Kredsvalg Crop

Valg 2022

Der er valg i BL's kredse i foråret 2022.

I foråret 2022 er der valg i BL – Danmarks Almene Boliger. BL er en demokratisk medlemsorganisation, og derfor kan boligorganisationer, som er medlemmer af BL, få indflydelse på, hvem der skal sidde i BL’s repræsentantskab og bestyrelse. Det er repræsentantskabet og bestyrelsen, som bestemmer, hvordan BL skal udvikle sig.

BL's demokratiske struktur hviler på 11 kredse, som hvert andet år vælger en formand og en næstformand samt et antal kredsrepræsentanter. Formand og næstformand i kredsen indgår i BL's bestyrelse, og kredsrepræsentanterne indgår i BL's øverste myndighed, repræsentantskabet.

Boligorganisationerne stemmer og vælger repræsentanter i de kredse, som de er hjemmehørende i – det såkaldte kredsvalg. Herunder kan du klikke dig videre til ”valg til BL’s kredse”. I 2022 skal BL – Danmarks Almene Boliger også vælge en ny formand. Dette valg kan du også klikke dig videre til.

Kredsvalg

BL’s 11 kredse afholder valg til kredsrepræsentantskaberne i marts, april og maj 2022.

Valgte beboere og ansatte kan indstilles som kandidat af deres boligorganisation. Det gælder også dig!

Læs mere om arbejdet i BL’s kredse og klik ind på kredskortet for at finde viden om din egen kreds.

Læs mere her

Valg §14

5 medlemmer og 2 suppleanter til BL’s bestyrelse vælges af og blandt de medlemmer, der består af mere end 10.000 lejligheder eller har igangværende aftaler om driftsadministration af mere end 10.000 lejligheder.

Læs mere her.

Formandsvalg

Valget i 2022 er noget ganske særligt.

For BL's nuværende formand Palle Adamsen har besluttet ikke at genopstille, og der skal for første gang siden 2008 vælges ny formand til BL.

Læs mere her


Søger du bolig? - Klik her