Afhold Løb Mellem Husene

Her har du mulighed for at tilmelde din boligorganisation til motionsløbet

Billede af Frise Kort

Som medlemsorganisation har I mulighed for at afvikle et Løb Mellem Husene i jeres boligområder. Her har boligorganisationen mulighed for at blive en del af en national begivenhed, hvor lokale fællesskaber og fysisk sundhed i landets almene boligområder er i centrum.

 

Gennem Løb Mellem Husene kan I vise, at jeres boligområder bidrager til byens liv og fællesskaber - ikke mindst ved at engagere frivillige beboere, der kan inddrages i planlægningen og afviklingen af løbet. I har også en rigtig god mulighed for at skabe nye sunde fællesskaber i forbindelse med løbet ved fx at oprette gå- og løbehold op til løbet og ved at invitere lokale foreninger og samarbejdspartnere til folkefest ved målstegen.

 

En fælles fortælling 

Løb Mellem Husene er en national begivenhed, som afholdes flere steder i landet på samme dag. Derfor er der etableret nogle fælles rammer, der gør det tydeligt, at de deltagende boligorganisationer er en del af den samme begivenhed. 

 

De fælles rammer og en koordineret planlægning sikrer også de bedste vilkår for fælles sponsorater og fundraising til nogle af løbets udgifter som fx t-shirts og drikkedunke.

 

Derudover vil I som løbsarrangør i høj grad have mulighed for at lave lokale tilpasninger, der gør, at det løb I arrangerer, passer til den kontekst og de gode kræfter, der findes lige præcis i jeres boligområder. 

 

Tilmelding

Du kan kontakte sekretariatsleder Louise Hammer på louha@kab-bolig.dk

 

Det leverer vi, når I arrangerer et Løb Mellem Husene

For at sikre, at de lokale løb opfattes som en fælles landsdækkende begivenhed, har Løb Mellem Husene-sekretariatet defineret nogle rammer, som arrangørerne skal arbejde inden for. 

 

Alle arrangører modtager derfor en kommunikationspakke, der indeholder en vejledende tidsplan, tekster til ekstern kommunikation og grafisk materiale. Herudover modtager man løbende sparring til planlægningen af motionsløbet og eventuelle tilknyttede aktiviteter såsom en folkefest ved målstregen eller oprettelsen af løbe- og gåklubber op til løbet.

Om Løb Mellem Husene

Løb Mellem Husene afvikles gennem et partnerskab mellem KAB og BL. Sekretariatet består af medarbejdere fra begge organisationer.

 

I 2019 afholdt KAB for første gang Løb Mellem Husene, hvor ca. 300 personer løb eller gik igennem flere almene boligafdelinger i Valby og Sydhavnen og afslutningsvis deltog i en folkefest ved målstregen. Formålet var at skabe en synlig og indbydende begivenhed, der viste både beboerne og omverden mange af de positive aspekter ved de almene boligområder, som ofte ikke fremhæves i medierne. Igennem et partnerskab med BL, er det hensigten, at Løb Mellem Husene udvikles til et årligt tilbagevendende nationalt event, hvor boligorganisationer landet over kan tilslutte sig konceptet og afholde lokale Løb Mellem Husene med en tværgående fælles identitet og fortælling.

Billede af Løb Ml Husene Gellerup 18092021 3607 113619

Løb Mellem Husene 2021 i Gellerup

Foto: Ib Sørensen

Billede af B CE6A3816 U. Kasnt

Løb Mellem Husene 2021 i Valby/Sydhavnen

Foto: Bjarke Strøm

Billede af Løb Ml Husene Gellerup 18092021 3803 113815

Løb Mellem Husene 2021 i Gellerup

Foto: Ib Sørensen

Billede af B CE6A3098 U. Kant

Løb Mellem Husene 2021 i Valby/Sydhavnen

Foto: Bjarke Strøm

Billede af B CE6A3710 U. Kant

Løb Mellem Husene 2021 i Valby/Sydhavnen

Foto: Bjarke Strøm

Søger du bolig? - Klik her