Børnedemokrati

Civica, Odense

 

"Stærkt og vigtigt fokus på reel børneinddragelse i boligområdet. Det bidrager til at øge børnenes selvværd som demokratiske medborgere, der er værd at lytte til"

(Johanne Schmidt Nielsen og Nina Smith, jury)

Billede af S 24 Robotplæneklippere

Resumé

Boligorganisation: Civica

Indstillet af:  Christine Dalgaard Christensen (Repræsentant for boligorganisationen).

Adresse: Elmelunden, Bolbro, Odense V

Startdato: 2018-03-01              Slutdato: 2023-12-24

------------------------------------------------------------------------

 

Civica har etableret børnedemokratiet med ejendomsmester Jesper Nielsen i spidsen for at skabe et demokratisk rum, hvor de lokale børn kan føle sig både set og hørt. De skal opleve, hvad det betyder at søge indflydelse, og at børn også kan være medspillere i skabelsen af det gode børneliv i deres eget nærmiljø.

 

Fotos: Jesper Nielsen, ejendomsmester i Civica

3 argumenter for at initiativet fortjener at vinde Stjerneprisen for bedre livsvillkår

 1. Børnedemokratiet er en succes, trods hård konkurrence med børnenes fritidsaktiviteter og digitale verdener.

 2. Ikke alle kan drive et børnedemokrati. Det kræver kommunikation i øjenhøjde, pædagogisk indsigt og overskud. Og det har Jesper.
 3. Det voksne beboerdemokrati er en del af den almene sektors DNA, men må ikke tages for givet. Børneinddragelse er en investering, for børn, som inddrages i demokratiske processer, har potentialet til at blive stærke beboerdemokrater og samfundsborgere i fremtiden.

Samarbejde med lokalsamfundet

Oplæring af børn i demokratiske processer - og i betydningen af medindflydelse på egne boligområder – sandsynliggør, at de er mere motiverede for at indgå i lignende sammenhænge, så som elevråd, lokalbestyrelser, etc.

Børnedemokraternes arbejde med deres egen afdelingen gør, at de er stolte af området, de bor i, og er med til at sikre god omtale i lokalområdet.

Eksempelværdi

At arbejde med børnedemokrati er en investering i nutid og fremtid. Det giver børnene en stemme, som bringer nye perspektiver til det beboerdemokratiske arbejde. Børnene vokser med opgaven, og de får et indblik i betydningen af demokrati. Medindflydelsen har den positive sideeffekt, at det kan resultere i mindre hærværk og uro, fordi børnene får ejerskab til deres lokalområde.

Dette arbejde er med til at forme fremtidens beboerdemokrater, og det styrker og sikrer beboerdemokratiets virke.

3 gode råd

 1. Denne opgave kræver, at alle løfter i flok.
  Forventningsafstem med driftspersonale, ledelse og afdelingsbestyrelse.

 2. Læg en plan: hvordan ønsker I at inddrage børnene i driften og demokratiet?
  Giv dem plads til at drømme, men forsvar realismen, så det er forståeligt for dem.
 3. Sæt god tid af til rekruttering. Forvent ikke, at en husstandsomdelt flyer er nok. Bank på dørene og fortæl forældre og børn, hvad I vil med projektet.

Resultater

Børnedemokraterne har lavet følgende projekter:

 • Malet robotplæneklippere, hvilket har gjort, at hærværk og stjålne robotter er stoppet.
 • Været medbestemmende til udskiftning af legepladsudstyr.
 • Udført en ”Foto-Safari” i afdelingen, hvor de med fotos og fremlæggelse har redegjort for fremtidens ønsker om forbedringer, utrygge områder og allerede fungerende elementer, som driftspersonalet og afdelingsbestyrelsen kan arbejde videre med.

Bidrager til et inkluderende lokalsamfund

Erfaringer viser, at børn med sociale udfordringer, ADHD eller lignede kan indgå i børnedemokratiets fællesskab, og det styrker deres selvtillid og evne til at indgå i undervisningsforløb. Da det er en driftsmedarbejder, der “underviser“, foregår det på andre præmisser, end det, som almindelige uddannelsesinstitutioner kan tilbyde. Ved at tilbyde sunde fællesskaber for børnene, har de mulighed for at vælge de dårlige fra.

Styrker den sociale mobilitet

Når en almen boligorganisation skaber et forum for boligafdelingens børn med en tydelig rammesætning, hvor de kan ytre sig og komme med idéer til forbedringer af fysiske, såvel som psykiske elementer, giver man samtidig børnene en demokratisk uddannelse.

Dette giver børnene en forståelse for og en tryghed ved demokratiske processer, som de fremadrettet tør – og finder glæde ved - at indgå i i lignende sammenhænge på skoler, uddannelsesinstitutioner og arbejdspladser.

Styrker inklusion i positive fællesskaber

I børnedemokratiet mødes børnene om ét omdrejningspunkt – lokalområdet – uanset alder, køn og baggrund. Den fælles interesse i nye, gode løsninger bliver en ”icebreaker” børnene imellem, men også mellem driftspersonalet og børn, samt deres forældre.

De relationer, der skabes i børnedemokratiet, er gensidigt gavnlige. Erfaringen viser, at børnedemokrater tager ejerskab, fx ved at give besked til ejendomsmesteren, når robotplæneklipperen sidder fast, eller ved at sikre, at affald sorteres rigtigt – og her tager de voksne ved lære af børnene.

Relationen til de lokale børn betyder også, at driftspersonalet bliver uformelle brobyggere mellem de største børn og de beboere, som kan have glæde af en ekstra hånd til indkøb og små ærinder.

Bidrager til den blandede by

Når børn mødes på tværs af samfundslag, etnicitet og alder for at træffe fælles beslutninger om ønsker for lokalområdet, dannes der en fælles forståelse, som rækker ud over ovennævnte skel.

Den proces, de gennemgår sammen, danner en ny, positiv forståelse for hinandens forskelligheder. Børn med mange ressourcer lærer, at de ikke kan få alt, og børn med begrænsede ressourcer lærer, at man kan få noget.

Søger du bolig? - Klik her