Bevillingsudvalget

Alle indkomne ansøgninger er vurderet af et bevillingsudvalg. Udvalget består af en faglig arbejdsgruppe samt BL's puljesekretariat.

Den faglige arbejdsgruppe består af ressourcepersoner med viden om ensomhed blandt forskellige målgrupper, kultur- og fritidsliv samt projekter i de almene boligområder.

Arbejdsgruppen har vurderet de indkomne ansøgninger til puljen og givet faglige indstillinger til BL, der har truffet den endelige afgørelse og uddeler midlerne fra puljen. Medlemmerne i bevillingsudvalget er:

 

Den faglige arbejdsgruppe:

  • Berit Christensen, seniorkonsulent Røde Kors
  • David Vincent Nielsen, social - humanitær konsulent Ældresagen
  • Julie Bohn Rasmussen, konsulent DGI
  • Louise Buch Viftrup, funktionschef Boligsocialnet
  • Michel Steen-Hansen, direktør i Danmarks Biblioteksforening
  • Susanne Linaa, kredskonsulent BL
  • Vinie Hansen, afdelingsformand i Hyldespjældet og formand for BO-VEST

 

Medarbejdere i BL’s puljesekretariat:

  • Jane Sørensen, kommunikationskonsulent BL
  • Liv Jørgensen, udviklingskonsulent BL
  • Rikke Lønne, funktionschef BL

Oprettelse: 14.12.2020 | Sidst opdateret: 04.03.2021

Sideansvarlig: Rikke Lønne


Søger du bolig? - Klik her