital indgår, og det var netop et af de store stridspunkter.
Billede af Bispehaven 073.jpg

Den midlertidige nedsættelse af grundkapitalen til 10% ville udløbe med udgangen af 2018, og den skulle fra den 1. januar 2019 stige til 14 %. Finansministeriet forsøgte allerede sidste år at få gennemført en markant forøgelse af grundkapitalen til 20 og 24 %, men det lykkedes ikke. Men med udløbet af den midlertidige nedsættelse ved årets udgang, var der denne gang lagt op til stigning.

 

Nu er aftalen i dag faldet på plads og KL holdt fast i forhandlingerne med Finansministeriet. BL – Danmarks Almene Boliger, har argumentet for, at det ville være en umådelig dårlig løsning at forøge grundkapitalen af to grunde:

 

  1. For det første ville det føre til en hamstringseffekt, der ville få hjulene til at løbe ekstra hurtigt i en forvejen hed konjunktur i byggeriet. Dette blev dokumenteret af AE, og det blev bakket op af såvel Dansk Byggeri som fagbevægelsen. 

  2. For det andet lægger regeringen i deres egen parallelsamfundsaftale op til at afvikle almene familieboliger, og der kræves derfor erstatningsbyggeri. I den situation er det også uforståeligt at presse grundkapitalen op og spænde ben for egen plan.

 

Der er nu landet en god aftale om grundkapitalen. Samlet set stiger den ikke, men fastholdes på 10 % samlet set, og det kan endda ikke udelukkes, at byggeriets sammensætning trækker den nedad. For ældre- og ungdomsboliger er grundkapitalen fremover på 10 %. Familieboliger deles op i tre kategorier. Er boligen under 90 kvm., så nedsættes grundkapitalen til 8 %. Er boligen imellem 90 og 104 kvm., så er grundkapitalen fortsat 10 %, og for boliger på 105 kvm. og mere er grundkapitalen 12 %. 

 

"Aftalen er en sejr for fornuften. Grundkapitalen fastholdes samlet set på 10%. På den måde undgås, at kommunerne presses til at 'hamstre', som kan være skadeligt for byggeriet. Og så er det afværget, at alment byggeri går i stå fremover. Samtidig lægges der op til, at boliger under 90m2 får reduceret grundkapitalen til 8%, hvilket hænger godt sammen med behovet for lidt mindre boliger," siger Bent Madsen, adm. direktør i BL - Danmarks Almene Boliger. 

 

Læs aftalen mellem KL og Finansministeriet her

 


Søger du bolig? - Klik her