MPM

Mod På Matematik

Den almene boligsektor har fokus på at styrke unges matematikfærdigheder. Derfor har BL indgået et samarbejde med e-læringsfirmaet Area9 Lyceum om e-læringsplatformen Mod På Matematik. Projektet er rettet imod unge, der skal øve matematik på 6.-9. klasses niveau og afvikles lokalt i boligområderne, typisk af boligsociale medarbejdere.

 

I Mod På Matematik-platformen træner unge deres matematikkundskaber på en anden måde end de er vandt til i skolen. Alle øvelserne og forklaringerne tilpasser sig nemlig hver eneste elevs faglige niveau ved hjælp af platformens unikke adaptive format. Centralt i konceptet er, at de unge belønnes for deres indsats og ihærdighed ligesom med et lommepengejob.

 

Andelen af unge, der klarer sig dårligt i matematik er større i almene boligområder end i resten af landet. Basale matematikkundskaber er afgørende for at kunne mestre de naturfaglige fag i folkeskolen og dermed opnå et tilstrækkeligt gennemsnit ved afgangseksamenerne til at kunne optages på en ungdomsuddannelse.

 

Målet med Mod På Matematik er at:

  • flere unge får en ungdomsuddannelse
  • fremme matematikkundskaber
  • opbygge faglig selvtillid
  • lære ansvaret ved et fritidsjob og ved at tjene (lomme)penge
  • få en struktureret og sund fritidsaktivitet
  • skabe motivation for vedholdenhed i arbejds- og læringssammenhænge

"Jeg har mine forældres opbakning, men de har svært ved at hjælpe mig med mine lektier. Jeg kan allerede mærke efter fem lektioner, at jeg får en anden slags hjælp nu, og det motiverer mig til at blive ved."

Søger du bolig? - Klik her