Definitioner af forskellige typer af boligområder

Her får du oversigten over 'definitioner af forskellige typer af boligområder'

Billede af mure.jpg

I forebyggelsesområder, udsatte boligområder, parallelsamfund og omdannelsesområder gælder der særlige regler.

Her får du oversigten over 'definitioner af forskellige typer af boligområder'

 

Emne/boligområde

Almindelige boligområder

Forebyggelsesområder

Udsatte boligområder

Parallelsamfund (tidligere kaldet ghetto-områder)

Omdannelsesområder (tidligere kaldet hårde ghetto-områder)

Definition

(udpegning hvert år den 1. december)

Alle boligafdelinger, som ikke er omfattet af en af de særlige betegnelser (forebyggelsesområder, udsatte områder, parallelsamfund eller omdannelsesområder).

 

Områder med mindre end 1.000 beboere kan ikke udpeges på de særlige lister.

 

Da område-udpegningen består af sammenhængende boligområder, kan boligafdelinger med mindre end 1.000 beboere være omfattet af definitionen på et sammenhængende boligområde, og derfor være omfattet af en udpegning på en af de særlige lister.

Områder med mindst 1.000 beboere og mere end 30 % af beboerne er indvandrer eller efterkommere fra ikke-vestlige land, og hvor 2 ud af 4 kriterier er opfyldt:

1.       Mere end 30 % af beboerne i alderen 18-65 år er udenfor arbejdsmarked/uddannelse

2.       Andelen af beboere der er dømt efter straffelov, våbenlov eller lov om euforiserende midler er mindst 2 gange landsgennemsnit

3.       Andelen af beboere i alderen 30-59 år, der alene har en grundskoleuddannelse, overstiger 60 %

4.       Den gennemsnitlige bruttoindkomst udgør mindre end 65 % af regionsgennemsnittet (15-64-årige)

 

Forebyggelsesområder udpeges hvert år den 1. december af boligministeriet, første gang den 1. december 2021.

Områder med mindst 1.000 beboere, hvor mindst 2 ud af 4 kriterier er opfyldt:

 

1.       Mere end 40 % af beboerne i alderen 18-65 år er udenfor arbejdsmarked/uddannelse

2.       Andelen af beboere der er dømt efter straffelov, våbenlov eller lov om euforiserende midler er mindst 3 gange landsgennemsnit

3.       Andelen af beboere i alderen 30-59 år, der alene har en grundskoleuddannelse, overstiger 60 %

4.       Den gennemsnitlige bruttoindkomst udgør mindre end 55 % af regionsgennemsnittet (15-64-årige)

 

Udsatte områder udpeges hvert år den 1. december af boligministeriet.

Udpegede udsatte områder, hvor mere end 50 % er indvandrere eller efterkommere fra ikke-vestlige lande

 

Alle parallelsamfund er derfor pr. definition også på listen over udsatte områder.

 

Parallelsamfund udpeges hvert år den 1. december af boligministeriet.

Udpegede parallelsamfund, der i 5 år i træk har været udpeget som Parallelsamfund.

 

Alle omdannelsesområder er derfor pr. definition også på listerne over hhv. parallelsamfund og udsatte områder.

 

Omdannelsesområder udpeges hvert år den 1. december af boligministeriet.

 

En række regler for omdannelsesområder gælder fortsat i en periode efter at et område ikke længere er udpeget som omdannelsesområde.

Hent hele oversigten som .pdf

Word Dokument

Her kan du hente hele oversigten over lovgivningsmæssige forskelle på boligområder på tværs af alle emner.

Download

Oprettelse: 28.09.2021 | Sidst opdateret: 20.02.2024

Sideansvarlig: Susan Fiil Præstegaard

Søger du bolig? - Klik her