Ranunkelhaven - landets første boligetageejendom med DGNB Hjerte-udmærkelse

Civica, Middelfart

 

"Det er et rigtig godt eksempel på et byggeri, der viser vejen for den grønne omstilling. Derudover er der fokus på gode uderum, fællesskaber og arkitektonisk kvalitet"

(Tina Saaby og Anders Strange Sørensen, jury)

Billede af S 24 Billede3

Resumé

Boligorganisation: Civica

Adresse: Ranunkelhaven, afd. 131, Ranunkelhaven 1-3, 5500 Middelfart

Startdato: 2020-05-27          Slutdato: 2021-05-01 

------------------------------------------------------------------------

 

I august 2022 modtog Ranunkelhaven – som den første DGNB Guld-certificerede boligafdeling i Danmark – en DGBN Hjerte-udmærkelse.

DGNB Hjerte-udmærkelsen er skabt for at fremme sundhed og velvære i fremtidens byggeri. Udmærkelsen lægger særlig vægt på luftkvalitet, akustik, visuel komfort, termisk komfort og arkitektonisk værdi. 

I byggeriet har der desuden været fokus på biodiversitet og dét liv, der skal leves i området, når beboerne flytter ind.

Ranunkelhavens 40 boliger lever dermed op til en række skærpede krav, der tilsammen skaber fundamentet for et sundt indeliv og let adgang til et rigt udeliv.

 

3 argumenter for at initiativet fortjener at vinde Stjerneprisen for bedre boligområder.

  1. Det er lykkedes at skabe et byggeri, som både er DGNB Guld-certificeret og tildelt Hjerte-udmærkelsen.
  2. Civicas har haft fokus på rationelle, bæredygtige løsninger igennem hele processen fra første skitse til sidste sten blev lagt.
  3. Ranunkelhaven er ikke bare en attraktiv boligafdeling for nuværende og kommende beboere. Civica oplever også stor interesse fra den øvrige almene sektor med henblik på rundvisning i netop den afdeling.

Eksempelværdi

Civica er lykkedes med at skabe en attraktiv boligafdeling af høj kvalitet, som forventeligt også kan driftes mere bæredygtigt end normalt. Det har vi gjort for de nuværende bebeboere såvel som de kommende generationer.

Med et projekt som Ranunkelhaven viser Civica, hvordan den almene sektor kan sætte kurs mod en mere bæredygtig fremtid.

 

Foto: Simon Klejs Gren

Resultater

Der er skabt 40 gennemlyste, rengøringsvenlige boliger med egen altan og god udsigt til udeområderne. Der er bygget med træelementer, hvilket giver en lavere miljøbelastning. Med beboerne in mente har der været fokus på høj indeklimakomfort ved effektiv ventilation. Hvad angår materialer, er der valgt overflader med lang holdbarhed og lav vedligeholdelse. Der er tilmed sikret et lavt energiforbrug og indtænkt vandbesparende tiltag.

 

Foto: BM Byg

3 gode råd

  1. Hav fokus på rationelle, bæredygtige løsninger, og fasthold det fokus undervejs i processen.
  2. Hav hele tiden slutbrugeren – beboerne – i sinde.
    Overvej i den forbindelse også, hvordan vil I formidle, at det er en særlig afdeling, de flytter ind i. Det kunne fx være ved hjælp af en ”Bæredygtighedshåndbog”.
  3. Vær klar på, at udearealer med fokus på biodiversitet giver anledning til en del debat: Hvad der er vild natur, og hvad er ukrudt? Skal det vandhul ikke renses? Skal græsset være så langt? Osv.

Reduceret klimaaftryk

I udbudsmaterialet blev der stillet krav om lav miljøpåvirkning i hele projektets livscyklus, såvel som lave drifts- og vedligeholdelsesomkostninger. Boligerne er opført som modulbyggeri/træbyggeri med betonfundamenter, men uden beton i terrændækket. Der er desuden anvendt genbrugstegl.

Øget natur- og miljøbevidsthed

Selvom man fra grunden har direkte udsigt til Lillebælt, er der også med det nye gårdrum lagt stor vægt på at skabe et grønt og varieret landskab med stor biodiversitet og hjemmehørende arter: høje græsser, naturgræs, blomstrende urter, stenbunker, vandrender og et regnvandsbassin, stedsegrønne bakker, frugttræer, opholdssteder og mindst mulig fast belægning. På parkeringspladsen er der ligeledes en permeabel belægning med græsarmering frem for asfalt.

Tanken med udearealet var desuden, at der skulle være kvaliteter for alle aldre, så uderummet inviterede til uformelle møder beboerne imellem.

Søger du bolig? - Klik her