Pulje 3: Tilskud på 100.000 - 1.000.000 kroner

Ansøg her

Deadline for ansøgning er fredag den 5. februar 2021 kl. 12. Pulje til bekæmpelse af ensomhed i de almene boligområder

Puljen skal støtte lokale indsatser mod ensomhed og selvisolation i de almene boligområder og understøtte børn, unge, voksne og ældres deltagelse i fællesskaber. Indsatserne skal ske i samarbejde med det lokale forenings- og kulturliv. Midlerne skal avendes i 2021.

 

Hvem kan søge?
Almene boligorganisationer i hele landet i samarbejde med lokale foreninger primært på kultur- og fritidsområdet. Hvis en gruppe beboere ønsker at søge til en aktivitet, skal der rettes henvendelse til boligorganisationen, der kan søge puljen.

 

Hvad er formålet med puljen?
Puljen skal mindske ensomhed og mistrivsel hos børn, unge, voksne og ældre almene beboere og invitere ind i positive fællesskaber i hele landet. Puljen kan anvendes til både nye og afprøvede indsatser samt nye og etablerede samarbejdsrelation til foreningslivet. 

 

Partnerskaber med det lokale forenings- og kulturliv
Det er et kriterie for at modtage midler fra puljen, at der er etableret samarbejde med en CVR-registreret forening.

 

Hvad støtter puljen?
Aktiviteter og tilbud som understøtter børn, unge, voksne og ældre beboeres deltagelse i aktiviteter og fællesskaber, der modvirker ensomhed og mistrivsel. Puljen kan anvendes til både aktiviteter og lønkroner.

Puljen dækker projektrelaterede lønudgifter på maksimum 34.000 kr. pr. måned (inkl. pensionsbidrag, feriepenge mv.)

 

Budget

Når der ansøges vedlægges et budget for projektet. Til dette anvendes budetskabelonen, som kan findes nedenfor. I budgettet skal udgifterne til henholdsvis løn og aktiviteter tydeligt fremgå. I pulje2 og 3 skal der i budgettet afsættes midler til revision.

 

Hvad støtter puljen ikke? 

 • Almindelige drifts- og administrationsomkostninger
 • Uspecificerede projektomkostninger
 • Diæter
 • Udgifter til anskaffelse af inventar og udstyr, som ikke er afgørende for aktiviteternes gennemførelse 

 

Sådan vurderes din ansøgning

BL – Danmarks Almene Boliger træffer afgørelse på baggrund af indstilling fra et rådgivende udvalg med relevant ekspertise. Ansøgningen skal desuden opfylde følgende krav:

 • Ansøger skal samarbejde med lokale foreninger.
 • Det ansøgte beløb er minimum 10.000 kr. og maksimalt 1.000.000 kr.
 • Projektets aktiviteter overholder de til enhver tid gældende retningslinjer fra sundhedsmyndighederne vedr. begrænsning af coronasmitte. 

 

Ansøgningen vurderes ud fra en samlet vurdering af følgende kriterier (ikke-prioriteret rækkefølge):

 • Om projektet lever op til puljens formål
 • Antallet af beboere, der får glæde af aktiviteterne
 • Om projektets aktiviteter og omfang står mål med ressourceforbruget
 • Aktiviteterne baserer sig på erfaring eller viden om, at aktiviteterne har positiv effekt i forhold til målgruppen
 • Om projektet kan realiseres, herunder om der er lavet en realistisk tidsplan
 • Om der er en plan for, hvordan det sikres at målgruppen deltager i aktiviteter

 

BL skal desuden sikre, at der i den samlede puljeuddeling er en geografisk spredning af aktiviteteter og projekter rettet mod alle målgrupper.

 

Hvordan ansøges puljen?
Ansøgere skal anvende og udfylde den elektroniske ansøgningsskabelon, når den åbner. 
BL – Danmarks Almene Boliger tager stilling til ansøgningerne med udgangspunkt i de indtastede projektbeskrivelser, budgetter og samarbejdsaftaler.

 

BL – Danmarks Almene Boliger behandler alle ansøgninger, som de er indkommet. Ansøgninger, der mangler oplysninger, eller hvor budgetskabelon eller samarbejdsaftale(r) ikke er anvendt eller fuldstændigt udfyldt, vil modtage et administrativt afslag.

 

Ansøgningsskabelon

Budgetskabelon

Samarbejdsskabelon

 

 


Søger du bolig? - Klik her