Om puljen

Et bredt flertal af Folketingets partier har indgået en aftale om, at fordele i alt 50 millioner kroner til en indsats imod ensomhed under covid-19-pandemien. Pengene skal blandt andet gå til at skabe nye fællesskaber for ensomme unge, voksne og ældre og til at få selvisolerede ud af ensomhed og ind i fællesskaber. 15 millioner tildeles BL- Danmarks Almene Boliger. Aftaleteksten lyder således:

 

Partierne er enige om, at der afsættes 15 mio. kr. i direkte tildeling til BL, som får til opgave at kanalisere midlerne videre til lokale indsatser mod ensomhed og selvisolation i boligforeningerne. Indsatserne skal ske i samarbejde med det lokale foreningsliv, bl.a. baseret på erfaringerne fra Kulturministeriets pulje til kultur og fritidsaktiviteter i udsatte boligområder. Det vil være en betingelse, at BL sikrer, at de lokale indsatser dækker relevante målgrupper med vid bredde, herunder både unge, voksne og ældre og med geografisk spredning. 

 

Læs hele aftalen

 

Puljemidlerne til BL udmøntes af Kulturministeriet og der etableres et samarbejde med Slots- og Kulturstyrelsen om opgaven.

 

Lovgrundlag
Aktstk. nr. 41 af 12/11 2020 Aktstykke om midlertidige tilskudsordninger til at modvirke ensomhed som følge af COVID-19.


Søger du bolig? - Klik her