Hvad betyder områder, hvor der kan indføres kombineret udlejning

Områder, der har høj arbejdsløshed, har været udpeget siden 2006. Udpegningen har ikke betydning for dig som lejer. Der var pr. 1. december 2023 kun 7 områder tilbage på listen.

I områderne kan kommunen indføre kombineret udlejning. Kombineret udlejning betyder, at alle der vil leje en bolig i området, skal godkendes af kommunen.


Hvis den boligsøgende ikke opfylder kriterierne for udlejning, siger kommunen nej til udlejningen. Boligen vil så gå til den næste på ventelisten.


Ordningen skal annonceres af kommunen, når den indføres. De boligsøgende, der var skrevet op til en bolig, før ordningen blev indført i området, og som bliver afvist, vil have ret til et tilbud om en bolig i et andet område fra kommunen.


Ordningen har ikke konsekvenser for områdets beboere, og der er ikke knyttet andre særlige regler til udpegningen.

Søger du bolig? - Klik her