Topledertraef

Topledertræf 2021

På årets Topledertræf 24. og 25. august sætter vi fokus på nogle af de store ledelsesopgaver, vi står overfor i den almene sektor, hvor vi navigerer i en kompleks hverdag med mange interesser på spil.

 

På konferencen for topledere zoomer vi ind på den gode ledelse. God ledelse er en forudsætning for at have sunde og robuste organisationer, der kontinuerligt udvikler sig. Verdensmål, omskiftelige politiske krav og digitalisering er bl.a. med til at skubbe udviklingen.

Når hverdagen forandres er der brug for stærke ledere. Ledere, som går forrest og viser vejen, kan tænke nyt og se muligheder i udfordringerne.

 

På årets Topledertræf 24. og 25. august sætter vi fokus på nogle af de store ledelsesopgaver, vi står overfor i den almene sektor, hvor vi navigerer i en kompleks hverdag med mange interesser på spil.

 

På konferencen for topledere zoomer vi ind på den gode ledelse. God ledelse er en forudsætning for at have sunde og robuste organisationer, der kontinuerligt udvikler sig. Verdensmål, omskiftelige politiske krav og digitalisering er bl.a. med til at skubbe udviklingen.

 

Som en bæredygtig almen sektor skal vi tænke langsigtet. Og vi skal have øje for, hvordan vi kan levere vores kerneydelse på en måde, hvor vi samtidig bidrager positivt til velfærdssamfundets udvikling. Det skal ske i samspil med lokale, nationale og globale dagsordner.

 

På konferencens dag 1 zoomer vi ind på god ledelse i den almene sektor.

På konferencens dag 2 løfter vi blikket og drøfter visioner for velfærd, og hvilken rolle den almene sektor skal spille i fremtidens velfærdssamfund.

 

Find programmet her

Mød oplægsholderne her

 

Dato: 24.-25. august 2021

Sted: Hotel Nyborg Strand, Østerøvej 2, 5800 Nyborg


Tilmelding til konferencen kan ske herDerfor skal du komme!

DAG 1 - GOD LEDELSE I DEN ALMENE SEKTOR

Ledelse i et krydsfelt

Niels Nygaard, formand for Sport One Danmark og tidligere formand for DIF holder konferencens indledende oplæg om at lede i krydsfeltet mellem forretning og forening.

GAL - hvad er nu det?

Ole Jacobsen, direktør i DAB og formand for BL’s udvalg for God Almen Ledelse fortæller om udvalgets arbejde.

Status på effektiviseringsaftalen

Solveig Råberg Tingey, viceadm. direktør i BL giver en status på den nye aftale om effektivisering. Der præsenteres gode eksempler på, hvordan der arbejdes med effektivisering i praksis. 

En usædvanlig samarbejdspartner

Finn Borch Andersen, PET-chef, løfter låget for efterretningstjenestens outreach-indsats og hvordan der samarbejdes med almene boligorganisationer. 

Break out sessioner

I en række break out sessioner bliver det muligt at dykke ned i temaer som lærlingeindsatsen, økonomisk rådgivning, 'Vores bidrag', klimamålsætninger mv. 

Netværk

Masser af mulighed for at styrke og genoptage samtalen mellem de mange gode indlæg. 

DAG 2 - VISIONER FOR VELFÆRD

Entreprenørstaten

Sigge Winther Nielsen, journalist og politisk analytiker, tager os med ind i boblen på Slotsholmen.

Sociale investeringer

Camilla Bjerre Damgaard, fondschef, Den sociale investeringsfond fortæller om fondens arbejde og hvilken betydning sociale investeringer kan have for den måde, vi tænker velfærd på.

Bidrag til velfærd

Bent Madsen, administrerende direktør i BL runder af med et indlæg om de almene boliger, som en central civilsamfundsaktør. Hvad ligger der i denne rolle i dag og i fremtiden?

"God ledelse er en forudsætning for at have sunde og robuste organisationer."

Bent Madsen, direktør i BL - Danmarks Almene Boliger

Bent Madsen, administrerende direktør i BL- Danmarks Almene Boliger, glæder sig til at være vært ved Topledertræf 2021. 

Oprettelse: 10.06.2021 | Sidst opdateret: 24.11.2021

Sideansvarlig: Kristoffer Friis Sørensen

Søger du bolig? - Klik her