Ob Konference

OB-konference 2022

Temaet for årets konference er”Et stærkt beboerdemokrati” og vores fælles mål - nemlig 'byer i balance' og en 'grønnere almen sektor'. Det er 3. - 4. september.

Du kan tilmelde dig via siden her.

På årets konference sætter vi fokus på, hvordan I kan støtte beboerdemokratiet og de frivillige indsatser. Hvis du vil vide, hvad der skete sidste år på konferencen, så kig her.

Hvad får I ud af at deltage på konferencen?

- I vil få inspiration og ny viden om, hvordan I kan arbejde strategisk med at styrke jeres beboerdemokrati og de frivillige indsatser

- I vil få to gode dage med fuld fokus på jeres arbejde som politisk og strategisk ledelse af boligorganisationen

- Konferencen er en unik mulighed for at møde og udveksle erfaringer med bestyrelseskolleger fra hele den almene sektor!

 

Dato: 3.-4. september 2022

Sted: Hotel Nyborg Strand, Østerøvej 2, 5800 Nyborg

Lørdag åbner konferencen kl. 10.00, hvor der vil være let morgenmad ved ankomst i foyeren fra kl. 09.30. Vi slutter med frokost søndag kl. 13.00

Pris (forplejning og overnatning er med i prisen)

Overnatning mellem lørdag den 3. og søndag den 4. september indgår i prisen og BL sørger for at booke værelser. Ønsker man at overnatte fra fredag til lørdag, skal man selv booke værelse og afholde udgiften.

Har man særlige behov eller ønsker til fx forplejning eller i forbindelse med overnatning, skal man selv kontakte Nyborg Strand og aftale dette (mail: nyborgstrand@nyborgstrand.dk og telefon: 6531 3131.  

Transport arrangeres af deltagere/boligorganisation (BL sørger ikke for transport)

Forventet deltagerantal: ca. 200

Ved spørgsmål vedr. tilmelding, afbud og framelding kontakt venligst Jeanette Daniel på jda@bl.dk

 

Programmet lørdag 3. september

09.30 - 10.00 - Ankomst og morgenmad

Let anretning inden dagen går i gang!

10.00 - 10.20 - Velkomst og åbning af konferencen

v/Allan Werge, formand for BL og konferencens moderator, Lotte Bundsgaard, journalist og redaktør på TV2 Nyhederne. 

10.20 - 11.10 - Demokrati v/ Kim Bildsøe Lassen

Demokrati v/ Kim Bildsøe Lassen


Igennem snart 30 år har Kim Bildsøe Lassen arbejdet med at fortælle om Danmark og om verden, og har oplevet nogle af de udfordringer og tendenser, der er i demokratiske lande.


Uden for Danmarks grænser ser vi, at demokratiet står i en brydningstid. Og også herhjemme diskuterer vi, hvorvidt demokratiet fungerer, som det skal, og hvordan vi sikrer et robust demokrati.


Vi spørger Kim Bildsøe Lassen, hvordan boligorganisationerne kan møde de udfordringer og tendenser, demokratiet står overfor. Og hvordan kan organisationsbestyrelserne gøre en forskel?


Spørgsmål fra salen

11.10 - 11.20 - Pause

11.20 - 12.00 - Tendenser i foreningsdemokratiet

Tendenser i foreningsdemokratiet v/ Frederik C. Boll, direktør i Ingerfair.


Ingerfair har gennem de sidste 12 år været med til at sætte den fagprofessionelle, systematiske og strategiske tilgang til involvering af frivillige på dagsordenen.

Hør direktør Frederik C. Boll fortælle om tendenser inden for frivilligheden.


Vi ser blandt andet på betydningen af den demografiske udvikling og på forskelle generationer imellem. Og så får vi konkrete eksempler på organisationer, som har skabt nye engagements-former.


Spørgsmål fra salen/involvering evt. et spørgsmål til deltagerne i app/afstemme på i app’en som en form for oplæg til paneldebat.

12.00 - 12.10 - Pause

12.10 - 13.00 - Samtalepanel om ”Et stærkt beboerdemokrati” v/Lotte Bundsgaard.

Panelsamtale med deltagere fra den almene sektor som giver deres bud på, hvordan organisationsbestyrelserne kan arbejde strategisk med at styrke beboerdemokratiet og sikre legitimitet og opbakning.


Paneldeltagere:
• Flemming Jensen, direktør i AAB Silkeborg
• Sabawon Ghazi, organisationsbestyrelsesmedlem i Ringsted Almene Boligselskab
• Nana Juul, konsulent i BL’s afdeling for Kurser og rådgivning

13.00 - 14.00 - Frokost

14.00 - 17.00 - Workshop: Skab engagement og deltagelse i strategiarbejdet v/Ingerfair og BL

På workshoppen får I inspiration til, hvordan I kan skabe en involverende proces i jeres arbejde med at udvikle jeres boligorganisations strategi.


Vi arbejder med, hvordan I kan få indsigt i jeres beboeres interesser – hvad er vigtigt for beboerne og hvilke ønsker har beboerne til boligorganisationens udvikling?

De input kan I tage med i jeres proces med at udvikle en strategi for jeres boligorganisation, som jeres beboere føler større ejerskab til.

17.00 - 17.15 - Pause

17.15 - 18.00 - Interview med Allan Werge, BL's nye formand

Mød BL’s nye formand og hør ham fortælle om sit liv og syn på den almene sektor.

18.00 - 19.00 - Pause før middag

19.00 - Middag og underholdning

Programmet søndag 4. september

09.00 - 09.30 - Godmorgen og fællessang

Godmorgen og fællessang v/Lotte Bundsgaard, moderator og Gitte Degn, House of Singing

09.30 - 11.00 - Almene Mål stafetten

v/Dorte Hjerrild, afdelingschef for Kurser og rådgivning, BL – Danmarks Almene Boliger


Vi giver stafetten til tre oplægsholdere, som giver tre gode bud på, hvordan strategiske beslutninger fører til konkrete indsatser og resul-tater til gavn for boligorganisationen og velfærdssamfundet.

11.00 - 11.15 - Pause

11.15 - 12.00 - God almen ledelse

v/Nana Juul, konsulent i BL – Danmarks Almene Boliger


God Almen Ledelse er anbefalinger om det gode bestyrelsesarbejde – for organisationsbestyrelsen og for den administrative ledelse.

 Drøftelse af cases/anbefalinger ved bordene

12.00 - 12.45 - Oplæg fra Bent Madsen

Hør Bent Madsen, adm. direktør i BL, give en status på sektoren og et bud på nogle af de udfordringer sektoren står over for samt bud på gode løsninger.

12:45 - 13.00 - Tak for denne gang og på gensyn

Allan Werge siger tak for i dag. 

13:00 - Frokost og afrejse

Søger du bolig? - Klik her