Hvad betyder det at være et omdannelsesområde?

  

Omdannelsesområder udpeges hvert år den 1. december af boligministeren.

Omdannelsesområder er de boligområder, der i 5 år i træk har været udpeget som parallelsamfund (tidligere kaldte ghetto-områder).

40 procents-reglen
Folketinget vedtog i 2018 et mål om, at der i 2030 må være højst 40 procent almene familieboliger i de områder, der har været på listen over omdannelsesområder (hårde ghetto-områder).

 

Udviklingsplan
Boligorganisation og kommune skal lave en udviklingsplan for, hvordan de vil få andelen af almene familieboliger ned på de 40 procent.

Der er flere muligheder, når et boligområdes skal ændres, så andelen af familieboliger bliver mindre:

     

  • Nedrive almene familieboliger i boligområdet

  • Nybyggeri: Primært privat nybyggeri til udlejning i boligområdet

  • Konvertere familieboliger til ældre- eller ungdomsboliger

  • Sælge almene boliger til private udlejere

 

     

Udviklingsplanerne skal være færdige hurtigt efter udpegning
Boligorganisationer og kommuner har 6 måneder fra en ny udpegning den 1. december til at lave en udviklingsplan.


 

Kan et boligområde søge dispensation?
Ja, hvis der er under 2.100 beboere og en lav andel af dømte beboere, kan boligområdet søge om dispensation.
Der er givet dispensationer i nogle områder, så andelen af almene familiefamilieboliger f.eks kun skal nedbringes til 60 procent.
MEN selvom boligområdet søger, ændrer det IKKE på, at udgangspunktet er, at almene familieboliger i området skal afvikles, og det skal der vedtages en plan for. 

 

Skal vi så flytte allesammen?
Det vil aldrig være alle, der skal flytte, men andelen af familieboliger skal sænkes, så kan det være nødvendigt at nogen skal flytte.

Om man skal flytte, afhænger af de løsninger, der vælges i udviklingsplanen.

Hvad der sker, bliver først sikkert, når udviklingsplanen er godkendt af boligministeren, og når en efterfølgende helhedsplan for området falder plads.

 

Hvem skal flytte?
Hvis boliger rives ned, vil du skulle flytte, hvis du bor i en bolig, der skal rives ned.

Hvis boligerne kan ændres til ældreboliger eller ungdomsboliger uden ombygning, så skal beboerne ikke flytte. Ændringen slår igennem, når du selv vælger at fraflytte.

Hvis der skal ske større ombygninger, vil du måske skulle flytte som led i ombygningen.

Hvis din bolig bliver solgt til en privat udlejer, vil du også skulle flytte, hvis du ikke lever op til de kriterier for udlejning, som kommunen fastlægger.

 


Har du ret til at blive genhuset?
Genhusning er afhængig om, der sker salg, ombygning eller nedrivning:

Ved nedrivning og ombygning vil du blive genhuset et andet sted i kommunen (eller i en anden kommune efter aftale med boligorganisationen)

Ved salg vil du blive genhuset i samme boligområde.

Du har krav på en bolig i nogenlunde samme stand og størrelse og at få betalt rimelige og dokumenterede udgifter ved fraflytningen.

Det kan være boligorganisationen eller kommunen, der skal opfylde kravet om genhusning og betale udgifterne.

 


Vil din husleje stige, hvis du skal flytte?

Måske, men det er ikke sikkert. Du har ikke ret til en bolig med samme husleje.


Læs mere: Her er listen 2021

 

Oprettelse: 18.11.2021 | Sidst opdateret: 01.12.2021

Sideansvarlig: Sanne Steen Petersen

Søger du bolig? - Klik her