Malene Gregersen

Lejerbo Thisted, afd. 122-0

 

"Malene har en særlig evne til at sprede varmen - også uden for boligområdet. Hun fortjener stor anerkendelse for at få mange og alle med i fællesskabet"

(Charlotte Bach Thomassen og Olav Hesseldahl, jury)

Billede af Stjernepris Socialt Engagement

Resumé

Rolle: Beboer
-----------------------------------------------------------------
Indstillet af: Palle Adamsen (direktør) / Tine Staun Petersen, medarbejdere i Lejerbo
Adresse: Lejerbo Thisted, Afd. 122-0, Højtoftevej /Havrevej 1 – 37, 7700 Thisted
-------------------------------------------------------------------

Tidligere har der været støttede boligsociale projekter i afdelingen. Mange beboere var enlige forældre, der isolerede sig i deres boliger uden at indgå i sociale fællesskaber. Da bevillingen ophørte i 2018, påtog afdelingsformand Malene sig at videreføre og gentænke aktiviteter, der kunne få beboerne med i fællesskabet og mindske ensomheden. Spørger man Malene hvorfor, hun lægger så mange kræfter i det frivillige arbejde i afdelingen, er forklaringen: Da hun var yngre og boede alene med sine børn i en almen boligafdeling, betød de fælles arrangementer og tilbud meget for hende og familien. Derfor vil hun gerne give noget videre, nu hvor hendes egne børn er blevet store, og hun selv har mere overskud.

Engagemet

Listen med arrangementer i boligafdelingen er lang: Der er de mere hverdagsagtige som at drikke kaffe sammen, spille spil og byde nye beboere velkomne i afdelingen med de 157 boliger. Større arrangementer som koncerter, sommerudflugt, juletræsfest for 100 deltagere. Og så alt det ind i mellem: fastelavnsfest, Sankt Hans, græskarudskæring til Halloween mv. Det er selvfølgelig ikke Malene, der alene trækker læsset, men hun er primusmotor og lægger både sjæl og et stort antal timer i arbejdet.

Involvering

Malene er god til at få beboerne til at byde ind med det, de kan til de enkelte arrangementer. Hun ved godt, at alle ikke har samme overskud som hende. Men så kan det være, at de kan bage kager, stille stole op eller noget helt tredje. Og måske får de på et tidspunkt mere overskud og kan byde ind med endnu mere. Sådan som hun selv har gjort. Samtidig er Malene både meget synlig og aktivt opsøgende i forhold til at invitere nye beboere ind i fællesskabet.

Trivsel og Naboskab

Det er åbenlyst, at de mange arrangementer skaber både trivsel og et stærkt naboskab blandt beboerne. Et eksempel kom i stand under Corona-nedlukningen. Her begyndte hun og andre fra afdelingsbestyrelsen hver lørdag at hejse afdelingens flag for at markere sammenhold. Det blev til 110 lørdage i træk. Var flaghejserne lidt forsinkede en lørdag, blev de straks ringet op af bekymrede beboere. Flagningen signalerede ”Vi er her stadig for hinanden, selv om vi skal holde afstand”.

Samarbejde

Ved flere af arrangementerne, som for eksempel koncerterne, kommer op til halvdelen af deltagerne udefra. På den måde medvirker de til at åbne afdelingen udadtil. Samtidig har de lokale medier fået øje på, at der foregår noget særligt i afdelingen. Og ikke mindst Corona-flagningen bragte meget omtale i både tv, trykte og digitale medier. Det har haft en afsmittende effekt på afdelingens image og udefrakommendes syn på afdelingen og dens beboere.

Hør Malene fortælle om engagementet i boligafdelingen

Søger du bolig? - Klik her