Om e-læringsplatformen og adaptiv læring

Billede af COLOURBOX33854773

E-læringsplatformen Mod På Matematik

Platformen består af en række opgavemoduler, baseret på folkeskolens pensum og dækker alle de grundlæggende faglige elementer, som skal være på plads fra 6.-9. klasse.

 

Hvert klassetrin består af ca. 20 læringsmoduler, der hver især tage ca. en time at gennemføre. Modulerne svarer til et fagligt emne som fx addition, cirklen eller brøker.

 

Platformens programmering er udviklet af Area9 Lyceum på baggrund af mange års forskning og erfaring fra 30 millioner brugere.

Adaptiv læring

Mod På Matematik-platformen er adaptiv. Det betyder, at den tilpasser alle opgaverne og forklaringer baseret på elevens udvikling, hvilke opgaver de lærer bedst af og hvor bevidst de er om deres eget vidensniveau. 

  • Tilpasningen hjælper den enkelte elev ved at sikre en individualiseret læringssti, der fordrer effektiv indlæring. 

 

  • Elever med forskellige udfordringer i matematik kan løse forskellige typer opgaver inden for samme emne, men ende med at nå de samme læringsmål.

 

  • Elever som har svært ved at følge med i skoleundervisningen, kan gennemgå emner på en anderledes måde, der er skræddersyet til deres vidensniveau og behov for hjælp.

Indholdet huskes bedre over tid

Op til 70 % af det vi lærer, er glemt inden for 24 timer. Ved bl.a. at genbesøge indholdet i henhold til den enkeltes behov fæstnes det indhold, som eleverne ofte glemmer efter den første gennemgang.

 

Via dataindsamling opbygges den enkeltes glemselskurve, hvorefter det adaptive system sikrer, at eleven gentagne gange arbejder med det specifikke indhold lige inden eleven glemmer det. Den løbende gentagelse på det helt rigtige tidspunkt og i den helt rigtige form sikrer, at stoffet mestres og huskes over tid.

Selvevaluering styrker bevidstheden om egne kompetencer

Ved alle øvelser i Mod På Matematik skal eleven bevidst vurdere, hvor sikker hun eller han er på sit resultat. Data fra selvevalueringen, og flere andre data-signaler fra elevens arbejde, indsamles og bruges til at tilpasse det kommende indhold. Dermed sikrer platformen, at eleven både lærer nyt og er fuldt bevidst om sin viden. 

 

Mod På Matematik er designet til at registrere og arbejde med samtlige af elevens kompetencer: deres beherskelse af færdigheder, viden, karakteregenskaber og metalæring (metalæring er kort fortalt ”læring om læring”). Det forbedrer muligheden for, at eleverne bliver selvstændige og reflekterede i deres læring.

 

Analyse af deltagernes udvikling

Den ansvarlige projektmedarbejder kan tilgå forskellige databaserede analyser baseret på deltagernes svar. Analyserne kan både bruges til at få en status på, hvad den enkelte unge ved og hvor deres største faglige udfordringer ligger samt til at få et overblik over hele holdets resultater. 

PDF Fil

Area9 Lyceum pamflet om adaptiv læring

Download
Søger du bolig? - Klik her