Ophævelse af lejemål pga. kriminalitet

Billede af Korskærparken 037

I forebyggelsesområder, udsatte boligområder, parallelsamfund og omdannelsesområder gælder der særlige regler.

Her får du oversigten over 'ophævelse af lejemål pga. kriminalitet'.

Emne/boligområde

Almindelige boligområder

Forebyggelsesområder

Udsatte boligområder

Parallelsamfund (tidligere kaldet ghetto-områder)

Omdannelsesområder (tidligere kaldet hårde ghetto-områder)

Ophævelse på grund af kriminalitet
Når lejeren eller medlemmer af lejerens husstand er idømt en ubetinget fængselsstraf eller anden strafferetlig retsfølge af frihedsberøvende karakter for overtrædelse af §§ 119, 134 a, 180, 181, 192 a, 216, 237 eller 244-246, § 252, stk. 1, §§ 260, 266, 276 a, 281 eller 288 eller § 291, stk. 2, i straffeloven eller i medfør af § 3 i lov om euforiserende stoffer for at have besiddet euforiserende stoffer med henblik på videreoverdragelse, og når overtrædelsen er begået inden for 1 km fra den ejendom, hvor lejemålet er beliggende.

(Lov om leje af almene boliger § 90, stk. 1, nr. 10)

Boligorganisationen kan ophæve et lejemål på grund af dom for visse typer af grovere kriminalitet begået indenfor 1 km fra boligafdelingen – uanset om det er lejeren selv eller et husstandsmedlem der er dømt.

Boligorganisationen kan ophæve et lejemål på grund af dom for visse typer af grovere kriminalitet begået indenfor 1 km fra boligafdelingen – uanset om det er lejeren selv eller et husstandsmedlem der er dømt.

Boligorganisationen kan ophæve et lejemål på grund af dom for visse typer af grovere kriminalitet begået indenfor 1 km fra boligafdelingen – uanset om det er lejeren selv eller et husstandsmedlem der er dømt.

Boligorganisationen kan ophæve et lejemål på grund af dom for visse typer af grovere kriminalitet begået indenfor 1 km fra boligafdelingen – uanset om det er lejeren selv eller et husstandsmedlem der er dømt.

Boligorganisationen kan ophæve et lejemål på grund af dom for visse typer af grovere kriminalitet begået indenfor 1 km fra boligafdelingen – uanset om det er lejeren selv eller et husstandsmedlem der er dømt.

Skærpede strafzoner
Politiet kan for en nærmere bestemt tidsperiode udpege et afgrænset geografisk område (skærpet straf-zone), hvor straffelovens § 81 c finder anvendelse.

Udpegning af en skærpet straf-zone kan ske, hvis et ekstraordinært kriminalitetsbillede i det pågældende område i væsentlig grad er egnet til at skabe utryghed for personer, der bor eller færdes i området, og udpegning af en skærpet straf-zone vurderes at være et egnet redskab til at genskabe trygheden i området.

(Politiloven §6 a)

Politiet kan fastsætte skærpede straf-zoner uafhængigt af, hvordan boligområdet er defineret. Straf-zoner omfatter ikke kun boligområder og er ikke nødvendigvis sammenfaldende med andre områdeudpegninger af hhv. ministeriet (forebyggelsesområder, udsatte områder, parallelsamfund og omdannelsesområder) og politiet (SUB-områder).

Straffen for bestemte overtrædelser kan forhøjes indtil det dobbelte, hvis lovovertrædelsen er begået inden for en skærpet straf-zone.

Politiet kan fastsætte skærpede straf-zoner uafhængigt af, hvordan boligområdet er defineret. Straf-zoner omfatter ikke kun boligområder og er ikke nødvendigvis sammenfaldende med andre områdeudpegninger af hhv. ministeriet (forebyggelsesområder, udsatte områder, parallelsamfund og omdannelsesområder) og politiet (SUB-områder).

Straffen for bestemte overtrædelser kan forhøjes indtil det dobbelte, hvis lovovertrædelsen er begået inden for en skærpet straf-zone.

Politiet kan fastsætte skærpede straf-zoner uafhængigt af, hvordan boligområdet er defineret. Straf-zoner omfatter ikke kun boligområder og er ikke nødvendigvis sammenfaldende med andre områdeudpegninger af hhv. ministeriet (forebyggelsesområder, udsatte områder, parallelsamfund og omdannelsesområder) og politiet (SUB-områder).

Straffen for bestemte overtrædelser kan forhøjes indtil det dobbelte, hvis lovovertrædelsen er begået inden for en skærpet straf-zone.

Politiet kan fastsætte skærpede straf-zoner uafhængigt af, hvordan boligområdet er defineret.

Straf-zoner omfatter ikke kun boligområder og er ikke nødvendigvis sammenfaldende med andre områdeudpegninger af hhv. ministeriet (forebyggelsesområder, udsatte områder, parallelsamfund og omdannelsesområder) og politiet (SUB-områder).

Straffen for bestemte overtrædelser kan forhøjes indtil det dobbelte, hvis lovovertrædelsen er begået inden for en skærpet straf-zone.

Politiet kan fastsætte skærpede straf-zoner uafhængigt af, hvordan boligområdet er defineret.

Straf-zoner omfatter ikke kun boligområder og er ikke nødvendigvis sammenfaldende med andre områdeudpegninger af hhv. ministeriet (forebyggelsesområder, udsatte områder, parallelsamfund og omdannelsesområder) og politiet (SUB-områder).

Straffen for bestemte overtrædelser kan forhøjes indtil det dobbelte, hvis lovovertrædelsen er begået inden for en skærpet straf-zone.

Afvisning efter opsigelse/ophævelse fra andet lejemål i boligområdet
En boligorganisation kan efter en konkret vurdering afvise udlejning til en boligsøgende til en almen bolig, hvis den pågældende eller et medlem af dennes husstand inden for en periode på to år inden overtagelsesdagen har fået opsagt eller ophævet et lejemål af en anden boligorganisation, en selvejende institution, kommune eller region i det samme boligområde efter § 85, stk. 1, nr. 3 eller 4, eller § 90, stk. 1, nr. 7-10 eller 13 i almenlejeloven.

(Udlejningsbekendtgørelsen § 28)

Afvisning af boligsøgende hvis denne eller et medlem af dennes husstand har mistet et lejemål i samme boligområde – hvis kommunalbestyrelsen har vurderet, at boligafdelingerne er beliggende i et samlet boligområde, og boligorganisationen har rimelig grund til at modsætte sig udlejning til den pågældende.

 

Der er ikke en størrelsesbegrænsning ift. hvad der kan udgøre et samlet boligområde. Der er heller ikke nødvendigvis sammenhæng til udpegningen af forebyggelsesområder, udsatte områder, parallelsamfund og omdannelsesområder eller til de af politiet udpegede SUB-områder.

Afvisning af boligsøgende hvis denne eller et medlem af dennes husstand har mistet et lejemål i samme boligområde – hvis kommunalbestyrelsen har vurderet, at boligafdelingerne er beliggende i et samlet boligområde, og boligorganisationen har rimelig grund til at modsætte sig udlejning til den pågældende.

 

Der er ikke en størrelsesbegrænsning ift. hvad der kan udgøre et samlet boligområde. Der er heller ikke nødvendigvis sammenhæng til udpegningen af forebyggelsesområder, udsatte områder, parallelsamfund og omdannelsesområder eller til de af politiet udpegede SUB-områder.

Afvisning af boligsøgende hvis denne eller et medlem af dennes husstand har mistet et lejemål i samme boligområde – hvis kommunalbestyrelsen har vurderet, at boligafdelingerne er beliggende i et samlet boligområde, og boligorganisationen har rimelig grund til at modsætte sig udlejning til den pågældende.

 

Der er ikke en størrelsesbegrænsning ift. hvad der kan udgøre et samlet boligområde. Der er heller ikke nødvendigvis sammenhæng til udpegningen af forebyggelsesområder, udsatte områder, parallelsamfund og omdannelsesområder eller til de af politiet udpegede SUB-områder.

Afvisning af boligsøgende hvis denne eller et medlem af dennes husstand har mistet et lejemål i samme boligområde – hvis kommunalbestyrelsen har vurderet, at boligafdelingerne er beliggende i et samlet boligområde, og boligorganisationen har rimelig grund til at modsætte sig udlejning til den pågældende.

 

Der er ikke en størrelsesbegrænsning ift. hvad der kan udgøre et samlet boligområde. Der er heller ikke nødvendigvis sammenhæng til udpegningen af forebyggelsesområder, udsatte områder, parallelsamfund og omdannelsesområder eller til de af politiet udpegede SUB-områder.

Afvisning af boligsøgende hvis denne eller et medlem af dennes husstand har mistet et lejemål i samme boligområde – hvis kommunalbestyrelsen har vurderet, at boligafdelingerne er beliggende i et samlet boligområde, og boligorganisationen har rimelig grund til at modsætte sig udlejning til den pågældende.

 

Der er ikke en størrelsesbegrænsning ift. hvad der kan udgøre et samlet boligområde. Der er heller ikke nødvendigvis sammenhæng til udpegningen af forebyggelsesområder, udsatte områder, parallelsamfund og omdannelsesområder eller til de af politiet udpegede SUB-områder.

Hent hele oversigten som .pdf

Word Dokument

Her kan du hente hele oversigten over lovgivningsmæssige forskelle på boligområder på tværs af alle emner.

Download

Oprettelse: 28.09.2021 | Sidst opdateret: 27.11.2023

Sideansvarlig: Susan Fiil Præstegaard

Søger du bolig? - Klik her