Din rolle i kredsarbejdet

Billede af Kredsvalg Crop

Din rolle i kredsarbejdet

Kredsrepræsentantskaberne holder typisk fire møder om året.

Møderne holdes som udgangspunkt om aftenen. Dagsordenen er en blanding af aktuelle boligpolitiske drøftelser, planlægning af aktiviteter i kredsene, erfaringsudveksling og information mellem BL og de enkelte boligorganisationer.

Der kan suppleres med ekstraordinære møder efter behov.

Kredsen nedsætter arbejdende udvalg, der afspejler aktiviteterne i kredsen. Udvalg kan have fokus på den lokale boligpolitik, afvikling af arrangementer, operationalisering af Almene Mål eller på helt konkrete emner, som kredsen beskæftiger sig med.


Ansvarsfordelingen i kredsarbejdet

 

Rollen som kredsrepræsentant:

 • er BL’s repræsentantskab og øverste myndighed
 • repræsenterer alle boligorganisationerne i kredsen
 • arbejder for helheden og for BL’s målsætninger
 • synliggør kredsens og BL’s arbejde lokalt
 • bærer viden ind i kredsen og ud til medlemmerne og omvendt
 • bidrager til samarbejdet på tværs af boligorganisationer
 • tager kontakt til boligorganisationer, der ikke deltager i kredsarbejdet 

 

Kredsledelsens rolle som formand og næstformand:

 • er BL’s repræsentantskab (øverste myndighed)
 • BL’s bestyrelse – kredsens øverste politiske ledelse
 • sikrer sammenhæng mellem BL’s bestyrelse og kredsens arbejde
 • sætter ambitionsniveauet, sikrer fremdrift og boligpolitisk fokus
 • skaber rum for aktiv deltagelse og tydeliggør forventninger til kredsrepræsentanterne
 • synliggør, hvordan kredsarbejdet skaber værdiMedlem af kredsbestyrelsen

 • forbereder dagsorden til kredsrepræsentantmøder
 • sparrer om realiseringen af kredsens aktiviteter
 • udpeger retningen for aktiviteter
 • drøfter og evaluerer kredsens drift
 • kredsbestyrelserne består af kredsens formand og næstformand samt mindst tre kredsrepræsentanter.
 • kredsbestyrelserne vælges på det første kredsrepræsentantmøde efter kredsvalget.


Kredskonsulenterne

 • understøtter kredsledelsens og repræsentanternes arbejde
 • sikrer, sammen med kredsledelsen, fremdrift og sammenhæng i kredsarbejdet
 • bidrager med relevant viden og faglighed
 • sikrer gennemsigtighed og troværdighed i kredsens og BL's arbejde
 • bidrager til formidling og vidensdeling af kredsens arbejdeMedlem af kredsbestyrelsen

 • forbereder dagsorden til kredsrepræsentantmøder
 • sparrer om realiseringen af kredsens aktiviteter
 • udpeger retningen for aktiviteter
 • drøfter & evaluerer kredsens drift
 • kredsbestyrelserne består af kredsens formand og næstformand samt mindst tre kredsrepræsentanter.
 • kredsbestyrelserne vælges på det første kredsrepræsentantmøde efter kredsvalget.


Kredskonsulenter & kredssekretærer ved BL – Danmarks Almene Boliger

 • understøtter kredsledelsens og repræsentanternes arbejde
 • sikrer, sammen med kredsledelsen, fremdrift og sammenhæng i kredsarbejdet
 • bidrager med relevant viden og faglighed
 • sikrer gennemsigtighed og troværdighed i kredsens og BL's arbejde
 • bidrager i formidling og vidensdeling af kredsens arbejde

 

 

Søger du bolig? - Klik her