Fremleje og bytte

Billede af mure.jpg

I forebyggelsesområder, udsatte boligområder, parallelsamfund og omdannelsesområder gælder der særlige regler.

Her får du oversigten over 'fremleje og bytte'.

Emne/boligområde

Almindelige boligområder

Forebyggelsesområder

Udsatte boligområder

Parallelsamfund (tidligere kaldet ghetto-områder)

Fremleje og bytte

 

Lejeren har ret til at fremleje højst halvdelen af boligens beboelsesrum til beboelse. Det samlede antal personer, der bor i boligen, må ikke overstige antallet af beboelsesrum.

 

Lejeren har ret til at fremleje boligen i indtil 2 år, når lejerens fravær er midlertidigt og skyldes sygdom, forretningsrejse, studieophold, midlertidig forflyttelse eller lignende.

Lejeren har ret til at bytte med en lejer af en anden bolig, således at denne overtager den almene bolig.

 

Uddrag af lov om leje af almene boliger § 64, 65 og 69

 

Uddrag af lovforslag, som er vedtaget 23. november 2021

 

Om fremleje

Ved fremleje af en bolig beliggende i et udsat boligområde, … skal den pågældende bolig efter fremlejeforholdets etablering bebos af personer, som opfylder betingelserne for at komme i betragtning til en bolig af den pågældende karakter.

….

Angår fremlejeaftalen en bolig beliggende i et udsat boligområde ….. skal lejeren tillige inden fremlejeperiodens begyndelse fremsende fornøden dokumentation for, at boligen efter fremlejeforholdets etablering bebos af personer, som opfylder betingelserne for at komme i betragtning til en bolig af den pågældende karakter.

Om bytte

Ved bytning af en bolig beliggende i et udsat boligområde, … skal den pågældende bolig efter bytningen bebos af personer, som opfylder betingelserne for at komme i betragtning til en bolig af den pågældende karakter.

 

Lejeren i almindelige boligområder har ret til at bytte bolig og fremleje hele eller dele af boligen efter de almindelige regler i almenlejeloven.

Lejeren i forebyggelsesområder har ret til at bytte bolig og fremleje hele eller dele af boligen efter de almindelige regler i almenlejeloven.

Fremlejetager og boligsøgende, der bytter sig til en bolig i et udsat område, skal leve op til de kriterier, som er fastlagt for udlejningen i området (obligatorisk fleksibel udlejning). Det er nuværende beboer, der skal indhente den nødvendige dokumentation fra den person, der ønsker tilflytning via bytte eller fremleje. 

Fremlejetager og boligsøgende, der bytter sig til en bolig i et udsat område (herunder i et parallelsamfund), skal leve op til de kriterier, som er fastlagt for udlejningen i området (obligatorisk fleksibel udlejning). Det er nuværende beboer, der skal indhente den nødvendige dokumentation fra den person, der ønsker tilflytning via bytte eller fremleje. 

Hent hele oversigten som .pdf

Word Dokument

Her kan du hente hele oversigten over lovgivningsmæssige forskelle på boligområder på tværs af alle emner.

Download

Oprettelse: 24.11.2021 | Sidst opdateret: 27.11.2023

Sideansvarlig: Susan Fiil Præstegaard

Søger du bolig? - Klik her