Mød oplægsholderne på Topledertræf 2024

Billede af COLOURBOX39314585

Topledertræf 2024 belyser, hvordan ledelse af fremtidens værdiskabende boligorganisation ser ud.


Du kan tilmelde dig Topledertræf 2024 her.

Cecilie Beck, journalist og nyhedsvært på TV2

Journalist og studievært Cecilie Beck guider os sikkert og bramfrit gennem dagene på Hotel Nyborg Strand.

Bent Madsen, adm. direktør i BL - Danmarks Almene Boliger

Bent Madsen glæder sig til at byde landets almene boligorganisationer velkommen til årets Topledertræf. 

Dennis Nørmark, antropolog, forfatter, og foredragsholder

Dennis Nørmark er antropolog, forfatter, og foredragsholder. Han er kendt som en dygtig videnskabsformidler, der er hyppigt medvirkende i både radio og tv. Han er en åbenmundet, men præcis, analytiker af samfundsmæssige, politiske og kulturelle spørgsmål. Dennis er derudover næstformand i DRs bestyrelse. 

 

På årets Topledertræf kan du møde ham i en samtale med Ann-Christina Matzen Andreasen, der er direktør i JAC. I samtalen giver Dennis et indblik i tidens strømninger, hvor fastholdelse og motivation af medarbejdere afhænger af, at nye ønsker om frihed, mening og fleksibilitet, samt at en anden form for ledelse bliver imødekommet. Med udgangspunkt i danske og internationale undersøgelser kommer han ind på de overraskende forandringer der sker i øjeblikket og hvilke krav det det stiller til arbejdspladserne. Hvad er “quiet quitting”, skal vi helt lukke storrumskontoret og er der overhovedet brug for ledere i fremtiden?

Kim Bildsøe Lassen, journalist og TV-vært

Kim Bildsøe Lassen er Journalist, TV-vært og tidl. udenrigskorrespondent. Han har i en årrække været ansat i DR både som redaktionschef og nyhedsvært. Fra sin tid som udenrigskorrespondent har han opnået en enorm indsigt i udenrigspolitiske forhold.

På Topledertræf giver han os et indblik i demokratiets tilstand og udfordringer på globalt plan med udgangspunkt i det amerikanske valg og med tråde til vores eget politiske landskab og den almene sektors beboerdemokrati.

Rikke Lønne, afdelingschef for strategisk udvikling og samarbejde i BL – Danmarks Almene Boliger

Rikke Lønne er chef i afdelingen for strategisk udvikling og samarbejde. Rikke er ansvarlig for initiativer og projekter, der understøtter BL’s målsætningsprogram og dagsordener på social- og velfærdsområdet, herunder udviklingen af foreningsdemokratiet og den almene sektors rolle som civilsamfundsaktør.

Ulla Jensen, ESG-chef i Domea.dk

Ulla Jensen, er ESG-chef i domea.dk og sekretariatschef for projektet AlmenKompas. Her trækker hun på sin uddannelsesbaggrund som cand.polit. og sin ekspertise indenfor datadrevet bæredygtig omstilling i ejendomsbranchen.

 

På årets Topledertræf fortæller Ulla Jensen om brancheinitiativet AlmenKompas, der har til formål at samle branchen om bæredygtighed og ESG, herunder at definere fælles målemetoder, udvikle værktøjer, et fælles sprog og strukturere data til brug for rapportering. Målet med initiativet er at accelerere en fælles bæredygtig og datadrevet transformation af den almene branche.

Ann-Christina Matzen Andreasen, direktør i JAC

Ann-Christina Matzen Andreasen er direktør i JAC og forfatter til bogen ”Ledelse i virkeligheden”. Med over et årtis ledelseserfaring og leder af en prisvindende virksomhed har hun etableret sig som ekspert inden for frisættende ledelse, afbureaukratisering, trivsel og arbejdsmiljø.

 

På Topledertræf møder du Ann-Christina Matzen Andreasen i en samtale med Dennis Nørmark. I samtalen deler hun sine revolutionerende metoder i forhold til at skabe arbejdsglæde, motivation og stærke resultater for både dem man arbejder for og økonomien. Hun tager os med ind i maskinrummet på en arbejdsplads, hvor sygefraværet er faldet med 30 procent, medarbejderomsætningen er på under 2 procent, virksomheden har let ved at rekruttere og økonomien er balanceret og kan dele sine betragtninger om, hvordan man gennem ledelse får alle medarbejderes passion aktiveret i samme retning og finder mod til at slippe styringen og kontrollen i ledelsesrummet.

Andreas Pinstrup Jørgensen, vicedirektør i Tænketanken Demokratisk Erhverv

Andreas Pindstrup Jørgensen er forfatter, stifter, vicedirektør og chef for analyse og viden i Tænketanken Demokratisk Erhverv. Han er forfatter til en lang række rapporter om demokratisk ejerskab og styring samt bogen "Medejer"  udgivet på Gyldendal. P.t. skriver han på en bog om andelsvirksomheder og deres evner til at løse svære samtidsproblemer, som skal udkomme på Gads Forlag i 2025.

På Topledertræf vil Andreas fortælle om analysen “Arbejdsmiljø og trivsel i demokratiske virksomheder”, hvor tænketanken har sammenlignet trivsels- og arbejdsmiljøundersøgelser, sygedagpengeopgørelser og deltagelse i voksen- og efteruddannelse i henholdsvis demokratiske og alle øvrige selskaber i Danmark indenfor en lang række brancher. Rapportens store registeranalyse trækker på et forskningssamarbejde mellem Tænketanken Demokratisk Ehrverv og Center for Corporate Governance på CBS. "

Anker Brink Lund, professor på CBS

Anker Brink Lund er Professor på CBS og forskningskoordinator ved Center for Civilsamfundsstudier. Han har beskæftiget sig med ledelse, demokrati og foreningsliv i en længere årrække og har en lang række publikationer bag sig, bl.a. ”A til Å om civile samfund” og ”Governing People´s Homes”. På årets Topledertræf prikker han til, hvordan vi håndterer beboerdemokratiet og lægger op til en fælles samtale om ledelsens muligheder og begrænsninger i den forbindelse.

Kenneth Taylor Hansen, direktør i RandersBolig

Kenneth Taylor Hansen er direktør i RandersBolig og har 25 års erfaring med ledelse i servicevirksomheder, herunder 11 år i almene boligorganisationer.

På Topledertræf deler han sine perspektiver på tomgangsproblematikken og kommer med konkrete løsningsforslag til lokal afprøvning.

Mikkel Krogsholm, iværksætter

Mikkel Krogsholm er en visionær iværksætter inden for Generativ AI og Data Science med stort kendskab til forretningstransformation gennem innovative AI-løsninger. Mikkel specialiserer sig i at udvikle og implementere avancerede skræddersyede AI løsninger til virksomheder og organisationer bl.a. indenfor medog har også leveret skræddersyede AI- og chatbot-løsninger, rådgivning og oplæg til flere organisationer inden for den almene boligsektor.

På Topledertræf vil Mikkel gennemføre en praktisk demonstration af , hvordan AI-værktøjer kan anvendes, implementeres i det daglige arbejde og bidrage til effektivisering og forbedring af serviceniveauet i boligorganisationer. Sessionen vil være en unik mulighed for at opleve AI i praksis og få inspiration til, hvordan teknologien kan skabe værdi i den almene boligsektor

Anders Hvid, Co-founder og partner DareDisrupt

Anders Hvid har over 25 års erfaring inden for forretningsudvikling og strategisk rådgivning i IT. Han fungerer som brobygger mellem teknologi og forretning. Anders Hvid er medstifter af tænketanken og konsulenthuset DareDisrupt, som hjælper organisationer og virksomheder med at forstå og anvende teknologi til at gentænke deres strategi. Han har udgivet bøgerne "Forstå Fremtiden" og "Grib Fremtiden". De sidste halvandet år har Anders arbejdet intensivt med generativ AI og har ledet implementeringen i flere danske og internationale organisationer.

I sit oplæg vil Anders Hvid give en generel præsentation af generative kunstige intelligenser, såsom ChatGPT. Han vil forklare, hvad der gør dem unikke, og hvilken værdi de kan skabe. Anders vil også dele sine perspektiver på de strategiske udfordringer og muligheder, som disse teknologier kan medføre for den almene boligsektor.

Lars Lehmann, adm. direktør i Boligkontoret Danmark

Lars Lehmann er adm. direktør i Boligkontoret Danmark.

På Topledertræf vil han fortælle om intentionerne og de foreløbige erfaringer med ”Arbejdsdag i balance” tiltagene i Boligkontoret Danmark, og få samtidig inspiration til arbejdet med at sikre gode rammer for trivsel og produktivitet på et arbejdsmarked, hvor kampen om arbejdskraft og udfordringerne med mentalt udbrændthed og stresssygemeldinger aldrig har været større.

Anne-Grethe Slagelse, forretningsfører i Holbæk Boligselskab

Anne-Grethe Slagelse er forretningsfører i Holbæk Boligselskab og har erfaring fra den almene branche siden 2016.

På Topledertræf vil hun give et indblik i, hvordan de i Holbæk Boligselskab arbejder med AI-løsninger, der både gavner driften, beboere og kommende beboere.

Sanne Steen Petersen, afdelingschef i BL’s juridiske afdeling

Sanne er leder af BL's juridiske afdeling. Hun har det overordnede ansvar for BL’s juridiske rådgivning og vidensformidling til BL’s medlemmer, og hun er med til at sikre den nødvendige kontakt med relevante ministerier og styrelser i forhold til lovgivningen for almene boligorganisationer . Sanne har tidligere arbejdet mange år i en almen administrationsorganisation, hvor hun beskæftigede sig med de mange juridiske aspekter omkring administrationen af almene boliger.

På Topledertræf vil hun fortælle om tilblivelsen og anvendeligheden af BL’s juridiske chatbot som et eksempel på, hvordan AI kan bidrage til den daglige drift.

Christian Budde, medlem af KL’s sundheds- og ældreudvalg

Christian Budde er medlem af KL’s sundheds- og ældreudvalg og rådmand for sundhed og omsorg i Aarhus Kommune.

På Topledertræf vil Christian fortælle om kommunernes ønsker til det nære sundhedsvæsen og potentialerne i at styrke det borgernære sundhedsvæsen i samarbejde med almene boligorganisationer.

 

Ulrik Brock Hoffmeyer, adm. direktør BO-VEST

Ulrik Brock Hoffmeyer er adm. direktør for BO-VEST med lang erfaring inden for ledelse i non profit-organisationer.

På Topledertræf vil han fortælle om indførelsen af 4-dages arbejdsuge i BO-VEST og dele erfaringer om, hvad det kræver at lave en så markant organisationsændring samt ikke mindst, hvilke effekter han ser efter indførelsen af den nye model.

Jens Christian Lybecker, direktør i Boli.nu

Jens Christian Lybecker er direktør i boli.nu. Han har arbejdet i den almene sektor siden 1993 og beskæftiget sig med økonomi, ledelse, omstruktureringer, drift, boligsociale helhedsplaner, nybyggeri, fysiske helhedsplaner m.v.

Jens Christian er en del af Kredsrepræsentantskabet i BL’s 7. Kreds og derudover næstformand i bestyrelsen i Fredericia Fjernvarme og ASOM-Net samt en del af Repræsentantskabet i Ewii.

På Topledertræf vil Jens Christian sammen med  Signe Lunn Walls, Chef for Senior og Sundhed i Fredericia Kommune,

fortælle om de første konkrete skridt på vejen til et samarbejde om at skabe mere nærhed i sundhed.

Signe Lunn Walls, chef for Senior og Sundhed i Fredericia Kommune

Signe Lunn Walls har været Chef for Senior og Sundhed i Fredericia Kommune siden november 2022, men har i alt mere end 30 års kommunal erfaring heraf langt de fleste år som leder og chef.

Senior- og Sundhedsområdet i Fredericia Kommune dækker cirka 1200 medarbejdere fordelt på plejehjem, hjemmepleje, sygepleje, træning, hjælpemidler, forebyggelse, medborgerskab osv.

På Topledertræf vil Signe sammen med Jens Christian Lybecker, direktør i Boli.nu fortælle om første konkrete skridt på vejen til et samarbejde om at skabe mere nærhed i sundhed.

Oprettelse: 06.05.2024 | Sidst opdateret: 08.07.2024

Sideansvarlig: Kristoffer Friis Sørensen

Søger du bolig? - Klik her