Hvad betyder det at være et omdannelsesområde?

  

Omdannelsesområder udpeges hvert år den 1. december af boligministeren.

Omdannelsesområder er de boligområder, der i 5 år i træk har været udpeget som parallelsamfund (tidligere kaldt ghetto-områder).


40 procents-reglen

Folketinget vedtog i 2018 et mål om, at der i 2030 må være højst 40 procent almene familieboliger i de områder, der har været på listen over omdannelsesområder (hårde ghetto-områder).

 

Udviklingsplan
Boligorganisation og kommune skal lave en udviklingsplan for, hvordan de vil få andelen af almene familieboliger ned på de 40 procent.

Der er flere muligheder, når et boligområdes skal ændres, så andelen af familieboliger bliver mindre:

     

  • Nedrive almene familieboliger i boligområdet

  • Nybyggeri: Primært privat nybyggeri til udlejning i boligområdet

  • Konvertere familieboliger til ældre- eller ungdomsboliger

  • Sælge almene boliger til private udlejere

 

     

Udviklingsplanerne skal være færdige hurtigt efter udpegning
Boligorganisationer og kommuner har 6 måneder fra en ny udpegning den 1. december til at lave en udviklingsplan.


 

Kan et boligområde søge dispensation?
Ja, hvis der er under 2.100 beboere og en lav andel af dømte beboere, kan boligområdet søge om dispensation.

Der er givet dispensationer i nogle områder, så andelen af almene familiefamilieboliger f.eks kun skal nedbringes til 60 procent.

MEN selvom boligområdet søger, ændrer det IKKE på, at udgangspunktet er, at almene familieboliger i området skal afvikles, og det skal der vedtages en plan for. 

 

Stopper udviklingsplanerne, når et område kommer af listen over omdannelsesområder?
Selv om et omdannelsesområde falder af listen, før udviklingsplanen er gennemført, så SKAL udviklingsplanen og tiltagene i den stadig gennemføres.

Der føres i øjeblikket flere retssager om udviklingsplaner, men heller ikke retssagerne betyder, at udviklingsplanerne kan stoppes.


Hvis kommunen og boligorganisationerne stopper udviklingsplanerne, så har ministeriet i sidste ende mulighed for at gribe ind og overtage kontrollen over boligområdet. Ministeriet kan så forlange, at op til 75 % af de almene familieboliger skal afvikles, hvilket jo er flere end krævet i udviklingsplanerne.


Man skal være opmærksom på, at nogle af reglerne for omdannelsesområder desuden gælder i en periode efter at et område er kommet af listen over omdannelsesområder, fx begrænsningerne i den kommunale anvisningsret.

 

Skal vi så flytte allesammen?
Det vil aldrig være alle, der skal flytte, men andelen af familieboliger skal sænkes, så kan det være nødvendigt at nogen skal flytte.


Om man skal flytte, afhænger af de løsninger, der vælges i udviklingsplanen.


Hvad der sker, bliver først sikkert, når udviklingsplanen er godkendt af boligministeren, og når en efterfølgende helhedsplan for området falder plads.

 

Hvem skal flytte?
Hvis boliger rives ned, vil du skulle flytte, hvis du bor i en bolig, der skal rives ned.

Hvis boligerne kan ændres til ældreboliger eller ungdomsboliger uden ombygning, så skal beboerne ikke flytte. Ændringen slår igennem, når du selv vælger at fraflytte.


Hvis der skal ske større ombygninger, vil du måske skulle flytte som led i ombygningen.


Hvis din bolig bliver solgt til en privat udlejer, vil du også skulle flytte, hvis du ikke lever op til de kriterier for udlejning, som kommunen fastlægger.

 


Har du ret til at blive genhuset?
Genhusning er afhængig om, der sker salg, ombygning eller nedrivning:

Ved nedrivning og ombygning vil du blive genhuset et andet sted i kommunen (eller i en anden kommune efter aftale med boligorganisationen)

Ved salg vil du blive genhuset i samme boligområde.

Du har krav på en bolig i nogenlunde samme stand og størrelse og at få betalt rimelige og dokumenterede udgifter ved fraflytningen.

Det kan være boligorganisationen eller kommunen, der skal opfylde kravet om genhusning og betale udgifterne.

 


Vil din husleje stige, hvis du skal flytte?

Måske, men det er ikke sikkert. Du har ikke ret til en bolig med samme husleje.


Hvem må flytte ind i omdannelsesområder?
I omdannelsesområder skal alle boliger udlejes efter kriterier, som bestemmes af kommunen, og som skal rumme krav til at tilflyttere er i uddannelse eller beskæftigelse. Fordi kravene bestemmes af kommunen, kan der være forskelle i kravene fra område til område.

Hvis kommunen anviser borgere med akutte boligsociale behov til et omdannelsesområde, så skal de anviste lejere også leve op til nogle krav. Der kan som udgangspunkt ikke anvises borgere, som modtager forskellige former for overførselsindkomst, som er statsborgere i lande uden for EU og EØS eller som er løsladt fra afsoning for nylig.


Må du fremleje eller bytte en lejlighed i et omdannelsesområde?
Som udgangspunkt kan du stadig fremleje din bolig eller et værelse i din bolig eller bytte bolig med en anden lejer, selv om din bolig ligger i et omdannelsesområde. Men den, der flytter ind i boligen, skal leve op til de samme krav, som de lejere, der står på ventelisten til en bolig i området. Kravene fastlægges af kommunen.


Andre regler for beboerne
Der er også fastlagt regler om, hvor mange børn fra området, der må gå i den lokale børnehave eller vuggestue og om, at beboerne som hovedregel ikke kan få familiesammenføring.



Læs mere: Her er listen 2023

 

Oprettelse: 18.11.2021 | Sidst opdateret: 01.12.2023

Sideansvarlig: Sanne Steen Petersen

Søger du bolig? - Klik her