BL: Syv ønsker til et udspil om parallelsamfund

Ønskerne handler blandt andet om permanent tilstedeværende politi, om 'fast track' i forhold til byomdannelser og om indgreb over for antidemokratisk adfærd.
Billede af boligomraade.jpg

Torsdag kommer regeringen med udspillet til bekæmpelse af parallelsamfund. Et udspil, som i høj grad kommer til at berøre en række almene boligområder – især dem, der står på regeringens liste over udsatte boligområder – det, som med et kedeligt ord ofte benævnes ”ghettoer”.

 

BL – Danmarks Almene Boliger har siden statsminister Lars Løkke Rasmussens nytårstale anerkendt, at der er behov for særlige tiltag, hvis man skal løse den problematik, som statsministeren adresserede i nytårstalen.

 

”Vi er allerede blevet præsenteret for mange ideer fra forskelligt politisk hold, og de senere dage har også budt på offentliggørelsen af flere dele af det kommende udspil. Det har vi kommenteret på ud fra vores konkrete erfaringer fra boligområderne. I dag spiller vi ud med, hvad vi som repræsentant for de almene boliger i Danmark mener, der skal til for at løse de udfordringer, som statsministeren skitserede i nytårstalen,” siger administrerende direktør i BL, Bent Madsen.

 

Bent Madsen hæfter sig ved, at Lars Løkke Rasmussen i sin nytårstale gav udtryk for, at det skal være en ”mere præcis indsats”, som kun får betydning de steder, hvor problemerne er størst.

 

”Netop sådan et kirurgisk snit ser vi meget gerne, så det ikke kommer til at gå ud over det store flertal i boligområderne, som gør det rigtige og gør det godt,” siger Bent Madsen.

 

I notatet ”Parallelsamfund – det kirurgiske snit” præsenterer BL syv ønsker til, hvad et politisk udspil meget gerne må indeholde. 

De syv ønsker er i overskriftform:

  • Permanent tilstedeværende politi i udsatte boligområder.
  • Kontant indgriben over for de få kriminelle – især bandekriminelle.
  • Langt hurtigere proces i forhold til at kunne sætte kriminelle beboere ud.
  • Fast track for byomdannelser i udsatte områder, der skal sikre langt hurtigere gennemførelse af helhedsplaner end i dag.
  • Hurtigere og mere konsekvent indgreb over for antidemokratisk adfærd i beboerdemokratiet.
  • Større fokus på beskæftigelse i udsatte områder.
  • For at bryde den sociale arv, skal børn i endnu højere grad i centrum for alle indsatser.

 

Download:
BL’s notat ”Parallelsamfund – det kirurgiske snit”. 


Søger du bolig? - Klik her