Bevillingsmodtagere

Her finder du en samlet oversigt over alle modtagere af bevillinger til bekæmpelse af ensomhed i de almene boligområder

Billede af Farvede Cirkler

135 projekter er blevet søgt i Vær Med-puljen til et samlet beløb på 28,9 millioner. Tilsammen beløb de sig til næsten det dobbelte af de 15 millioner, som blev udmøntet af Kulturministeriet direkte til BL. Det har derfor været nødvendigt at give afslag til 46 projekter og reducere bevillingen til andre. I alt 89 projekter modtager en fuld eller reduceret bevilling. Mandag den 8. marts har alle ansøgere fået direkte besked.

 

Stort tillykke til bevillingsmodtagerne.

 

Siden opdateres løbende.

 

 

Pulje 1: Tilskud på 10.000 - 49.999 kroner

 

AAB Silkeborg - Fællesaktiviteter - Hver for sig

Vi vil igangsætte forskellige typer af aktiviteter, så vi når forskellige typer af beboere. Aktiviteterne lægger sig op af de fysiske fællesskaber og netværk, der i forvejen er skabt i lokalområdet Århusbakken. Ved at etablere ”fællesaktiviteter - hver for sig”, kan vi forhåbentligt 'holde gryden i kog', mens restriktionerne afholder os fra at mødes fysisk, og lokalområdets beboere kan dermed være forberedt på at deltage i de fysiske fællesskaber, når vi igen må.

 

AL2Bolig - Ud at gå med gode naboer

Gåture for at bryde social isolation, gøre sammenholdet stærkere i området, bekæmpe ensomhed og styrke deltagernes mentale og fysiske sundhed. For at skabe forankring, er målet også, at deltagerne præsenteres for Hjerteforeningen, + at nogle fortsætter her.

 

ALFABO - Aktiv på ny

Det er formålet at styrke fællesskaberne i Munkebo og bydelen omkring, samt at introducere målgruppen for de nærtliggende fritidsfællesskaber og -aktiviteter, som udbydes af bl.a. Munkevængets Fritid- og Idrætsforening, Kolding Kommunes Aktiv Fritid, Get2Sport og ALFABO. Forløbene tager således udgangspunkt i de lokale fritidsaktiviteter i umiddelbar nærhed af boligområdet, og vil alle indeholde en introduktionsdag og opvisningsdag for at skabe fællesskab imellem forældregruppen.

 

ALFABO - Sammenhold og sambusa

Sammenhold og Sambusa er et event for ældre i Olivenhavens Plejehjem og de omkringliggende boligområder. Formålet med eventen er at skabe sociale aktiviteter for bydelens ældre beboere, som har været meget isoleret som følge af Covid-19 pandemien. Dagen vil byde på forskellige aktiviteter, hvor der er fokus på sammenhold og hvor alle kan være med uanset fysiske og psykiske begrænsninger. De ældre får forplejning i løbet af dagen i form af sambusaer fra MultiFoods, som er en lokal, socialøkonomisk virksomhed, der kan give de ældre en smagsprøve fra det sydafrikanske køkken.

 

ARBEJDERNES ANDELSBOLIGFORENING - Fællesskab og frankfurter

"Fællesskab og frankfurter" er et event for ældre beboere omkring Aktivitetshuset Paletten og de omkringliggende boliger. Eventen arrangeres af Brugerrådet Paletten, som er en frivillig forening samt AAB. Formålet med eventen er, at skabe sociale aktiviteter for seniorerne, som har været meget isoleret under corona-pandemien og medvirke til, at de igen kommer ud i sociale fællesskaber og på den måde er formålet at bekæmpe ensomhed hos ældre. Der vil være seniorvenlige aktiviteter samt mad og drikke til deltagerne.

 

ARBEJDERNES ANDELSBOLIGFORENING - Ud og Snak

Ud og Snak har til formål at bryde og undgå ensomhed ved at lave ugentlige børne- og familieaktiviteter samt tilbyde lektiehjælp og vejledning til børn og forældre. Aktivitet vil variere og være gåture i den nærtliggende natur, fællesspisning og aktiviteter i boligområdet. Ud og Snaks målgruppe er udsatte børn i alderen 6 til 10 år og deres familie. Projektet gennemføres i samarbejde med det lokale værested Børnekontakten, som har været aktiv i området i 25 år.

 

ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB - Natur i Gladsaxe og ensomme ældre i Pileparkerne

Vi vil arrangere ture for enlige ældre og ældre par fra Pileparkerne, 2860 Søborg. Pileparkerne består af 6 boligafdelinger med ca. 800 boliger. Turene skal gå til grønne områder i Gladsaxe. Mange ensomme, især ældre, har været lukket inde i meget lang tid, og de kan få mulighed for at komme ud i den friske luft, opleve et stykke natur og få talt med andre mennesker. Deltagerne transporteres som regel i busser, og der vil blive serveret forfriskninger undervejs. Projektet starter i foråret eller forsommeren, når corona-restriktionerne giver mulighed for det.

 

ARBEJDERNES BYGGEFORENING - Perlepladeprojekt med udstilling

Aktiviteten giver børn i alderen 7-12 år mulighed for at bidrage til en et kreativt fælles perlekunstprojekt, udført hjemme, og efterfølgende samlet til en kunstudstilling i boligområdet. Derudover vil familierne blive inviteret med i en facebookgruppe, som giver inspiration til fritidsaktiviteter, skaber nye relationer og mulighed for at dele oplevelser. Der er brug for fællesskaber her og nu, og det er et godt afsæt for at hjælpe børnene i gang med en fritidsaktivitet, når det igen bliver muligt.

 

Boligforeningen Ringgården - Skriveværksted for ensomme i boligområdet Trigeparken

I hvert Skriveværksted vil forfatter PC Asmussen, en medarbejder fra Biblioteket og en medarbejder fra Helhedsplanen i Trigeparken inspirere deltagerne til at sætte ord på deres tanker. Deltagerne skal lytte, skrive og fortælle ud fra dagens tema, som kan være - dit første kys, dit yndlingssted eller din livret. Skriveværkstedet skal bidrage med livsglæde, øget trivsel og nye netværk.

 

BOLIGFORENINGEN ØSTERBO A M B A - Foredrag/Undervisning ensomme unge

Ventilen kan holde et eller flere oplæg for de unge. Oplægget er målrettet unge og vil indeholde viden om ensomhed og fællesskaber - og formålet er dels at give de unge en forståelse af hvad ensomhed er for dem selv og andre, og hvad de kan gøre hvis de selv føler sig ensomme hhv. hvis de gerne vil være med til at sikre at andre ikke føler sig ensomme. Derudover kan Ventilen opkvalificere medarbejdere med viden om ensomhed, hvordan de kan "spotte" de unge, der føler sig udenfor og hjælpe dem. Og hvordan de kan være med til at skabe bedre fællesskaber, som er lettere at komme ind i (igen) og som forebygger ensomhed.

 

BOLIGKONTORET DANMARK - Fælleskab

Når coronarestriktionerne ophører og vejret tillader det, vil vi samle beboerne i parken til kaffe, spisning, sang, højtlæsning og ekstern musisk underholdning - ikke én men flere gange hen over sommeren 2021 

 

BOLIGKONTORET DANMARK - En ny begyndelse

Da det nu ser ud til at der er lys forude, vil bestyrelsen gerne lave et fællesarrangement bestående af en bustur til Silkeborgsøerne, en sejltur og efterfølgende en fællesspisning. Arrangementet vil vi gerne afvikle i juni, hvor vi regner med at alle er vaccineret. Vi forventer at der vil deltage 29 personer.

 

Boligkontoret Århus - Udsatte familier med i klubben

Udflugter og fællesskaber for lokale sårbare familier skal danne grundlag for opstart af en lokal oplevelses-familieklub. Venskaberne og netværkerne, der bliver skabt igennem de fælles oplevelser, skal være den bærende kraft for opstart af den lokale oplevelses-familieklub, hvor familierne selv tager ejerskab og står for det frivillige arrangement.

 

BoligKorsør - Aktivt fællesskab for ensomme og ældre – stolegymnastik og fællesspisning

Projektet tilbyder stolegymnastik en time om ugen efterfulgt af fælles frokost for deltagerne. Projektet foregår i beboerhuset på Motalavej i Korsør, så der er nem adgang for deltagere – også selvom man er gangbesværet. Den efterfølgende frokost skaber sammenhold blandt beboerne og giver mulighed for at ensomme og ældre får et netværk og bliver en del af fællesskabet. Det er en uddannet fysioterapeut, der er ansvarlig for stolegymnastikken og tilrettelægger et program, så der tages individuelt hensyn til deltagerne.

 

Boligorganisationen Tårnbyhuse - Musik på hjemmebane

Koncert for beboere med lidt kannapeer/snacks og drikkevarer efter koncerten med henblik på, at få folk til at blive og tale om koncerten. Dialogen vil frivillige stå for at få skabt, så alle føler sig velkomne. Koncerten var planlagt og det hele var klar, men så kom Corona. Det er nu endnu mere aktuelt at få beboerne rystet sammen, når det igen bliver muligt at mødes.

 

BOLIGSELSKABET BALDERSBO - Kultur i det fri!

Kultur i det fri er et projekt, der tilbyder kulturelle oplevelser i boligområdet. Med gadeteater og friluftskoncerter skabes mulighed for at mødes i det fri, at få oplevelser sammen med andre. Projektet vil give alle beboere en oplevelse til sanserne, der kan skabe grobund for samtale på tværs af generationer og kulturer med henblik på at forebygge ensomhed. Et samarbejde mellem Beboerprojektet Hedegaven, Ungdomshuset Vognporten, Passage Festival og Baltoppen Live.

 

Boligselskabet Holstebro - ”MOS” Motion og samvær i MIDTBYEN

Vores projekt er målrettet de ensomme og sårbare ældre 60plus, som bor i og omkring Holstebro, særligt et socialt boligbyggeri i midten af Holstebro. Her er mange ældre der har lidt svært ved at komme rundt i byen til de tilbud der nu er for denne målgruppe. Vi vil gerne med dette projekt forebygge ensomhed, derfor har vi i samarbejde med Boligselskabet Holstebro og en lokal gymnastikforening lavet dette projekt.

 

Boligselskabet Sjælland - Nogen at tale med

"Nogen at tale med" tager udgangspunkt i at alle unge har brug for at være en del at et fællesskab, også meget gerne der hvor de bor. Særligt når man lige er flyttet hjemmefra kan man blive ramt af at stå alene for første gang. Projektet er en forebyggende og indgribende indsats overfor unges ensomhed. Det er et samarbejdsprojekt mellem Headspace og Boligselskabet Sjælland, der proaktivt vil opsøge og arbejde sammen med unge. Målgruppen er unge mellem 18-25 år, der bor i en ungdomsbolig i Roskilde Kommune.

 

bomidtvest - Relation, kunst og bæredygtighed

Igennem allerede etablerede projekter samt lokale genbrugsbutikker vil vi skabe et nyt "rum", som er synligt og indbydende og ikke stiller de store krav til beboerne. Der vil være plads til nye fællesskaber og der kan skabes nye relationer bl.a. igennem arbejdet med genbrug og områdets lokalhistoriske aktiviteter.

 

Bornholms Boligselskab - Kom og vær med - beboerfællesskaber på Bornholm

Bornholms Boligselskab ønsker i samarbejde med AOF Bornholm, at lave studiekredse og kurser for vores beboer på hele Bornholm. Vi vil udbyde oplæg til studiekredse med tovholdere som kan være beboerne selv, hvor de selv tager initiativ til at få oprettet nogle studiekredse med støtte fra AOF Bornholm. Kurserne er med undervisning af faglige lærere og tilbydes ligeledes til beboerne i Bornholms Boligselskab. Vi har indledningsvis forespurgt afdelingsformændene om de ønsker, at være aktive og bakke op om projektet. Det har vi modtaget mange positive tilkendegivelser på.

 

Den almene administrations- organisation Bolig Horsens - Musik på Hjemmebanen II

I forlængelse af nuværende COVID-19 forhold ønsker vi 3 mindre musik-koncerter i 3 forskellige beboerhuse til glæde for vore lejere, hvor vi har mange ensomme seniorer, og generelt en beboermasse med få midler til kulturoplevelser generelt. Vi tænker en forlængelse af "Musik på hjemmebanen", hvor vi tillige i 2019 havde 3 velbesøgte koncerter.

 

FREDERIKSBERG FORENEDE BOLIGSELSKABER - Eventyrlig oase for alle aldre i fællesskabet

Målet med hele vores store projekt er at hele området bliver en oase, der styrker fællesskabet for alle 117 lejligheder uanset alder, køn og kulturbaggrund. Det skal være Skolevængets centrale rum, som er frodigt, smukt og har plads til alle – uanset om der skal leges i sandkassen, drikkes kaffe på en bænk, dyrkes krydderurter eller man skal vinde en petanquekamp over sin nabo.

 

FÆLLESORG BOLIGFORENING - Kunst, kultur & fællesskab i udsat boligområde

Kunst og kultur er noget, vi deler på tværs af køn, alder og etnicitet. Således vil vi med udgangspunkt i kunst og kultur skabe rammen om nye fællesskaber for ensomme og ældre beboere i Ringparken, der har oplevet isolation, særligt i det forgangne år. Beboere mødes til fællesspisning og aktiviteter med fokus på kultur og samarbejde, vi besøger Davids Samling, Vikingemuseet Sagnlandet og afholder én stor international mad- og kulturfestival i Ringparken.

 

KAB s.m.b.a. - Gaardens nabospisninger

Gennem afprøvning af koncept for nabospisninger og online madkurser vil projektet udvikle en inkluderende platform for fællesskaber i Taastrupgaard. Nabospisning og madkurser sker i samarbejde med en lokal kvindeforening, Kulturel Hyggecafé. Gaardens nabospisninger skal styrke foreningen ved at inkludere flere frivillige i det formelle fællesskab og samtidig skabe nye fælles traditioner og aktiviteter, ude i boligområdet der er målrettet beboere, som er særligt udsatte i forhold til ensomhed.

 

Lejerbo Holbæk - Madklub for unge i alderen 13-16 år

Projekt Madklub for unge er en madklub for unge i alderen 13-16 år, som bor i Vangkvarteret. Madklubben skal ud over fælles madlavning åbne op for dialog, fællesskab og venskaber mellem de unge. Områdets Bydelsmødre skal stå for aktiviteten, da de har et stort kendskab til områdets unge og har erfaring med at lave madfællesskaber og lære fra sig.

 

Ringkøbing-Skjern Boligforening - Damtoftens formiddagscafé: café og aktiviteter

Projektet giver et mødested til snak og til at arrangere aktiviteter. Vi inviterer beboerne med til fællesspisning, suppecafé, kaffe og andre tilbud, der er i vores medborgerhus. Hjælper dem ind i et større netværk, hvor de møder andre ensomme. Beboerne bliver tilbudt noget at stå op til, et fællesskab i kendte omgivelser og de vil møde mennesker, som har tid til at lytte. Projektet vil være med til at hjælpe mennesker bedre igennem Corona, skabe lys i mørket, give mere netværk og fællesskab. En koordinator sikrer, at projektet gennemføres sammen med frivillige.

 

RØDEKRO ANDELSBOLIGFORENING - Positive fællesskaber - Vær Med

Projektet er et samarbejde mellem Rødekro Andelsboligforening og Bolig Syd. Målgruppen er enlige beboere 60+, der har svært ved at komme ud blandt andre. Projektet vil tilbyde arrangementer, der indeholder kulturelle foredrag, musik og sang.

 

SILKEBORG BOLIGSELSKAB - Musik binder os sammen

Beboere og lokalsamfund inviteres til musik og underholdning i forskellige byer i kommunen. Alle byer har almene ungdoms-, ældre- og familieboliger. Der er en del enlige, ligesom der også er udsatte borgere i alle områder. Det er meningen, at alle (både beboere og resten af lokalsamfundet) inviteres til denne fælles oplevelse. Arrangementerne afholdes i samarbejde med pensionistforeningen Århusbakken i Silkeborg og musikgruppe. Der stilles telt op med servering af drikkevarer m.v. Den fælles musikoplevelse afholdes på tværs af Silkeborg Boligselskabs afdelinger på 6 lokationer.

 

Thisted Bolig - VÆR MED PALLETTE - En vifte af aktiviteter

Der tilbydes en pallette af forskellige aktiviteter tilrettet forskellige målgrupper (fortrinsvis enlige i forskellige aldersgrupper og børnefamilier med mindre børn). Det er udendørs idrætsaktiviteter og disse aktiviteter kan udføres med et begrænset forsamlingsforbud, så vi hurtigst muligt får projektet igangsat. Desuden vil vi arrangere små madgrupper indendørs, hvor beboerne mødes i små og i de samme grupper til Mandags Makroner.

 

 

 

Pulje 2: Tilskud på 50.000 - 99.999 kroner

 

ALABU BOLIG - Vær med - Unge på hjemmebane

Vi ønsker med projektet at få de unge i gang med fede (corona-venlige) aktiviteter. Sports og musikarrangementer, skal sætte ekstra gang i boligområderne. De unge skal opleve at der sker noget, og at de ikke er alene. Vi vil også have fokus på online aktiviteter, herunder et pilotprojekt hvor tre idrætsforeninger går online, kombineret med fysisk træning. Aktiviteterne bliver til i tæt samarbejde med Aab, Kulturhuset Trekanten og andre lokale aktører.

 

Bolig Syd Vest - Kend dit lokalområde

Vi planlægger forskellige aktiviteter, herunder virksomhedsbesøg, kulturelle oplevelser, byvandringer, havnerundfart i Esbjerg, besøg på flygtninge museret i Oksbøl, besøg på Tirpiz, rundvisning og foredrag omkring Esbjergevangeliet (Kunstværk).

 

Boligforeningen VIBO - Skak på tværs

SKAK på Tværs: Nivå Nu og Dansk Skoleskak rekrutterer i samarbejde familier, enlige og ældre beboere til at følge onlinetilbuddene ”SKOLESKAK LIVE!” og ”102030SKAK”. Digitale ONLINEMØDER, suppleres af fysiske møder så snart corona restriktionerne tillader det. Der vil blive samarbejdet med den lokale skole, beboerdemokrater, samt relevante lokale foreninger. Projektet giver mulighed for at beboere får nye fællesskaber og positive kontakter til hinanden, hvilket mindsker ensomhed og øger trygheden i boligområdet.

 

Boligkontoret Århus - Nye veje - inklusion, medborgerskab og fællesskab

Nye veje for inklusion, medborgerskab og fællesskab er for etniske minoritetskvinder, som savner at være aktivt deltagende i meningsfulde fællesskaber. Projektet indeholder to hovedaktiviteter: Etablering af en netværkscafe med forskellige dialogbaserede oplæg om medborgerskab og demokratisk dannelse. Derudover en lokal håndholdt job- og uddannelsescafe for målgruppen.

 

Boligorganisationen Tårnbyhuse - Din stemme i mit øre

I april og maj 2021 vil Tårnby Park Studio i samarbejde med Tårnbyhuse skabe et deltagerbaseret kunstprojekt med beboere fra Tårnby. Projektet resulterer i en kortfilm baseret på interviews, tegninger og fotografier fra beboerne - børn som voksne. Din stemme i mit øre er et samarbejde på afstand, der bevæger sig på tværs af generationer og etniciteter, og som inviterer folk til at tage et skridt tættere på hinanden og væk fra ensomheden.

 

Boligselskabet Holstebro - Trekantens Gåklub

Trekantens Gåklub vil bryde med ensomhed i Holstebro. Alle kan gå en tur, men mange gør det ikke, fordi de mangler nogen at gå sammen med eller mangler motivationen. Frivillige gåvenner vil inspirere til at komme ud og gå en tur - ud over det sædvanlige. Ture der har et meningsfyldt indhold i form af oplevelser, der giver indblik i boligområdets historie samt inspirere til samtaler. De 4 oplevelsesture udvikles i samarbejdet mellem en lokal kunstner og forskellige beboere på workshops i løbet af foråret.

 

Boligselskabet Sct. Jørgen Viborg - 'Vær Med' - til Fællessang, Foredrag og 'Søndagskaffe'

Vi sætter tre sæt af aktiviteter i gang. Dels ’Fællessang med udgangspunkt i den nye udgave af Højskolesangbogen (2020)’ med baggrund i de gode erfaringer fra TV ’Fællessang – hver for sig’ i samarbejde med ’Kulturskolen Viborg’, dels en foredragsrække om ’Viborgs Historie’ i samarbejde med ’Viborg Museum’ og dels ’Søndagskaffe’ – et lokalt udviklet koncept med stor succes. Formålet med alle tre sæt af aktiviteter er at give deltagerne gode oplevelser og samvær i en svær tid.

 

Danske Funktionærers Boligselskab - Grønne Generationsmøder

Unge inviterer ældre til grøn madlavning og socialt samvær. Med afsæt i hvad der kan sankes i lokalområdets natur af f.eks. urter, svampe, bær tilberedes der mad over bål. De unge indtager værtsrollen og er ”eksperter” ud i dagens program, hvor de formidler og anviser de ældre, hvad der skal sankes, og hvad menuen består af. Herefter er aktiviteten tænkt som et ligeværdigt og tæt samarbejde, hvor unge og ældre i fællesskab får skabt måltidet og lære mere om hinanden.

 

Danske Funktionærers Boligselskab - Gadekøkkenet som Samtale- og Kulturrum

Gadekøkkenet som mobilt forsamlingshus:
På baggrund af den nuværende nedlukning af de vante kultursamlingssteder vil vi skabe et udendørs kulturrum og samlingssted med et lokalt Gadekøkken som afsæt. Gadekøkkenet bliver drevet af den frivillige forening Den Skabende By 2640 og bliver gennem projektet styrket som lokal aktør. Hver måned i perioden marts-juni og august-november kommer gadekøkkenet til at rulle ud til forskellige lokale destinationer med en åbningstid på 5 timer ad gangen.

 

DEN SELVEJENDE INSTITUTION TRANEMOSEGÅRD - Sammen i Naturen - Naturformidling i en coronatid

Projektet støtter familier i at blive trygge i, og se muligheder ved naturen. Vi vil styrke netværk i det lokale boligområde på tværs af familierne, og bygge bro til eksisterende tilbud og foreninger der arbejder med udeliv i Brøndby. Det gør vi ved at lave netværksskabende aktiviteter for børnefamilier med naturen som ramme. Familierne bliver gennem forløbet klædt på, så de kan deltage i fællesaktiviteter i det fri. Familierne inspireres til at bruge naturen sammen, og de opfordres til at ave aktiviteter med hinanden.

 

DEN SELVEJENDE INSTITUTION TRANEMOSEGÅRD - Cykelkursus for kvinder

Brøndby Strand Projektet etablerer i samarbejde med Cyklistforbundet Brøndby-Hvidovre og Brøndby Kommune to cykelkurser for kvinder i det almene boligområde i Brøndby Strand. Cykelkurser har længe været efterspurgt i området. Det er også en aktivitet, der giver særligt god mening under corona: Det er udendørs, man får bevæget sig og mødt andre samtidig med, at det er nemt at holde afstand.

 

fsb - Stjernestunder 

Stjernestunder - der udfoldes i samarbejde med Tingbjerg Pensionistcenter - bygger videre på netværk/organisering omkring Tingbjerg Spiser Sammen. Der etableres små samtalegrupper hvor (livs)historier er omdrejningspunktet for samvær der skal bryde med ensomhed. De små netværksgrupper mødes med de øvrige grupper (når muligt) i forbindelse med fællesarrangementer; foredrag, fællesspisning mv. Aktiviteten forankres i ovennævnte netværksorganisering.

 

fsb - Scenekunst og fodbold for fællesskab

Med udgangspunkt i Det Lille Teaters efterårsforestillingen ”Hurtige Fødder”(HF) vil vi med en gruppe af børn fra 6-10 år skabe et forløb med to legedage + et besøg med forældre på Det Lille Teater. Vi vil skabe grundlag for nye fællesskaber og understøtte brobygning og rekruttering til 2 af lokalområdets fodboldklubber. Målet er at modvirke ensomhed hos de børn i området, der ikke skal på sommerferie og samtidig skabe nye fællesskaber på tværs af sociale skel.

 

Faaborg Boligforening - Sammen i Ringparken

Vi vil skabe et fællesskab med fokus på samarbejde og gode oplevelser sammen. Vi tager afsæt i 2 konkrete samværsformer. Mødestedet bliver en pumptrackbane, hvor børn og unge kan køre mountainbike i trygge rammer i juli og beboere mødes og få en fælles oplevelse. De beboere der har lyst, kan deltage i gå-grupperne og gennem bevægelse bliver en del af et fællesskab. Vi bygger bro til de beboere gennem en lærerstuderende, der taler flere relevante sprog og kan skabe den nødvendige tillid.

 

Gladsaxe almennyttige Boligselskab - Panna i Parken

Der ansøges om midler til at etablere Panna-fodbold bane, uddannelse af instruktører, facilitering af online platform hvor de unge deler og viser deres færdigheder og teknik online og opbygger fællesskaber.

 

HAB - SÆT ENSOMHEDEN SKAKMAT (SES)

 

Holbæk Boligselskab (2800) - GO2SPORTSBYEN

Projektet introducerer foreningslivet for børn, unge og deres familier, som står udenfor foreningslivet. Vi samarbejder med 5 lokale foreninger, som vil tilbyde 4 gratis træningsdage. Foreningerne vil stå for undervisning over 4 gange, hvorefter man kan vælge at melde sig selv eller sine børn ind i foreningen. Man kan prøve Badminton, Bordtennis, Svømning, Basket, Fodbold, Padel og Tennis. De første 3 træninger bliver afholdt i boligområdet Ladegårdsparken, som har et stort aktivitetshus. Vi vil også sørge for at lave en følgeordning, for de børn, som ikke har noget at følges med.

 

Holbæk Boligselskab (2800) - Nye Seniorfællesskaber

Formålet er at hjælpe en voksende gruppe af ensomme ældre ud i nye fællesskaber. De ældre har mistet de fællesskaber, de engang var en del af. Vi ønsker at vise de ældre, at der findes foreninger og fællesskaber, hvor også de passer ind. Vi vil derfor tilbyde både cafe/snakke/hygge aktiviteter samt gymnastik i næromårdet og aktiviteter i den nærliggende sportsby og natur i Holbæk. For at lykkes med projektet på den lange bane, arbejder vi sammen med to foreninger: Holbæk Senior Motion og Kultur og Trivselsforeningen i Ladegårdsparken. Der vil også blive lavet en følgeordning med ”ældreguider"

 

Lejerbo Holbæk - Mod til fællesskab

Projektet skal fremme lokale fællesskaber og modvirke selvisolation og ensomhed blandt unge i Holbæks to nyetablerede boligområder, Apotekerhaven og Slotshaven. Målgruppen er unge i alderen 18-30 år. En stor andel af beboerne i de to boligområder er sårbare borgere, som kæmper med bl.a. ensomhed, angst, depression og andre psykiske diagnoser. Projektet skal via en koordineret og håndholdt indsats understøtte de unges vej ind i sunde og aktive fællesskaber.

 

Samvirkende Boligselskaber - Sammen går vi foråret i møde

I samarbejde med DGI etablerer boligselskabet SAB gå-hold i 4 boligområder på Amager. Sammen vil vi gå en lysere tid i møde efter en længere periode med begrænset fysisk aktivitet og socialt samvær.
Beboere får mulighed for at mødes til en uformel gåtur i lokalområdet, drikke en kop kaffe i et trygt fællesskab og lære sine naboer bedre at kende. De deltagende beboere vil bestemme afstand og hastighed, så alle kan være med.

 

Samvirkende Boligselskaber - Motion og socialt samvær i 4 ældreboligområder

Boligselskabet SAB etablerer i samarbejde med Gigtskolen motionshold i fire boligafdelinger med ældreboliger i Valby og Husum og på Christianshavn og Amager. Ældre beboere kan motionere, styrke deres fysik og få individuel rådgivning, og de bliver del af et socialt fællesskab i deres afdeling med motion som fælles tredje. Motionstilbuddet foregår i trygge, lokale rammer og tilpasses deltagernes behov. Efter den fysiske træning kan deltagerne deltage i fælles snak over en kop kaffe.

 

SLAGELSE BOLIGSELSKAB - Skal vi lege sammen?

For at fremme bevægelsesfællesskaberne iblandt de unge i Slagelse Kommune, vil Slagelse Boligselskab og FOB Slagelse invitere alle beboere i ungdomsboligerne til at lege med, når Volleyklubben Vestsjælland byder op til Volleyball træning, stævne og fællesspisning i sommeren 2021.

 

 

 

Pulje 3: Tilskud på 100.000 - 1.000.000 kroner

 

AAB Silkeborg - Et lokalområde = En teaterscene

Et lokalområde - En teaterscene vil bringe 30 teaterforestillinger for alle aldre til et almennyttigt boligområde. Alle teaterforestillinger vil blive gennemført ved brugen af trådløse høretelefoner, som bliver fordelt ud til beboerne. På denne måde kan beboerne se og høre en forestilling fra deres altan. Alle forestillinger lægger op til interaktion deltagerne imellem samt med selve forestillingen. Projektet er et samarbejde mellem teaterforeningen Magistraten og boligforeningerne AAB og SB.

 

AL2Bolig - Vær med i det fri

Vær med i det fri er et projekt der skal få børn/børnefamilier, barslende forældre, enlige voksne og ældre med ud i naturen. Der er tale om løbende aktiviteter fra marts til december, og aktiviteterne henvender sig med en håndholdt og opsøgende indsats, der skal få beboere på kanten af fællesskaber. Ud fra AL2boligs motto "Ud af boligen og ind i fællesskabet", rækker "Vær med i det fri" ud til de beboere, vi allerede gerne vil have med i fællesskaberne, men som er lidt svære at få fat i. Især på bagkant af et år med corona og nedlukning.

 

ALABU BOLIG - Sig hej til din nabo

Sig hej til din nabo er et projekt for ældre (+ 65). Vi samarbejder tæt med Ældre Sagen, Dansk Skoleskak samt lokale aktører om udvikling af tilbud til gruppen i en coronatid. Bl.a. vil der være kulturelle indslag - altanbingo, koncerter, spis sammen arrangementer mv. Der vil desuden være et særligt tilrettelagt skak forløb for de ældre. Håndholdt støtte til IT er et andet centralt element i projektet. Vi ønsker med projektet, at flere ældre kommer online og bliver i stand til at anvende digitale tilbud.

 

ALBERTSLUND BOLIGSELSKAB - Vær med - Sammen i Naturen

Projektet har til formål at forstærke eksisterende fællesskaber og skabe nye fællesskaber med naturen som ramme. Der samarbejdes mellem den boligsociale indsats og fire foreninger: Albertslund Verdensmålscenter, KFUM Spejderne Albertslund, Natur og Ungdom Albertslund, Danmarks Naturfredningsforening. Målgruppen er børnefamilier og voksne på kanten af fællesskaber. Der gennemføres:
- 16 aktiviteter særligt målrettet børnefamilier
- 10 aktiviteter målrettet voksne
- 1 weekendtur /eller sommerbootcamp for familier

 

Alboa - Almen boligorganisation Aarhus - Sammen om fællesskaber

"Sammen om fællesskaber" er et samarbejdsprojekt mellem ALBOA, Århus Omegn og FOF. Med projektet vil vi iværksætte aktiviteter, der skal modvirke social isolation og ensomhed blandt beboerne, og er målrettet alle afdelinger og beboere i de to boligorganisationer. Det er vores erfaring, at for at bryde ensomhed, så er det godt, at det kan ske omkring en fælles interesse. FOF kan her bidrage med årelang erfaring med at udbyde interessebaserede aktiviteter og forløb. Sammen vil vi eksperimentere med hvordan vi laver fællesskaber, som alle parter kan bruge bagefter.

 

AlmenBo Aarhus - PLÆNEkoncerter på Langenæs

50 PLÆNEkoncerter på Langenæs. 12 lørdage fra maj til august præsenterer vi 4 til 5 PLÆNEkoncerter på Langenæs. Koncerterne er en samlende begivenhed, som er med til at styrke sammenholdet, øge trygheden samt minimere ensomheden i området. Koncerterne er for alle i området uanset køn, alder, social- og kulturel baggrund samt etnicitet. Alle er velkommen, og sammen vil vi styrke fællesskabet på Langenæs med en kulturel samlende begivenhed med musik, liv og glæde i centrum.
Hej – vær med til vores 50 PLÆNEkoncerter på Langenæs.

 

ANDELSBOLIGFORENINGEN ODINSGAARD - Sundparken blomstrer

Projektet understøtter Odingaards målsætning med at øge biodiversiteten i Sundparkens grønne områder gennem praktiske og sociale aktiviteter og vidensopbyggelse. Målsætningen er at 1/3 af de grønne områder skal øge biodiversiteten. Projektet vil bl.a. tage udgangspunkt i BioBlitz-konceptet for at optælle biodiversitet blandt smådyr og plantearter før og efter beplantningen og de øvrige aktiviteter. Derudover skal der planlægges og plantes blomster mm, bygges
insekthoteller og fuglehuse, som skal hænges op, vedligeholdes bede og etableres opholdssteder i de nyetablerede grønnere områder. Derudover vil der i det omfang, det kan lade sig gøre mht. covid-19 restriktioner og vejrforhold, være sociale aktiviteter såsom kaffeklub, naturvandringer og foredrag, kreativt værksted mm.

 

Boligforeningen 3B - Frirum

’Frirum’ er målrettet udsatte forældre, som får mulighed for at blive en del af et socialt fællesskab. Den boligsociale helhedsplan Mit Kvarter og den lokale Bydelsmødre-forening står for kreative aktiviteter, mindfulness, gåture samt vejledning. Børnepasning tilbydes for at understøtte enlige forælders deltagelse og hvert forløb afsluttes med en fælles familieaktivitet, som understøtter nye netværk. Projektet skaber en ramme, hvor forældre i et trygt rum genvinder troen på fremtiden.

 

Boligforeningen 3B - Vær med til at gå fra Corona

Der oprettes gå- og løbeindsatser i Sydhavnen og Valby. Unge over 12 og ældre over 65 kan være med, da de daglige gøremål kan nås af alle. Der oprettes 3 hold i hhv. Valby/Vigerslev og Sydhavnen/Sjælør-områderne: to ældrehold og et ungehold. De unge vil blive tilbudt en løb og funktionel uddannelse, så de enten kan fortsætte træningen på egen hånd, i idrætsforening eller kan undervise andre. Den anden indsats vil være et fælles mål om, at hver deltager skal gå 1.000.000 skridt i 2021.

 

BOLIGFORENINGEN PM - FællesSKABER – sammen skaber vi en hverdag!

Børneklub (børn 6-13 år) Bevægelse og kreative aktiviteter samt en månedlig udflugt i samarbejde med Røde Kors.
Kvindegruppe (kvinder 18-65+ år) Kreativt værksted, aftenskole og Kultur- og natur oplevelser, planlægges i samarbejde med AOF.
Mandegruppe (Mænd 18-65+ år) Brætspilsaften og udflugter hvor i der er implementeres emner der skal debatteres under uformelle forhold.
Fællesgrill - Socialt arrangement, der afholdes på tværs af alle målgrupper én gang om ugen af frivillige beboere samt projektmedarbejderen i samarbejde med AOF.

 

Boligforeningen VIBO - SÆT ENSOMHEDEN SKAKMAT (SES)

I samarbejde med Dansk Skoleskak tilbydes børn og forældre deltagelse i et fællesskab med spillet skak som det, der knytter deltagerne sammen. Den første fase vil være på online platforme og vil gradvist, når det er forsvarligt, overgå til også at foregå ved fysiske møder lokalt. Rekruttering foregår dels via to lokale folkeskoler, som Dansk Skole Skak i forvejen har samarbejde med og dels via den boligsociale helhedsplans kontakter og netværk i boligområdet. Deltagerne kan fortsætte i fællesskabet efter projektperioden ved at deltage i Dansk Skole Skaks permanente online skakforløb.

 

Boligforeningen AAB - Fællesskab bryder ensomhed

Projektet 'Fællesskab bryder ensomhed' er et samarbejde mellem Boligforeningen AAB's afdeling 61 og Settlementet på Vesterbro. Projektet er målrettet beboere og borgere i lokalmiljøet, der på grund af coronarestriktionerne er særligt socialt udfordrede. Pressede børnefamilier med misbrug. Udsatte ældre, hvis sociale liv er på standby, fordi andre tilbud er lukkede og psykisk syge beboere uden netværk. Projektet inviterer såvel unge som gamle med i et lokalt fællesskab omkring hverdags-vanlige ting som bevægelse, brætspil og fællesspisning.

 

Boliggården - Vær med online og offline

Boliggårdens Boligsociale Indsats og DGI Nordsjælland vil i samarbejde med Gang i Nordvest og de frivillige foreninger, Det Grå Guld og Klub Oliven Fædregruppen igangsætte tiltag der styrker og skaber fællesskaber i Vapnagaard, Nøjsomhed og Nordvest i Helsingør. Projektet består af:
Onlinekurser: Kurset vil give de ældre kompetencer til at begå sig digitalt.
Hold hjernen frisk: Der vil blive uddannet 60+ beboere i at inspirere andre 60+ beboere i at bevæge sig i naturen.
Naturagentkurser: Familierne lærer bl.a. at identificere forskellige insekter, madlavning over bål og biodiversitet

 

BOLIGKONTORET DANMARK - Cykelfællesskaber i Ribe Boligforening

 

BOLIGKONTORET DANMARK - Café-fællesskaber i Maribo

Projektet har to spor:
1. Udbygning af et eksisterende café-tilbud.
2. Tilføje ”Ud-af-huset” arrangementer og aktiviteter, for voksne og ældre ensomhedstruede beboere.
Fælles oplevelser og erfaringer skal skabe sociale bånd og give personlige succesoplevelser, bekræftelse og selvtillid. Projektet gennemføres i tæt samarbejde med Frivilligcenter Lolland, Mænds Mødesteder Maribo (projekt under DGI Storstrømmen) og Foreningen Den Boligsociale Fond.

 

Boligkontoret Fredericia - Byhøjskolen - Dit mødested

Projektet er et samarbejde mellem Boligkontoret Fredericia, bolinu, Den boligsociale Helhedsplan, AOF Sydjylland, Hannerup Kirke, Fredericia Tyrkisk Kulturforening og Foreningen Korskær. Projektet er skabt for at modvirke ensomhed, hvor man kan deltage i forskellige interessefællesskaber med kompetente undervisere gennem Byhøjskolen. Projektet er tilpasset både digital og ved fremmøde i forhold til corona-restriktioner.

 

Boligorganisationen Møllevænget & Storgaarden - Sammen igen

RandersBolig's projekt 'Sammen igen' vil trække ensomhedsramte beboere ud af deres isolation og ensomhed gennem projektets gå-aktiviteter og dermed skabe nye fællesskaber for de involverede beboere. Beboerdemokrater vil blive involveret for at kunne gøre brug af deres netværk, således at flest mulige beboere kan blive inddraget i aktiviteterne. Der vil være et tæt samspil med den frivillige forening Randers Senior Krolf, hvor der netop vil blive gjort brug af foreningens særlige erfaringsgrundlag vedrørende aktiviteter, som også i høj grad bygger på socialt samvær.

 

BOLIGSELSKABET FRUEHØJGAARD - Sang & Samvær

Sang & Samvær vil skabe sangfællesskaber i 4 af Boligselskabet Fruehøjgaards afdelinger, og via live-streaming vil alle kunne synge med hjemme i stuerne eller på altanerne. Alle voksne kan være med, men der gøres en særlig opsøgende indsats ift. beboere, som i højere grad oplever ensomhed og mistrivsel. Formålet med fællessangen er at opnå samhørighed, tillid, trivsel og psykisk sundhed. Korlederen og den frivillige tovholder vil have fokus på det sociale og glæden ved at synge sammen. Projektet afvikles i samarbejde med Den Jyske Sangskole og SIND-Herning, Ikast, Brande.

 

BOLIGSELSKABET VIBORG - Sammen hvor vi bor

Sammen hvor vi bor er et samarbejde mellem Kirkernes Sociale Arbejde i Viborg, kirker og Boligselskaber rettet mod beboere, som vil have gavn af at indgå i mindre fællesskaber, hvor fokus er på en fælles interesse og ikke mindst at skabe nyttefølelse for den enkelte beboer. Projektet bidrager med en ugentlig aktiv dag i tre boligområder med henblik på at skabe liv og glæde i boligområderne. Aktiviteterne vil have 3 temaer: Mad og miljø, Kultur og kreativitet samt Aktivt udeliv.

 

bomidtvest - SÆT ENSOMHEDEN SKAKMAT (SES)

"Jeg kan ikke" erstattes med "Jeg lykkes med"!
Alle får en ven og alle lærer noget! Vi vil bringe mennesker sammen på tværs af køn, kultur og generationer og anvende skakspillet som "fælles tredje".

 

BoVendia - Bekæmp unges ensomhed og selvisolation i Hjørring

BoVendia og headspace har etableret et samarbejde i ønsket om at tage kampen op og bryde de unges ensomhed. Vi har sammen en vision om, at trygge fællesskaber er den bedste medicin mod ensomhed. Vi vil bremse den akutte stigning i antallet af ensomme unge ved at (gen)etablere fællesskaber. Vores erfaring er, at når de unge via forskellige netværk får positive oplevelser, ”vokser” de og får styrket deres resiliens i forhold til pandemiens negative implikationer. Vi tænker i helheder og involverer forenings- og kulturlivet.

 

Bo-Vita - Yes!

Aktionbound skattejagt, Fotosafari, Naturprojektet, Parkour-træning, Graffiti Workshop og udflugter gennemføres i projektperioden fra 1. april til 31. august. Der gennemføres udendørs aktivitet med leg, bevægelse og akrobatik for børn og unge fordelt på 3 aldersgrupper. 6 unge ansættes til at være gennemgående ansvarlige. Børn, unge og voksne i Mjølnerparken og andre Bo-vita afdelinger kan deltage. Foreningen Alverdens Børn og trivselsmedarbejder i Bo-Vita er partnere i projektet.

 

BRABRAND BOLIGFORENING - Fod under fælles bord

Fod under fælles bord styrker handlemuligheder og social trivsel hos to kendte målgrupper, der er truet af ensomhed og eksklusion. Det er et samarbejde mellem KFUMs sociale cafe, Livsværkstederne, og den socialøkonomiske virksomhed Sjak & Byg med unge fra området. Projektet skaber et arbejdsfællesskab omkring bordproduktion. De unge træder ind som lønnede håndværkere i arbejdstøj. De ældre mænd får en rolle som frivillige medspillere. Sammen bidrager de til at bryde ensomhed i området.

 

Civica - Sammen om fællesskaber - boligsociale kulturcafeer

 

DAB - Beboere bygger bro - foreningslivet og det almene

Projektet har til formål at forebygge ensomhed under COVID-19 blandt DAB-administrerede boligafdelinger ved at stille forenings- og idrætslivets muligheder til rådighed og involvere beboerne i meningsfulde fællesskaber. Projektet vil i samarbejde mellem DAB og DGI/DIF gennem deltagelse i meningsfulde fællesskaber øge beboeres trivsel og mentale sundhed i den almene sektor i en svær tid.

 

De Unges Almen Boligselskab - Fællesspisning i DUAB – Vær med

På trods af at boligfællesskab, har mange unge på kollegier eller i ungdomsboliger det seneste år oplevet stigende ensomhed. DUAB vil sammen med bl.a. DSF, Danske Studerendes Fællesråd, afholde to større arrangementer for beboere på DUABs afdelinger, hvor der er fokus på fælles madlavning og fællesspisning. Beboerne er alle unge der er uddannelsesaktive, typisk i alderen 18-30 år i alderen. Arrangementerne vil desuden foregå i forlængelse af Danmark Spiser Sammen, der er et initiativ, som afvikles af Folkebevægelsens Mod Ensomhed i uge 23 og 45.

 

fsb - Din FritidsMentor NV

Din FritidsMentor NV booster en allerede succesfuld fritidsvejledning, som er udviklet og varetages af to boligsociale helhedsplaner i området. Vi tilbyder alle i 5. – 9. klasse som har mistet eller mangler tilknytning til foreningslivet efter nedlukningerne, en mentor, der skal fungere som brobygger. Brobyggerne har også fokus på om barnet og den unge har brug for andre tilbud såsom fritidsjob, mentor hos STRØM, lektiehjælp, uddannelsesvejledning eller brobygning til klubtilbud. Vi har samarbejdsaftaler med 8 lokale nøgleforeninger om projektet.

 

Himmerland Boligforening - Aktive fællesskaber

I partnerskab med SIFA (212 idrætsforeninger) modvirker vi ensomhed i almene boligområder. Det sker ved fællesskabsfremmende aktiviteter i boligafdelinger, hvis infrastruktur er en unik kontaktressource. Målgruppen er alle beboere i almene boliger med fokus især på ikke-aktive og særligt udsatte. Himmerland Boligforening er initiativtager, men alle boligforeninger er velkomne. Vi samarbejder med Aalborg Kommunes Sundheds- og Kulturforvaltning, DIF, DGI Nordjylland og Dansk Firmaidrætsforbund. 

 

ISHØJ BOLIGSELSKAB - Hej Vær Med i Vejleåparken

Hej Vær Med i Vejleåparken, er et samarbejde for bekæmpelse af ensomhed og mistrivsel mellem Ishøj Boligselskab, Ishøj Kvindeforening og Vejleåparkens Folkekøkken for områderne, Vejleåparken, Kirkehaven og Solkysten. Sammen vil parterne, med musik, teater, legearrangementer og folkekøkken invitere udsatte børnefamilier, unge, fysisk og psykisk handicappede, udsatte ældre og udsatte etniske minoritetskvinder tilbage ind i fællesskaberne. Vi ønsker at hjælpe med at løfte nogle af disse beboere ud af ensomheden med projektet. I ansøgerkredsen er der mange års erfaring med dette arbejde.

 

KAB s.m.b.a. - Sociale fællesskaber i KAB’s boligorganisationer

KAB vil i samarbejde med 5 boligorganisationer etablere fysiske og digitale fællesskaber for en bred målgruppe af unge, voksne og ældre via brobygning til Røde Kors' lokale aktiviteter, hvervning af frivillige fællesskabsaktører og en digital fællesskabsplatform, der skal sikre lokale fællesskaber i boligafdelinger.

 

KAB s.m.b.a. - Hej Nabo - nye nabofællesskaber!

AKB København inviterer sammen med foreningen Fucking Flink og Avanti Consulting til et nabofællesskab, hvor beboere i alderen 0-100 år kan være med - på hver deres måde for at gøre det let at deltage. Vi tager afsæt i deres behov, ønsker og ressourcer for sammen at skabe nabohistorier, nabospil, nabobog og en naboplatform. Projektet bliver på tværs af bydele, landsdele og boligorganisationer med deltagelse af lokale private, offentlige og frivillige aktører.

 

KOLSTRUP BOLIGFORENING - SÆT ENSOMHEDEN SKAKMAT (SES)

I samarbejde med Dansk Skoleskak inviteres beboere til online og fysiske aktiviteter med skak som omdrejningspunkt. SÆT ENSOMHEDEN SKAKMAT (SES) hjælper med at indhente faglige, sociale og mentale efterslæb for familier, enlige og ældre i boligområder. Aktiviteterne fungerer på tværs af køn og kultur – generationer og grænser. Skakspillet er kendt og respekteret i hele verden, med højstatus i mange nye danskeres oprindelseslande. SES inviterer alle ind i et forpligtende fællesskab på tværs af alder, køn, og kultur.

 

Lejerbo - Inklusion af ensomme unge og ældre

Brøndby Boligselskab og Boligselskabet Sjælland etablerer sammen med Turning Tables to kulturlaboratorier i Brøndby Strand og Æblehaven. Her bliver der mulighed for at arbejde musik, foto og film og tage del i koncerter, udstillinger og events. Kulturlaboratoriernes aktiviteter er for alle beboere i vores boligområder, men efter et år med Corona-nedlukninger og øget mistrivsel har vi et særligt fokus på inklusion af de børn, unge og ældre, der har ekstra brug for et fællesskab i det kommende år.

 

NordVestBo - Struer Sammen

Struer Sammen skal sikre at vejen ud i fællesskaber bliver kortere end nogensinde. Projektet består af tre spor ’Madfællesskaber’, ’Ud på vandet’ og ’Urban Street’ som vil bruge især havnen som neutral netværksarena som grobund for sociale fællesskaber. Målgruppen er børn og unge i Struer, med et skærpet fokus på børn og unge i NordVestBO’s afdelinger. Struer Sammen er et samarbejde mellem NordVestBO, Struer Frivilligcenter, Struer Bibliotek, samt Struer Ungdomsskole. Dette sikrer et højt ambitions og aktivitetsniveau, samt en stærk faglighed og nærhed i arbejdet med målgruppen.

 

Odense Boligselskab - Alle kan bidrage

Projektet ønsker at udvikle vores opsøgende indsats, så vi får kontakt til flere af vores beboere inden de oplever ensomhed og isolation. Vi ønsker at styrke driftspersonalets kompetencer og indgående kendskab til beboerne til at være sociale viceværter i endnu større grad end de er i dag. Samtidig vil vi videreudvikle og tilpasse vores aktiviteter, som primært er dreven af frivillige kræfter, de givne rammer.

 

SØNDERBORG ANDELSBOLIGFORENING - Kom og ”Vær Med” – der er også en plads til dig

Vi vil modarbejde ensomhed og indbyde til nye fællesskaber, i et samarbejde mellem Det Sønderjyske Sangcenter, den frivillige sociale forening Blæksprutterne og den boligsociale helhedsplan. Via ”pop up” arrangementer i boligområderne - med fællesspisning, fællessang, småture og andre mindre sociale aktiviteter - vil vi i særlig grad række ud til beboere på førtidspension, og brobygge til et større socialt netværk.

 

Varde Bolig Administration - Social Cafe i Boulevardkvarteret

Der etableres en social café 3 dage i ugen i boligområdet i samarbejde med KFUMs sociale arbejde. Formålet med caféen er at mindske ensomhed og trivsel gennem et åbent samværstilbud til beboerne i Boulevardkvarteret. Tilbuddet vil blive understøttet af den boligsociale helhedsplan. Målgruppen for cafeen er alle beboere, dog med en særlig åbningsdag med fokus på forældre/familieliv og en ungecafe en eftermiddag hver anden uge. I caféen vil der være mulighed for at købe mad og få en kop gratis kaffe. Der vil mulighed for at kunne deltage som frivillig med forskellige praktiske opgaver.

 

Vivabolig - Vær med - sammen med andre

I samarbejde med AOF Nordjylland, lokale afdelingsbestyrelser og aktivitetsudvalg ønsker vi at give vores boligområder en gevaldig saltvandsindsprøjtning når det kommer til aktiviteter og social interaktion. Alt for mange beboere har været mærket af pandemien og de deraf følgende nedlukninger, og nu er tiden forhåbentligt snart til, at en snigende ensomhed/social isolation kan bekæmpes hvilket alle parter er indstillet på at yde en stor indsats for.

Søger du bolig? - Klik her