Hvad betyder det at være et udsat område?

  

Udsatte områder udpeges hvert år den 1. december af Boligministeriet. Udsatte områder blev 1. gang udpeget 1. december 2018. Udsatte områder overskrider nogle grænser som Folketinget har fastlagt om arbejdsløshed, dømte beboere, beboere med lav uddannelse og lav indtægt.

Der sker som udgangspunkt ikke ændringer for dig som lejer, når du bor i området i forvejen. Men der er lavet regler for tilflyttere, og der er lavet regler på andre områder, hvor det har betydning, at du bor i et udsat område.


Der skal stilles krav til tilflyttere om f.eks. at være i beskæftigelse eller under uddannelse. Det kaldes fleksibel udlejning. De præcise krav skal laves af kommunen, så de kan være forskellige efter, hvor du bor. Kravene gælder 4 år ad gangen.


Boligorganisationen kan bestemme, at også tilflyttere via fortrinsrettigheder som fx intern oprykning eller boliggaranti-bevis skal leve op til de særlige krav til tilflyttere, som kommunen opstiller.


Der stilles også krav til de lejere, som kommunerne anviser via den kommunale anvisningsret. F.eks. kan kommunen som hovedregel ikke anvise lejere, som har fået kontanthjælp i mere end 6 måneder eller husstande, hvor et medlem er statsborger i et land udenfor EU, EØS og Schweiz. Der er også regler om hvor mange børn fra området, der må gå i den lokale børnehave eller vuggestue og om, at beboerne som hovedregel ikke kan få familiesammenføring.


Som noget nyt vil Folketinget formentlig indføre regler, der begrænser, hvem man kan bytte bolig med eller fremleje til. Reglerne forventes at træde i kraft 1. december 2021. Ændringen betyder, at hvis du bor i et udsat område og hvis du vil fremleje din bolig, et værelse i din bolig eller bytte bolig, så skal den, du fremlejer til eller bytter med, opfylde de samme krav, som tilflyttere til området generelt skal leve op til. De præcise krav afhænger af, hvilken kommune, du bor i.


Folketinget har f.eks. også lavet regler for, hvor mange børn fra et udsat område, der må gå i den lokale børnehave eller vuggestue, og om at beboerne i udsatte områder som hovedregel ikke kan få familiesammenføring.


Læs mere: Her er listen for 2021

Oprettelse: 18.11.2021 | Sidst opdateret: 02.12.2021

Sideansvarlig: Sanne Steen Petersen

Søger du bolig? - Klik her