Finlandsparken 006.jpg

Udlejningsaftaler fremmer en bæredygtig beboersammensætning

Et væsentligt fokus for de lokale beslutningstagere og boligorganisationerne er at fremme en bæredygtig beboersammensætning i kommunen almene boligområder. Dette må ske med afsæt i gældende lovgivning. I langt de fleste af almene boligområder er problemernes omfang overskuelige og vil kunne løses i et tæt samarbejde mellem boligorganisationerne og kommunen samt andre relevante aktører. Det vil kunne ske eksempelvis gennem en fokuseret beskæftigelsesindsats, brug af særlige udlejningsregler og/eller indgåelse af udlejningsaftaler.

BL har udarbejdet en række skabeloner til inspiration for både boligorganisationer og kommunen, og som tager sit afsæt i den kommunale anvisning jf. § 59, stk. 1 og 2 samt boligorganisationernes ventelister. Skabelonen for den fælles udlejningsaftale er udarbejdet i to versioner til hhv. landets største kommuner og provinskommuner. De konkrete boligområders placering i forhold til ghettolisten kan ses i Landsbyggefondens temastatistik. De øvrige boligafdelingers beboersammensætning fremgår af Landsbyggefondens Tvillingeværktøj.

Vi opfordrer til, at man med afsæt i boligområdernes beboersammensætning samarbejder og evt. indgår fælles udlejningsaftaler mellem kommunen og kommunens almene boligorganisationer. BL’s kredskonsulenter bistår gerne boligorganisationer og/eller kommuner, som i det forebyggende arbejde måtte ønske BL’s bidrag til det indledende samarbejde.

Find BL's lokale kredskonsulenter her

 

 

Oprettelse: 14.08.2019 | Sidst opdateret: 01.10.2019

Sideansvarlig: Annesophie Hansen

Søger du bolig? - Klik her