Hvorfor hjælpe med matematik?

Billede af Tavle

Andelen af unge, der klarer sig dårligt i matematik er større i almene boligområder end i resten af landet. Basale matematikkundskaber er afgørende for at kunne mestre de naturfaglige fag i folkeskolen og opnå et tilstrækkeligt gennemsnit ved afgangseksamenerne til at kunne optages på en ungdomsuddannelse.

Dumpeprocenter

11 % af elever fra områder med boligsociale helhedsplaner dumper til 9. klasses afgangsprøve i matematik.

 

Uden for den almene sektor dumper 3 %.

Karakterer i matematik

Karaktergennemsnittet ved 9. klasses afgangseksamen i matematik ligger på 4,9 i områder med boligsociale helhedsplaner.

 

Uden for den almene sektor er gennemsnittet 7,3.

Optagelseskravene på en erhvervsuddannelse er bl.a. mindst 2 i gennemsnit ved folkeskolens obligatoriske afgangsprøver (vægtet) samt mindst 2 i skriftlig matematik. På STX, HTX og HHX skal man have mindst 5,0 i snit i de afsluttende standpunktskarakterer. På HF mindst 4,0.

 

Formålet med Mod På Matematik er, at flere unge med udfordringer i matematik opnår færdigheder, der gør dem i stand til at få de adgangsgivende karakterer til en ungdomsuddannelse. 

 

Projektet skal ses som et supplement til skolens matematikundervisning, hvor der er et særligt fokus på den enkelte unges faglige niveau og læringsbehov. Læs mere om hvordan det lader sig gøre på om læringsplatformen og adaptiv læring

Betydningen af matematik

Arbejderbevægelsens Erhvervsråd har i samarbejde med BL undersøgt den eksisterende litteratur med henblik på at afdække betydningen af matematik.

 

Analysen slår fast, at det at klare sig godt i skolen, herunder i matematik, har stor betydning for chancerne for at få en uddannelse og dermed også for at få godt fodfæste på arbejdsmarkedet. Især for udsatte unge betyder det meget at få et godt afsæt for det videre uddannelsesforløb allerede i grundskolen.

 

Analysens hovedkonklusioner:

  • I Danmark har det stor betydning at få en uddannelse efter skolen. Jobchancer og livsindkomst afhænger i høj grad af, om man får en erhvervskompetencegivende uddannelse, og den tendens skærpes kun i de kommende år.

 

  • Chancerne for at få en uddannelse afhænger i høj grad af, hvordan man klarer sig i grundskolen, dvs. hvilke karakterer man får i dansk og matematik. Det viser flere nationale undersøgelser.

 

  • Internationale undersøgelser peger dels på, at intensive forløb i matematik kan være med til sikre, at flere får en uddannelse, og dels kan det at have matematik på højt niveau gøre, at man klarer sig bedre i livet målt på livsindkomst og på, om man får en uddannelse.

PDF Fil

AE analyse: Betydningen af matematik

Download

Økonomiske konsekvenser

Manglen på uddannelse har store økonomiske konsekvenser. Undersøgelser viser, at personer uden uddannelse går glip af mellem 1-2 mio. kr. gennem livet efter skat.

 

Der er også store samfundsmæssige gevinster ved at flere får en uddannelse. Gevinsten ved en kort videregående uddannelse ligger på ca. 6,7 mio. kr.

Søger du bolig? - Klik her