Videregivelse af oplysning

Billede af Folketingssalen0022fFotograf_Henrik-Sorensen.jpg

I forebyggelsesområder, udsatte boligområder, parallelsamfund og omdannelsesområder gælder der særlige regler.

Her får du oversigten over 'videregivelse af oplysning'.

Emne/boligområde

Almindelige boligområder

Forebyggelsesområder

Udsatte boligområder

Parallelsamfund (tidligere kaldet ghetto-områder)

Omdannelsesområder (tidligere kaldet hårde ghetto-områder)

Politiets videregivelse af domme/afgørelser

Politiet kan til en boligorganisation videregive oplysninger om strafferetlige afgørelser vedrørende forhold, som en beboer har begået inden for eller med virkning i det boligområde, som den pågældende bor i, eller mod en ansat i boligorganisationen, når videregivelsen må anses for nødvendig som led i en eksisterende tryghedsskabende indsats i det pågældende boligområde. Politiet kan tilsvarende videregive oplysninger til selvejende institutioner, kommuner og regioner, der udlejer almene boliger.

Med virkning fra 1. juli 2022:

Dog skal politiet efter anmodning fra en udlejer videregive oplysninger om strafferetlige domme omfattet af § 90, stk. 1, nr. 10, i lov om leje af almene boliger

(Lov om almene boliger § 63d)

Bestemmelsen gælder som udgangspunkt i alle boligområder, hvor politiet vurderer at videregivelse er nødvendigt som led i en eksisterende indsats for at skabe tryghed.

 

Hvad der udgør et sammenhængende boligområde i denne bestemmelse, afgøres af det lokale politi. Det kan være de af politiet udpegede SUB-områder, men er ikke begrænset hertil. Disse er ikke nødvendigvis sammenfaldende med forebyggelsesområder, udsatte områder, parallelsamfund og omdannelsesområder.

 

Oplysninger skal have en vis aktualitet. Det forudsættes derfor, at oplysninger om forhold, der ligger mere end to år tilbage i tiden ikke kan anses nødvendige for den tryghedsskabende indsats.

Med virkning fra 1. juli 2022 skal politiet – når udlejer beder om det -  videregive domme, der har medført ubetinget fængselsstraf eller anden strafferetlig retsfølge af frihedsberøvende karakter for overtrædelse af §§ 119, 134 a, 180, 181, 192 a, 216, 237 eller 244-246, § 252, stk. 1, §§ 260, 266, 276 a, 281 eller 288 eller § 291, stk. 2, i straffeloven eller i medfør af § 3 i lov om euforiserende stoffer for at have besiddet euforiserende stoffer med henblik på videreoverdragelse, og når overtrædelsen er begået inden for 1 km fra den ejendom, hvor lejemålet er beliggende.

Bestemmelsen gælder som udgangspunkt i alle boligområder, hvor politiet vurderer at videregivelse er nødvendigt som led i en eksisterende indsats for at skabe tryghed.

 

Hvad der udgør et sammenhængende boligområde i denne bestemmelse, afgøres af det lokale politi. Det kan være de af politiet udpegede SUB-områder, men er ikke begrænset hertil.

Disse er ikke nødvendigvis sammenfaldende med forebyggelsesområder, udsatte områder, parallelsamfund og omdannelsesområder.

 

Oplysninger skal have en vis aktualitet. Det forudsættes derfor, at oplysninger om forhold, der ligger mere end to år tilbage i tiden ikke kan anses nødvendige for den tryghedsskabende indsats.

Med virkning fra 1. juli 2022 skal politiet – når udlejer beder om det -  videregive domme, der har medført ubetinget fængselsstraf eller anden strafferetlig retsfølge af frihedsberøvende karakter for overtrædelse af §§ 119, 134 a, 180, 181, 192 a, 216, 237 eller 244-246, § 252, stk. 1, §§ 260, 266, 276 a, 281 eller 288 eller § 291, stk. 2, i straffeloven eller i medfør af § 3 i lov om euforiserende stoffer for at have besiddet euforiserende stoffer med henblik på videreoverdragelse, og når overtrædelsen er begået inden for 1 km fra den ejendom, hvor lejemålet er beliggende.

Bestemmelsen gælder som udgangspunkt i alle boligområder, hvor politiet vurderer at videregivelse er nødvendigt som led i en eksisterende indsats for at skabe tryghed.

 

Hvad der udgør et sammenhængende boligområde i denne bestemmelse, afgøres af det lokale politi. Det kan være de af politiet udpegede SUB-områder, men er ikke begrænset hertil. Disse er ikke nødvendigvis sammenfaldende med forebyggelsesområder, udsatte områder, parallelsamfund og omdannelsesområder.

 

Oplysninger skal have en vis aktualitet. Det forudsættes derfor, at oplysninger om forhold, der ligger mere end to år tilbage i tiden ikke kan anses nødvendige for den tryghedsskabende indsats.

Med virkning fra 1. juli 2022 skal politiet – når udlejer beder om det -  videregive domme, der har medført ubetinget fængselsstraf eller anden strafferetlig retsfølge af frihedsberøvende karakter for overtrædelse af §§ 119, 134 a, 180, 181, 192 a, 216, 237 eller 244-246, § 252, stk. 1, §§ 260, 266, 276 a, 281 eller 288 eller § 291, stk. 2, i straffeloven eller i medfør af § 3 i lov om euforiserende stoffer for at have besiddet euforiserende stoffer med henblik på videreoverdragelse, og når overtrædelsen er begået inden for 1 km fra den ejendom, hvor lejemålet er beliggende.

Bestemmelsen gælder som udgangspunkt i alle boligområder, hvor politiet vurderer at videregivelse er nødvendigt som led i en eksisterende indsats for at skabe tryghed.

 

Hvad der udgør et sammenhængende boligområde i denne bestemmelse, afgøres af det lokale politi. Det kan være de af politiet udpegede SUB-områder, men er ikke begrænset hertil. Disse er ikke nødvendigvis sammenfaldende med forebyggelsesområder, udsatte områder, parallelsamfund og omdannelsesområder.

 

Oplysninger skal have en vis aktualitet. Det forudsættes derfor, at oplysninger om forhold, der ligger mere end to år tilbage i tiden ikke kan anses nødvendige for den tryghedsskabende indsats.

Med virkning fra 1. juli 2022 skal politiet – når udlejer beder om det -  videregive domme, der har medført ubetinget fængselsstraf eller anden strafferetlig retsfølge af frihedsberøvende karakter for overtrædelse af §§ 119, 134 a, 180, 181, 192 a, 216, 237 eller 244-246, § 252, stk. 1, §§ 260, 266, 276 a, 281 eller 288 eller § 291, stk. 2, i straffeloven eller i medfør af § 3 i lov om euforiserende stoffer for at have besiddet euforiserende stoffer med henblik på videreoverdragelse, og når overtrædelsen er begået inden for 1 km fra den ejendom, hvor lejemålet er beliggende.

Bestemmelsen gælder som udgangspunkt i alle boligområder, hvor politiet vurderer at videregivelse er nødvendigt som led i en eksisterende indsats for at skabe tryghed.

 

Hvad der udgør et sammenhængende boligområde i denne bestemmelse, afgøres af det lokale politi. Det kan være de af politiet udpegede SUB-områder, men er ikke begrænset hertil. Disse er ikke nødvendigvis sammenfaldende med forebyggelsesområder, udsatte områder, parallelsamfund og omdannelsesområder.

 

Oplysninger skal have en vis aktualitet. Det forudsættes derfor, at oplysninger om forhold, der ligger mere end to år tilbage i tiden ikke kan anses nødvendige for den tryghedsskabende indsats.

Med virkning fra 1. juli 2022 skal politiet – når udlejer beder om det -  videregive domme, der har medført ubetinget fængselsstraf eller anden strafferetlig retsfølge af frihedsberøvende karakter for overtrædelse af §§ 119, 134 a, 180, 181, 192 a, 216, 237 eller 244-246, § 252, stk. 1, §§ 260, 266, 276 a, 281 eller 288 eller § 291, stk. 2, i straffeloven eller i medfør af § 3 i lov om euforiserende stoffer for at have besiddet euforiserende stoffer med henblik på videreoverdragelse, og når overtrædelsen er begået inden for 1 km fra den ejendom, hvor lejemålet er beliggende.

Boligorganisationers videregivelse af oplysninger om ophævelse af lejemål
En boligorganisation kan til andre boligorganisationer, selvejende institutioner, kommuner og regioner, der udlejer almene boliger i samme boligområde, videregive oplysning om, at et af boligorganisationens lejemål beliggende i boligområdet er blevet opsagt eller ophævet efter § 85, stk. 1, nr. 3 eller 4 (ændres til nr. 4 og 5), eller § 90, stk. 1, nr. 7-10 eller 13, i lov om leje af almene boliger, hvis videregivelsen må anses for nødvendig for at styrke den tryghedsskabende indsats i boligområdet. Videregivelsen må alene omfatte oplysninger om navnet og adressen på den pågældende lejer og oplysning om, at opsigelsen eller ophævelsen er sket efter § 85, stk. 1, eller § 90, stk. 1, i lov om leje af almene boliger.

(Lov om almene boliger § 63e)

Boligorganisationen kan videregive (og modtage) oplysninger om opsigelse eller ophævelse af en beboer til andre udlejere i området, hvis kommunen har defineret at der er tale om samme boligområde. Boligorganisationen må ikke oplyse den konkrete årsag til ophævelsen eller opsigelsen, men blot henvise til den bestemmelse, ophævelsen eller opsigelsen er sket efter.

 

Der er ikke en størrelsesbegrænsning ift. hvad der kan udgøre et samlet boligområde. Der er heller ikke nødvendigvis sammenhæng til udpegningen af forebyggelsesområder, udsatte områder, parallelsamfund og omdannelsesområder eller til de af politiet udpegede SUB-områder.

Boligorganisationen kan videregive (og modtage) oplysninger om opsigelse eller ophævelse af en beboer til andre udlejere i området, hvis kommunen har defineret at der er tale om samme boligområde. Boligorganisationen må ikke oplyse den konkrete årsag til ophævelsen eller opsigelsen, men blot henvise til den bestemmelse, ophævelsen eller opsigelsen er sket efter.

 

Der er ikke en størrelsesbegrænsning ift. hvad der kan udgøre et samlet boligområde. Der er heller ikke nødvendigvis sammenhæng til udpegningen af forebyggelsesområder, udsatte områder, parallelsamfund og omdannelsesområder eller til de af politiet udpegede SUB-områder.

Boligorganisationen kan videregive (og modtage) oplysninger om opsigelse eller ophævelse af en beboer til andre udlejere i området, hvis kommunen har defineret at der er tale om samme boligområde. Boligorganisationen må ikke oplyse den konkrete årsag til ophævelsen eller opsigelsen, men blot henvise til den bestemmelse, ophævelsen eller opsigelsen er sket efter.

 

Der er ikke en størrelsesbegrænsning ift. hvad der kan udgøre et samlet boligområde. Der er heller ikke nødvendigvis sammenhæng til udpegningen af forebyggelsesområder, udsatte områder, parallelsamfund og omdannelsesområder eller til de af politiet udpegede SUB-områder.

Boligorganisationen kan videregive (og modtage) oplysninger om opsigelse eller ophævelse af en beboer til andre udlejere i området, hvis kommunen har defineret at der er tale om samme boligområde. Boligorganisationen må ikke oplyse den konkrete årsag til ophævelsen eller opsigelsen, men blot henvise til den bestemmelse, ophævelsen eller opsigelsen er sket efter.

 

Der er ikke en størrelsesbegrænsning ift. hvad der kan udgøre et samlet boligområde. Der er heller ikke nødvendigvis sammenhæng til udpegningen af forebyggelsesområder, udsatte områder, parallelsamfund og omdannelsesområder eller til de af politiet udpegede SUB-områder.

Boligorganisationen kan videregive (og modtage) oplysninger om opsigelse eller ophævelse af en beboer til andre udlejere i området, hvis kommunen har defineret at der er tale om samme boligområde. Boligorganisationen må ikke oplyse den konkrete årsag til ophævelsen eller opsigelsen, men blot henvise til den bestemmelse, ophævelsen eller opsigelsen er sket efter.

 

Der er ikke en størrelsesbegrænsning ift. hvad der kan udgøre et samlet boligområde. Der er heller ikke nødvendigvis sammenhæng til udpegningen af forebyggelsesområder, udsatte områder, parallelsamfund og omdannelsesområder eller til de af politiet udpegede SUB-områder.

Hent hele oversigten som .pdf

Word Dokument

Her kan du hente hele oversigten over lovgivningsmæssige forskelle på boligområder på tværs af alle emner.

Download

Oprettelse: 28.09.2021 | Sidst opdateret: 27.11.2023

Sideansvarlig: Susan Fiil Præstegaard

Søger du bolig? - Klik her