Hvad betyder det at være et udsat område?

  

Udsatte områder udpeges hvert år den 1. december af Boligministeriet. Udsatte områder blev 1. gang udpeget 1. december 2018. Udsatte områder overskrider nogle grænser som Folketinget har fastlagt om arbejdsløshed, dømte beboere, beboere med lav uddannelse og lav indtægt.

Der sker som udgangspunkt ikke ændringer for dig som lejer, når du bor i området i forvejen og blot ønsker at blive boende. Men der er lavet regler for tilflyttere, herunder også for intern flytning, og der er lavet regler på andre områder, hvor det har betydning, at du bor i et udsat område.


Der skal stilles krav til tilflyttere om f.eks. at være i beskæftigelse eller under uddannelse. Det kaldes fleksibel udlejning. De præcise krav skal laves af kommunen, så de kan være forskellige efter, hvor du bor. Kravene gælder 4 år ad gangen. Hvis du ønsker at flytte internt i afdelingen eller internt i din boligorganisation til en større eller mindre bolig i et udsat område, så skal du også leve op til de særlige krav for tilflyttere. Lovgivningen siger nemlig at alle udlejninger skal leve op til kravene.


Det gælder dog ikke ved genhusning. Så skal du genhuses fordi din bolig skal renoveres eller ombygges, så har du stadig mulighed for at blive genhuset i dit boligområde, uanset gældende kriterier for udlejning.


Der stilles også krav til de lejere, som kommunerne anviser via den kommunale anvisningsret. F.eks. kan kommunen som hovedregel ikke anvise lejere, som har fået kontanthjælp i mere end 6 måneder eller husstande, hvor et medlem er statsborger i et land udenfor EU, EØS og Schweiz. Der er også regler om hvor mange børn fra området, der må gå i den lokale børnehave eller vuggestue og om, at beboerne som hovedregel ikke kan få familiesammenføring.

Som noget nyt har Folketinget indført regler, der begrænser, hvem man kan bytte bolig med eller fremleje til i udpegede udsatte områder. His du bor i et udsat område og hvis du vil fremleje din bolig, et værelse i din bolig eller bytte bolig, så skal den, du fremlejer til eller bytter med, opfylde de samme krav, som tilflyttere til området generelt skal leve op til. Kravene fastlægges af kommunen, så præcise krav afhænger af, hvilken kommune, du bor i.


Folketinget har f.eks. også lavet regler for, hvor mange børn fra et udsat område, der må gå i den lokale børnehave eller vuggestue, og om at beboerne i udsatte områder som hovedregel ikke kan få familiesammenføring.

 


Læs mere: Her er listen for 2022

Oprettelse: 18.11.2021 | Sidst opdateret: 19.12.2022

Sideansvarlig: Sanne Steen Petersen

Søger du bolig? - Klik her