Topledertræf 2021 (2)

Topledertræf 2021

Når hverdagen forandres er der brug for stærke ledere. Ledere, som går forrest og viser vejen, kan tænke nyt og se muligheder i udfordringerne.

 

På årets Topledertræf 24. og 25. august sætter vi fokus på nogle af de store ledelsesopgaver, vi står overfor i den almene sektor. Vi navigerer i en kompleks hverdag med mange interesser på spil.

 

På konferencen for topledere zoomer vi ind på den gode ledelse. God ledelse er en forudsætning for at have sunde og robuste organisationer, der kontinuerligt udvikler sig. Verdensmål, politiske krav og digitalisering er bl.a. med til at skubbe udviklingen.

 

Som en bæredygtig almen sektor skal vi tænke langsigtet. Og vi skal have øje for, hvordan vi kan levere vores kerneydelse på en måde, hvor vi samtidig bidrager positivt til velfærdssamfundets udvikling. Det skal ske i samspil med lokale, nationale og globale dagsordner. Der er mange ting på spil.

 

Dag 1: Vi zoomer ind på god ledelse i den almene sektor.

Dag 2: Vi løfter blikket og drøfter visioner for velfærd, og hvilken rolle den almene sektor skal spille heri.

Dato: 24.-25. august 2021

Sted: Hotel Nyborg Strand, Østerøvej 2, 5800 Nyborg


Tilmelding til konferencen kan ske herDerfor skal du komme!

Krydsfeltet mellem forretning og forening

Ledelse i et krydsfelt v/Niels Nygaard, formand for Sport One Danmark og tidligere formand for DIF Ledelse i krydsfeltet mellem forretning og forening.

Samtalepanel

Samtalepanel – ledelse under forandring V/Nynne Bjerre Christensen

GAL - hvad er nu det?

God Almen Ledelse v/Ole Jacobsen, direktør i DAB og formand for BL’s udvalg for God Almen Ledelse og Nynne Bjerre Christensen

Effektiviseringsaftalen status

Aftale om effektivisering v/Solveig Råberg Tingey, cheføkonom i BL.

Sådan arbejder PET - outreach-indsatsen

En usædvanlig samarbejdspartner v/Finn Borch Andersen, PET-chef. PET-chefen løfter låget for efterretningstjenestens outreach-indsats.

Break out sessioner

8 break out sessioner om bl.a. lærlinge, økonomisk rådgivning, 'Vores bidrag', klimamålsætninger, ældreboliger, ensomhed og sociale investeringer.

Entreprenørstaten

Sigge Winther Nielsen, journalist og politisk analytiker. Sigge tager os med ind i boblen på Slotsholmen.

Bidrag til velfærd

Bent Madsen, direktør i BL står for et indlæg de almene boliger som civilsamfundsaktør. Hvad ligger der i denne rolle?

Netværk

Masser af mulighed for at styrke og genoptage samtalen mellem de mange gode indlæg. 

"God ledelse er en forudsætning for at have sunde og robuste organisationer."

Bent Madsen, direktør i BL - Danmarks Almene Boliger

Bent Madsen, direktør i BL, glæder sig til at være vært ved Topledertræf 2021. Bent står på dag 2 for et indlæg om almene sektor som civilsamfundsaktør. Men hvad ligger der i denne rolle og hvordan skal den almene sektor bidrage til velfærdssamfundet i fremtiden? 

Nynne Bjerre Christensen, moderator

Nynne er moderator på Topledertræf 2021 og vil føre os sikkert igennem det spændende program.

Jesper Nygaard, administrerende direktør i Realdania

Jesper Nygaard, administrerende direktør i Realdania, deltager i konferencen og vil bl.a. samle op på dag 1. 

Niels Nygaard, formand for Sport One Danmark

Niels Nygaard, formand for Sport One Danmark og tidligere formand for DIF, er inviteret til at snakke om ledelse i krydsfeltet mellem forretning og forening.

Finn Borch Andersen, PET-chef

Finn Borch Andersen, PET-chef, arbejder med trusler mod Danmark. En vigtig del af dette arbejde er den tidlige forebyggende indsats, hvor der samarbejdes med de almene boligorganisationer og andre civilsamfundsaktører. PET-chefen løfter låget for efterretningstjenestens outreach-indsats

Ole Jacobsen, direktør i DAB

Ole Jacobsen, direktør i DAB og formand for BL’s udvalg for God Almen Ledelse i samtale med Nynne Bjerre Christensen.

Gennem oplæg og drøftelse ved bordene sætter vi fokus på, hvordan vi sikrer, at den almene sektor kendes for sin ”ordentlighed”. Det drejer sig om troværdighed, åbenhed, samarbejdsorientering og samfundshensyn.

Sigge Winther Nielsen, journalist

På baggrund af sin nye bog – Entreprenørstaten tager Sigge os med ind i boblen på Slotsholmen og om hvordan gode viljer hos embedsmænd, politikere og journalister ofte ender med pseudopolitik for borgerne.

Oprettelse: 10.06.2021 | Sidst opdateret: 11.06.2021

Sideansvarlig: Kristoffer Friis Sørensen

Søger du bolig? - Klik her