Få Mod På Matematik i din boligafdeling

Billede af MPM Pige M Com

Alle almene boligafdelinger kan få Mod På Matematik!

Er der børn i jeres boligafdeling, der kan få gavn af den smarte læringsplatform? Så læs videre her på siden.

 

Børnene får et stort udbytte af at medvirke i Mod På Matematik:

  • De bliver fagligt opkvalificeret i matematik
  • De lærer at indgå i et nyt fællesskab
  • De får struktureret og skemalagt deres fritid
  • De lærer ansvaret ved at tjene deres egne penge

 

Nedenfor kan du se et eksempel på, hvordan Mod På Matematik kan implementeres i et boligområde - både med og uden en boligsocial helhedsplan.

 

Projektet er allerede rullet ud i otte boligafdelinger. Vi har og deler med glæde vores erfaringer om, hvordan Mod På Matematik kan forløbe og tilpasses, så børnene i jeres område får mest ud af læringsplatformen.

 

Projektforløb

Rekruttér børn og få juraen på plads

Rekruttér børn og få juraen på plads

Det er op til den enkelte boligafdeling eller boligsociale helhedsplan at rekruttere de børn I mener har behov for læringsplatformen. Den gennemgår matematikopgaver på 6. klasses faglige niveau, men alle børn kan deltage.

Rekrutteringen kan fx foregå gennem fritidsordninger, klubber, lommepengejobbere eller gennem en kontakt med skolen.

Både børn, forældre og boligorganisation skal gå trygt ind i projektet. Derfor er det vigtigt at juraen er på plads fra starten, i form af databehandlingsaftaler, samtykkeerklæringer mv.

 

Skabeloner til download

 

Samtykkeerklæring til forældre

Databehandleraftaler mellem boligorganisation og Area9 Lyceum ApS

Oplæring af en lokal superbruger

Oplæring af en lokal superbruger

BL vil sikre en lokal styring af Mod På Matematik i boligområderne. Derfor uddanner vi en superbruger til platformen i hvert område, som bliver oplært i den tekniske del: Hvordan man opretter et barn, åbner nye læringsmoduler samt følger børnenes brug af platformen.
Desuden vil superbrugeren oplæres i, hvad platformen kan og gør anderledes end andre digitale læringsplatforme, så han/hun kan fungere som en lokal Mod På Matematik ambassadør.

Funktionen som både teknisk superbruger og ambassadør forventer vi gør rekrutteringen af børn lettere. En lokal ambassadør vil også bedre kunne præsentere konceptet for beslutningstagere. I forlængelse heraf vil der være en klarere formidling til alle aktørniveauer (barn, forældre, medarbejdere og beslutningstagere) om, hvad hver de alle får ud af projektet.

Modulerne gennemføres

Modulerne gennemføres

Mod På Matematik består på nuværende tidspunkt af 20 moduler, der hvert tager ca. 1 time at gennemføre. Gennemføres disse har barnet arbejdet med alle de områder af hele 6. klasses faglige pensum, der kan læres gennem denne type e-learning.

Det specielle ved platformen er, at den bruger avancerede algoritmer til at lære børnene matematik på en måde, så de også lærer at lære. Platformen tilpasser indholdet, opgaven og hjælpen til det enkelte barn, og sikrer en individuel læringssti hvilket fordrer effektiv indlæring.

Mod På Matematik er tænkt til at blive implementeret som en del af lommepengejob aktiviteterne i de boligsociale helhedsplaner. Men platformen kan også implementeres i lektiecafeerne eller anden aktivitet, som giver mening lokalt.

Belønning der svarer til et lommepengejob

Belønning der svarer til et lommepengejob

Centralt i konceptet er at afprøve nye metoder at motivere børn på til aktivt at arbejde med egen faglighed. Børnene belønnes for deres indsats og ihærdighed i platformen. Kombinationen af læring og kontant belønning kan vise sig at være nøglen til at komme i gang med matematik og e-læring.

I projektet lægges der op til, at børnene belønnes med 56,72 kr. pr. gennemførte modul. Det er det samme beløb, som børnene kan tjene i de almindelige lommepengejob aktiviteter. Et barn vil med dette niveau max kunne tjene ca. 1.134 kr. for at gennemføre alle 20 moduler.

I bestemmer selv, hvordan belønningen udbetales ud fra det, som giver mening lokalt. Udbetalingen til børnene sker via boligafdelingens egne midler eller helhedsplanernes eget budget for lommepengejobs.

Udbetalingen kan foregå løbende direkte til det enkelte barn eller samlet, når alle moduler er gennemført. Områderne kan også vælge, at børnenes belønning går til fysiske gaver eller en fælles pulje til sociale aktiviteter for de deltagende børn, så børnene selv kan komme med input til aktiviteter og evt. hjælpe med at afholde disse. Belønningsbeløbet vil være det samme uanset, hvilken model man vælger.

 

Notat om belønning

Samarbejdspartnere med Area9 Lyceum og BL

Samarbejdspartnere med Area9 Lyceum og BL

Mod På Matematik skal være jeres lokalstyrede projekt. Men Area9 og BL står klar til at vejlede jer.

Area9 Lyceum

Area9 Lyceum er en af verdens førende e-læringsvirksomheder og førende inden for adaptiv læring. Area9 Lyceum har udviklet teknologien samt læringsmodulerne i Mod På Matematik. Her er ikke kun IT-udviklere ansat, men også lærings- og uddannelseseksperter samt matematiklærere, som definerer og udvikler hvert læringstrin i platformen.

Area9 Lyceums rolle er at udvikle nye læringsmoduler samt tilpasse platformen til børnenes behov og den nyeste viden inden for adaptiv læring. Det er også Area9 Lyceum, der står for den praktiske oplæring af de lokale superbrugere. Herudover evaluerer Area9 Lyceum på børnenes fremgang i selve platformen.

BL

BL står for projektledelsen i Mod På Matematik, koordinering mellem samarbejdspartnerne, udarbejder skabeloner til brug boligorganisationerne og planlægger superbrugerkurser. 

Jeres rolle

I er med til at afprøve og udvikle metoden fremadrettet. Boligorganisationerne eller helhedsplanerne rekrutterer børn og afholder den egentlige aktivitet samt står for betalingen af belønningen enten i kontant, fysisk eller social form. I har den styrke, at jeres indsatser er mere dynamiske og har større metodefrihed end projekterne i kommunerne og i folkeskolerne, og de foregår dér, hvor børnene bor.

Søger du bolig? - Klik her