BL meget skeptisk overfor regeringens forslag

BL – Danmarks Almene Boliger er meget skeptisk overfor det forslag, som regeringen i dag har spillet ud med, omkring en ny måde at finansiere alment byggeri og renoveringer på:

"Ved at komme ind i et system med statslån, kommer vi meget tæt på staten. Vi kan på den måde blive en del at det politiske spil om de årlige finanslove, hvilket kan være ustyrligt og risikabelt. Det er ikke godt for stabiliteten og den langsigtede planlægning, ligesom man godt kan frygte, at det i sidste ende kan betyde højere huslejer for almene beboere," siger administrerende direktør i BL, Bent Madsen, og tilføjer:

 

”Jo tættere vi kommer på staten, jo nærmere kommer vi på at erstatte almene boliger med det, vi kender fra udlandet, hvor man bruger såkaldt social housing.  Det vil være et kæmpe tilbageskridt,” siger Bent Madsen og påpeger, at de almene boligorganisationer er selvstændige foreninger og virksomheder, som arbejder tæt sammen med kommunerne og sikrer byggeri af almene familieboliger, ældreboliger/plejeboliger og ungdomsboliger.

 

Til gengæld er BL positive overfor det forslag, som Finans Danmark har fremsat i dag, hvor man fortsat benytter det private finansielle marked, men yder samme garantivilkår som ved statslån.   

 

”Det virker til at være en klog løsning,” siger Bent Madsen og fortsætter:

 

”På den måde opnår staten den besparelse, de går efter, samtidig med at man fastholder et velfungerende system og konkurrencen mellem de finansielle virksomheder, som beskæftiger sig med at yde lån til alment byggeri.”


Søger du bolig? - Klik her