Daginstitutioner og sprogprøver

Billede af Folketingssalen0022fFotograf_Henrik-Sorensen.jpg

I forebyggelsesområder, udsatte boligområder, parallelsamfund og omdannelsesområder gælder der særlige regler.

Her får du oversigten over 'daginstitutioner og sprogprøver'.

Emne/boligområde

Almindelige boligområder

Forebyggelsesområder

Udsatte boligområder

Parallelsamfund (tidligere kaldet ghetto-områder)

Omdannelsesområder (tidligere kaldet hårde ghetto-områder)

Fordeling i daginstitutioner
Kommunalbestyrelsen skal sikre, at der i løbet af et kalenderår maksimalt optages 30 pct. børn fra udsatte boligområder, jf. listen over udsatte boligområder i § 61 a i lov om almene boliger m.v.

(Dagtilbudsloven § 26a)

Der gælder ikke særlige regler for optaget i børneinstitutioner i almindelige boligområder.

Reglerne om optag gælder heller ikke for tidligere omdannelsesområder, som ikke længere udpeges som udsatte.

Der gælder ikke særlige regler for optaget i børneinstitutioner i forebyggelsesområder.

 

Reglerne om optag gælder heller ikke for tidligere omdannelsesområder, som ikke længere udpeges som udsatte.

Kommunen skal sikre, at børn fra udsatte boligområder skal fordeles i forskellige daginstitutioner, så optaget skal sikre, at der højst er 30 % børn fra udsatte områder i den enkelte institution.

Kommunen skal sikre, at børn fra udsatte boligområder skal fordeles i forskellige daginstitutioner, så optaget skal sikre, at der højst er 30 % børn fra udsatte områder i den enkelte institution.

Kommunen skal sikre, at børn fra udsatte boligområder skal fordeles i forskellige daginstitutioner, så optaget skal sikre, at der højst er 30 % børn fra udsatte områder i den enkelte institution.

Tvungen vuggestue
Obligatorisk læringstilbud til 1-årige børn i udsatte boligområder i 25 timer pr. uge…

(Dagtilbudsloven kapitel 5a - § 44a m.fl.)

 

Reglen om tvungen vuggestue gælder ikke i almindelige boligområder


Reglerne om obligatorisk dagtilbud gælder heller ikke for tidligere hårde omdannelsesområder, som ikke længere udpeges som udsatte.

Reglen om tvungen vuggestue gælder ikke i forebyggelsesområder.

 

Reglerne om obligatorisk dagtilbud gælder heller ikke for tidligere omdannelsesområder, som ikke længere udpeges som udsatte.

 

Børn i udsatte områder skal i 25-timers obligatorisk læringstilbud pr. uge hvis de ikke i forvejen går i vuggestuenår de fylder 1 år. Alternativt skal forældrene vise, at de selv kan forestå en tilsvarende indsats, som kommunen skal føre tilsyn med.

Det obligatoriske tilbud gælder til børnene gennemfører lovpligtig sprogvurdering i enten 2 eller 3 års alderen.

 

Såfremt forældrene ikke lever op til kravene og barnet ikke deltager i det obligatoriske læringstilbud, skal kommunen tage stilling til om børnefamilieydelsen skal standses.

Børn i udsatte områder skal i 25-timers obligatorisk læringstilbud pr. uge hvis de ikke i forvejen går i vuggestuenår de fylder 1 år. Alternativt skal forældrene vise, at de selv kan forestå en tilsvarende indsats, som kommunen skal føre tilsyn med.

Det obligatoriske tilbud gælder til børnene gennemfører lovpligtig sprogvurdering i enten 2 eller 3 års alderen.

 

Såfremt forældrene ikke lever op til kravene og barnet ikke deltager i det obligatoriske læringstilbud, skal kommunen tage stilling til om børnefamilieydelsen skal standses.

Børn i udsatte områder skal i 25-timers obligatorisk læringstilbud pr. uge hvis de ikke i forvejen går i vuggestuenår de fylder 1 år. Alternativt skal forældrene vise, at de selv kan forestå en tilsvarende indsats, som kommunen skal føre tilsyn med.

Det obligatoriske tilbud gælder til børnene gennemfører lovpligtig sprogvurdering i enten 2 eller 3 års alderen.

 

Såfremt forældrene ikke lever op til kravene og barnet ikke deltager i det obligatoriske læringstilbud, skal kommunen tage stilling til om børnefamilieydelsen skal standses.

Obligatoriske sprogprøver i udsatte områder

 

Elever i børnehaveklasser på skoler eller afdelinger af skoler, hvor mere end 30 pct. Af eleverne bor i et boligområder, der har været på listen over udsatte boligområder …. Mindst en gang indenfor de sidste tre år, skal bestå en obligatorisk sprogprøve …. Før de kan påbegynde undervisningen i 1. klasse. Består eleven ikke sprogprøven, skal eleven igen undervises i børnehaveklassen i det efterfølgende skoleår…. Påbegyndelse af undervisning i 1. klasse kan kun udsættes en gang for den enkelte elev

(Uddrag af lov om folkeskolen § 11 a, stk. 1)

Skolelederen kan i helt særlige tilfælde beslutte, at elever, der ikke består prøven, kan begynde i 1. klasse alligevel, hvis elevens faglige niveau er tilstrækkeligt, jf. lov om folkeskolen § 11a, stk. 5.

 

For elever i 1.-9. klasse, som modtager undervisning i dansk som andet sprog på skoler og afdelinger af skoler, hvor mere end 30 pct af eleverne bor i et område, der har været på listen over udsatte områder ….. mindst en gang indenfor de seneste tre år, kan undervisningsministeren fastsætte regler om obligatoriske sprogprøver, som forudsætning for at eleven kan ophøre med at modtage undervisning i dansk som andetsprog.

(uddrag af lov om folkeskolen § 5, stk. 6)

 

Krav om obligatoriske sprogprøver før oprykning i 1. klasse gælder for elever på skoler, hvor mindst 30 % af eleverne bor i de områder, der inden for de seneste tre år har været udpeget på listen over udsatte områder, uanset hvilken status området aktuelt har.

 

Herudover kan ministeren fastsætte regler for tests og oprykning i 1.-9. klasse for de elever, der har dansk som andetsprog og går på skoler hvor mindst 30 % af eleverne bor i områder, der indenfor de seneste tre år har været på listen over udsatte områder, uanset hvilken status området aktuelt har.

Krav om obligatoriske sprogprøver før oprykning i 1. klasse gælder for elever på skoler, hvor mindst 30 % af eleverne bor i de områder, der inden for de seneste tre år har været udpeget på listen over udsatte områder, uanset hvilken status området aktuelt har.

 

Herudover kan ministeren fastsætte regler for tests og oprykning i 1.-9. klasse for de elever, der har dansk som andetsprog og går på skoler hvor mindst 30 % af eleverne bor i områder, der indenfor de seneste tre år har været på listen over udsatte områder, uanset hvilken status området aktuelt har.

Der er krav om obligatorisk sprogprøve før oprykning i 1. klasse i skoler, hvor mindst 30 % af eleverne bor i udsatte områder

 

Der kan fastsættes regler for tests og oprykning fra 1.-9. klasse på skoler, hvor mindst 30 % af eleverne bor i udsatte områder.

Der er krav om obligatorisk sprogprøve før oprykning i 1. klasse i skoler, hvor mindst 30 % af eleverne bor i udsatte områder (herunder parallelsamfund)

 

Der kan fastsættes regler for tests og oprykning fra 1.-9. klasse på skoler, hvor mindst 30 % af eleverne bor i udsatte områder (herunder parallelsamfund)

Der er krav om obligatorisk sprogprøve før oprykning i 1. klasse i skoler, hvor mindst 30 % af eleverne bor i udsatte områder (herunder omdannelsesområder)

 

Der kan fastsættes regler for tests og oprykning fra 1.-9. klasse på skoler, hvor mindst 30 % af eleverne bor i udsatte områder (herunder omdannelsesområder)

Hent hele oversigten som .pdf

Word Dokument

Her kan du hente hele oversigten over lovgivningsmæssige forskelle på boligområder på tværs af alle emner.

Download

Oprettelse: 28.09.2021 | Sidst opdateret: 27.11.2023

Sideansvarlig: Susan Fiil Præstegaard

Søger du bolig? - Klik her