Kom i gang med Mod På Matematik

Billede af People 2557396

Alle BL’s medlemmer kan gratis rekvirere Mod På Matematik. Ansvaret for implementeringen og afviklingen af projektet ligger hos den boligsociale indsats (oftest en helhedsplan). BL er udelukkende udbyder af projektet og understøtter medlemmer med:

 

    • adgang til Mod På Matematik-platformen
    • vejlednings- og informationsdokumenter + skabeloner (se nedenfor)
    • teknisk support til platformen
    • online kurser i brugen af platformen

 

Udgifter til belønning af deltagerne, enten i kontant, fysisk eller social form samt lønkroner ligger hos boligorganisationen selv.

Vejledning til implementering og afvikling

Her på siden kan du finde information, vejledninger og skabeloner, der tilsammen udgør det materiale, der skal til for at implementere Mod På Matematik i jeres boligområde.

Vær opmærksom på at informations- og vejledningsmaterialer er udformet til internt brug i boligorganisationen mens skabelonerne henvender sig til de unge, deres forældre og eventuelt skoler I ønsker at indgå et samarbejde med. God læselyst!

Baggrund og begrundelse for Mod På Matematik i det boligsociale arbejde

Vi vil i BL og Area9 Lyceum hæve børnene i den almene sektors karakterer i matematik og dermed øge deres chancer for at tage en ungdomsuddannelse senere i livet.

I denne projektbegrundelse kan du finde svar på, hvorfor den almene sektor bør beskæftige sig med et sådant projekt, hvorfor lige matematik er blevet udvalgt som fagligt fokus og hvorfor de deltagende børn og unge belønnes kontant for at lære matematik.

Materiale til de projektansvarlige

Vi har udviklet en implementeringsguide til de projektansvarlige medarbejdere, der trin for trin vejleder om, hvordan man afvikler Mod På Matematik. Her finder du gode råd og eksempler på afvikling baseret på erfaringer fra otte boligområder.

Mod På Matematik - Implementering trin for trin

 

For at sikre en lokal styring af Mod På Matematik i boligområderne uddannes mindst en superbruger til e-læringsplatformen, som ved projektets opstart lærer at bruge platformen og forstå dens funktioner. Alle superbrugerne inviteres også til et halvårligt evalueringskursus, hvor de lærer at analysere den elevdata, der er tilgængelig på platformen.

Læs mere om superbrugerkurset og evalueringskurset her

 

Som superbruger/udførende projektmedarbejder har man ansvaret for at frigive opgavemodulerne i platformen til eleverne. Det er op til jer at vælge hvilken rækkefølge modulerne frigives i, eller om de alle sammen skal være tilgængelige på én gang. Area9 Lyceum har lavet disse vejledende uddannelsesguides:

Uddannelsesguide - Niveau 1 (6. klasse)

Uddannelsesguide - Niveau 2 (7. klasse) - kommer snart

Uddannelsesguide - Niveau 3 (8. klasse) - kommer snart

Uddannelsesguide - Niveau 4 (9. klasse)

 

Du kan finde kontaktinformationer på Area9 Lyceums projektkonsulent nederst på siden.

Dokumenter, der skal underskrives af projektets parter for at sikre, at persondataforordningen overholdes.

 

Her kan du hente en vejledning til håndtering af databehandleraftalen og samtykkeerklæringen.

 

Databehandleraftalen indeholder detaljerne i den aftale, der skal indgås imellem Area9 Lyceum og boligorganisationen. Aftalen skal indgås, da  boligorganisation er dataansvarlig for de personoplysninger som Area9 Lyceum behandler i forbindelse med projektet. Aftalen fungerer dermed som en instruktion i, hvordan Area9 Lyceum er forpligtet til at behandle persondataen ordentligt og trygt.

 

Samtykkeerklæringen skal underskrives af deltagernes forældre og giver tilladelse til at barnet må deltage i Mod På Matematik, og at boligorganisationen i den forbindelse indsamler og behandler nødvendige oplysninger om barnet. Samtykkeerklæringen kan også benyttes, hvis boligorganisationen indgår en samarbejdsaftale med barnets skole. 

 

Projektbeskrivelsen til forældrene kan udleveres i forbindelse med et informationsmøde om projektet eller i forbindelse med at samtykkeerklæringen underskrives. Vær opmærksom på, at det er en skabelon, der skal tilpasses det enkelte Mod På Matematik-forløb ved at rette i de gule felter. 

Materiale til deltagende børn og unge

Vi har udarbejdet tre skabeloner til et tilmeldingspapir, som deltagerne kan underskrive i forbindelse med deres opstart i Mod På Matematik.

Papiret er ikke bindende, ligesom en ansættelseskontrakt, men sætter rammerne for deltagelse. Skabelonerne er udformet til forskellige belønningsmodeller, som I selv beslutter jer for i boligorganisationen. De skal alle tilpasses det enkelte projektforløb ved at rette i de gule felter.

Tilmeldingspapir - kontakt belønning

Tilmeldingspapir - social belønning

Tilmeldingspapir - gavekort belønning

 

Ønsker I at skabe opmærksomhed om Mod På Matematik med plakater i boligområdet eller på skolen, kan du hente skabeloner her. Husk at tilpasse de gule felter efter jeres projektforløb.

Plakat - A4

Plakat - A3 

Samarbejde med skolen

Erfaringer fra Mod På Matematik-forløb viser, at det kan være meget fordelagtigt at indgå i et samarbejde med lokale skoler om Mod På Matematik. 

 

Et samarbejde mellem boligorganisation og skolen vil:

 

1) Skabe en bred indsats om de deltagende elever. Her vil en god dialog mellem skolen og den projektansvarlige medarbejde give begge parter indsigt i elevens faglige niveau, udvikling og særlige læringsbehov. 

 

2) Skolen kan med sit kendskab til elevernes faglige niveau hjælpe med at udpege elever i målgruppen, der har brug for et fagligt løft i matematik.

 

Vi har udformet en skabelon til en projektbeskrivelse af Mod På Matematik til skoler, der kan bruges til at indlede en dialog om et samarbejde, der vil styrke matematikfagligheden hos de svageste elever. Denne kan tilpasses det enkelte boligområde og skole ved at rette i de gule felter. 

Billede af Jonas

Jonas Maria Hindsgaul

Ekstern

Projektkonsulent hos Area9 Lyceum Kontakt: jonas.hindsgaul@area9.dk

Oprettelse: 01.06.2021 | Sidst opdateret: 16.08.2022

Søger du bolig? - Klik her