BL's 11 kredse

Billede af Kredsvalg Crop

BL's demokratiske struktur hviler på 11 kredse, som hvert andet år vælger en formand og en næstformand samt et antal kredsrepræsentanter.

Formand og næstformand i kredsen indgår i BL's bestyrelse, og kredsrepræsentanterne indgår i BL's øverste myndighed, repræsentantskabet.

Billede af Diagram

Læs om BL's opbygning og organisering

BL er opdelt i 11 kredse. I hver kreds vælges hvert andet år et lokalt repræsentantskab, herunder formand og næstformand, der indgår i BL's bestyrelse.

Kredsrepræsentanterne arbejder i det daglige på, at BL's målsætningsprogram Almene Mål omsættes til handlinger i lokalområdet.


BL’s medlemmer opnår værdifuld kontakt med andre boligorganisationer ved at deltage i kredsarrangementer. Her behandles fælles lokale problemstillinger, og der kan aftales et tættere samarbejde om løsning af opgaver, som flere boligorganisationer er fælles om.


De lokale direktører mødes jævnligt for at holde sig orienterede om medlemsorganisationens arbejde og debattere lokale og boligpolitiske problemstillinger mv. 


Kredsene betjenes fra BL’s sekretariat af kredskonsulenter, som hjælper til med at tilrettelægge og gennemføre kredsaktiviteterne. Link til BL's Kredsafdeling

Søger du bolig? - Klik her