Jobplaneten

Boligselskabet Sjælland / Bo-Vest,
Roskilde, Albertslund, Køge

 

"Et stærkt partnerskab til inspiration for andre boligområder. Jobplaneten har allerede vist fine resultater i forhold til at løfte unge og deres fremtidsmuligheder"

(Johanne Schmidt Nielsen og Nina Smith, jury)

Billede af S 21 2023 04 24 13 39 26 Slutrapport Ftf Final.Pdf Og 3 Flere Sider Arbejde Microsoft Edge

Om Jobplaneten

Boligorganisation: Boligselskabet Sjælland / Bo-Vest

Indstillet af: Jan Mansur Hussain (Repræsentant for boligorganisationerne).

Adresse: Roskilde, Albertslund, Køge

Startdato: 2014-01-24             Slutdato: 2024-12-24

---------------------------------------------------------------------------------

Jobplaneten arbejder med en række indsatser for unge, der skal hjælpe til et bedre ungeliv og flere fremtidsmuligheder inden for de faglige erhverv Jobplaneten startede som et innovativt partnerskab for unge, indgået mellem kommune, boligsociale helhedsplaner og flere almene boligorganisationer i Køge og Greve Kommune under projektet “Fra Fritidsjob til Faglært” Jobplaneten er nu udviklet til også at omfatte Roskilde og Albertslund Kommune i de respektive almene boligorganisationer Jobplaneten er finansieret af Den A.P Møllerske Støttefond, Landsbyggefonden og Kommuner. Status i 2023 er at Køge projektet er blevet kommunalt forankret, Greve projektet er lukket ned og Roskilde, Albertslund projekter kører videre i helhedsplanerne.

3 argumenter for, hvorfor initiativet fortjener at vinde til Stjerneprisen for bedre livsvillkår

  1. Jobplaneten er med til at udligne den socioøkonomiske ulighed i samfundet.
  2. Projektet giver de unge mulighed for at tilgå arenaer som de ellers vil være udelukket fra, alene på grund af økonomi.
  3. Unge som har et fritidsjob, gennemfører i højere grad en ungdomsuddannelse.

Samarbejde med lokalsamfundet

Særligt for gruppen af mest udsatte unge, der har vanskeligt ved at opnå lommepenge- og fritidsjobs uden støtte, er det afgørende, at indsatsen er fysisk placeret i deres lokale nærområde, og at den grundige og individuelle matchingproces, som gør, at de unge kan se sig selv i jobbet, prioriteres.

Eksempelværdi

Jobplaneten arbejder med udgangspunkt i den enkelte unge og vedkommendes behov, ønsker og kvalifikationer. Ved samtidig at have et stort netværk i erhvervslivet og meget tæt samarbejde med uddannelsesinstitutioner, mentorer, sociale indsatser m.m. opnås gode resultater, hvor den unge oplever succes og kompetencer til at gennemfører uddannelse og blive på arbejdsmarkedet.

Gode råd til andre som vil arbejde med tilsvarende

De unge, der kommer til Jobplaneten, har vidt forskellige interesser og befinder sig vidt forskellige steder, hvad angår erfaring og modenhed.

I Jobplanetens arbejde er det derfor vigtigt at fastholde trinmodellens principper, så det sikres, at der fortsat kan tilbydes jobs med forskelligt indhold, og hvor arbejdsopgaverne er mere eller mindre udfordrende afhængigt af, hvor den unge befinder sig og har sine interesser

Resultater

Projektet har i årene 2019-2022 haft 850 unge tilknyttet og fået dem ud i 776 Jobs. Der har været 86 lokale arbejdspladser involveret, de unge har udført 44.933 arbejdstimer, deltaget i 35 faglige forløb (227 unge). 93 procent af de unge har gennemført deres ansættelseskontrakt på 6 mdr. Disse tal er alene baseret på Fritidsjob til faglært projektet i Køge og Greve.

Bidrager til et inkluderende lokalsamfund

De unge der har et fritidsjob, optræder i mindre grad i kriminalstatistikker

Styrker den sociale mobilitet

De unge får en god indføring på arbejdsmarkedet og bliver bedre rustet til at kunne gennemføre en ungdomsuddannelse, gennem de kompetencer de får gennem deres fritidsjob.

Styrker inklusion i positive fællesskaber

De unge bliver en af et arbejdsfællesskab, som også kan udvikle sig til venskaber.

Bidrager til den blandede by

Initiativet er med til at ændre på homogene arbejdspladser og giver en mangfoldighed i byens erhvervsliv.

Søger du bolig? - Klik her