Forside Kopi

Vores Bidrag er en kortlægning af de almene boligers bidrag til verdensmålene.

Vores bidrag til den bæredygtige udvikling

De almene boligorganisationer bidrager hver dag til et mere bæredygtigt Danmark. Socialt, klimamæssigt og økonomisk. Det gør vi ved at sikre, at vi i Danmark til alle tider har gode, sunde boliger, der er til at betale.

 

I 2023 sætter vi med temaerne En grønnere fremtid og Bæredygtige byer og boligtryghed til alle særligt fokus på, hvordan de almene boligorganisationer har bidraget til klima og energidagsordenen og understøttet boligtrygheden i en tid med inflation.

Både klima og energi, og inflation har påvirket livet for alle danskere, særligt almene beboere. Disse emner fylder i regeringsgrundlaget, i EU’s politik og har været definerende for boligorganisationernes arbejde i 2022 og 2023.

 

Klik på linket her, eller billedet, for at læse den fulde rapport.

 

Vores Bidrag kan læses i forlængelse af Almene Mål, som udgør sigtelinjerne for BL’s arbejde i perioden 2022-2024. De to prioriterede målsætninger er at skabe ”Byer i balance” og ”En grønnere almen sektor.

Bygningssektoren repræsenterer 40 pct. af Europas energibehov – energi til både at bygge og drifte bygninger. 80 pct. heraf kommer fra fossile brændstoffer.

 

Derfor har bygningerne og måden, hvorpå vi bor, stor indflydelse på fremtidens klimasituation, og det gør sektoren til et vigtigt område for handling, investeringer og politikker.

 

Med ansvaret for 20 pct. af den danske boligmasse har de almene boliger en rolle at spille. Hvis den grønne omstilling skal lykkes, og vi skal nå målet om klimaneutralitet i 2050, skal alle parter bidrage med det, de kan.

 

Læs mere om de almene boligers arbejde for en grønnere fremtid i Vores bidrag 2023.

Almene boliger er for alle. Unge og gamle. Familier og enlige. Dem, der har det svært, og dem, der har det nemmere. Almene boliger er til at betale og afgørende, hvis vi i Danmark skal have et boligmarked, hvor der er boligtryghed for alle.

 

Når priserne på de helt basale varer stiger, som vi har oplevet det i de seneste par år, rammer det de laveste indkomstgrupper hårdest. I særdeleshed har det påvirket enlige forsørgere, studerende og pensionister, som har stået med reel bekymring for, om de kunne betale deres faste månedlige udgifter, herunder deres husleje.

 

Behovet for at forebygge udsættelser – begivenheder som i værste fald leder til hjemløshed – er derfor fortsat aktuelt og en vigtig del af boligorganisationernes sociale arbejde.

 

Læs mere om de almene boligers indsats for at forebygge udsættelser og sikre boligtryghed for alle i Vores Bidrag 2023.

I BL kortlægger vi løbende, hvordan det står til med de almene boligers bidrag til verdensmålene.

 

I 2023 har i alt 210 boligorganisationer indberettet til kortlægningen, til sammen repræsenterer de 363.500 boliger. Det svaret til 61 pct. af den almene boligmasse, og 42 pct. af de almene boligorganisationer.

Rapporter fra tidligere år

Oprettelse: 04.10.2023 | Sidst opdateret: 07.02.2024

Sideansvarlig: Liv Jørgensen

Søger du bolig? - Klik her