Hvad skal man vide om afdelingerne?

Landsbyggefonden har for en række afdelinger data til rådighed på afdelingsniveau om:

  • Arbejdsløshed
  • Dømte
  • Uddannelsesniveau
  • Indtægtsniveau


Disse data er de, der måles på ift. parallelsamfundslovgivningen. I de større afdelinger er et tilsvarende sæt data til rådighed via Landsbyggefondens tvillingeværktøj. I mindre afdelinger vil data ikke være til rådighed, pga. tallene bliver så små, at beboere ville kunne identificeres.

BL's kredskonsulenter råder over de tilgængelige data og kan være behjælpelige.


Kommunen kan tilvejebringe data om de behov, kommunen søger dækket via kommunal anvisning, fx hvilke boligtyper, der er behov for, deres størrelse og husleje. Nogle kommuner opgør egne nøgletal på forskellige områder, som kunne være relevante at drøfte.


Boligorganisationerne kan fx tilvejebringe data om flytteprocenter på afdelingsniveau. I forhold til problematikker i områderne kan andelen af husordenssager og restancer være relevante.

Oprettelse: 10.10.2022 | Sidst opdateret: 11.10.2022

Sideansvarlig: Susan Fiil Præstegaard

Søger du bolig? - Klik her