Hvem kan vælges?

I BL’s kredsrepræsentantskaberne sidder såvel repræsentanter, som er beboere og repræsentanter, som er ansatte i boligorganisationerne. Man kan vælges til et kredsrepræsentantskab, når man opfylder betingelserne i BL's vedtægter §7, stk. 10. 

’Stk. 10. Valgbare som formand, næstformand og repræsentanter er personer, som på kredsmødet er foreslået af det medlem af BL, som den pågældende er tilknyttet enten som bestyrelsesmedlem, som ansat, som medlem af en afdelingsbestyrelse i kredsen eller som medlem af den pågældende boligorganisations repræsentantskab. Det er endvidere en betingelse for valgbarhed, at vedkommende enten på kredsmødet eller skriftligt forinden kredsmødet har erklæret sig indforstået med at modtage valg.’

Der er vedtaget særlige valgmodeller i BL's 1. og 5. kreds. 


Hvornår kan kandidater indstilles? 

Ultimo januar 2020 vil boligorganisationerne, som skal indstille kredskandidaterne, modtage informationsmateriale om, hvordan de indstiller kandidaterne.

Indstillingen skal indeholde følgende:

  • Et vellignende pasfoto af nyere dato som pdf.fil*
  • Bestyrelses- og relevante tillidsposter.
  • En motivation på max 700 anslag, der fortæller om, hvad kandidaten kan bidrage med til samarbejdet med BL og BL's kredse.
  • Kontaktoplysninger og email.
  • Dokumentation for boligorganisationens indstilling af kandidaten i form af kopi af et referat fra fx organisationsbestyrelsen eller lign., hvor kandidatens valgbarhed dokumenteres, idet det fremgår hvilken position kandidaten har i egen boligorganisation.

* BL har ikke adgang til fotos, der er sendt i forbindelse med tidligere valghandlinger.

Indstillinger skal sendes til kredsvalg@bl.dk


Kandidatindstillingerne præsenteres her på www.kredsvalg.dk i takt med, at de modtages i BL.

Dine data: Når du stiller op til kredsvalg, benytter vi ovenstående data til at beskrive kandidaturer på BL’s hjemmeside og til afvikling af valgene. Derfor vil dit fulde navn, foto, bestyrelses- og relevante tillidsposter samt din motivation fremgå af www.kredsvalg.dk. Dine øvrige kontaktoplysninger vil vi gemme under valget ift. den praktiske afvikling af dette.

Når kredsvalget er afsluttet, sletter vi oplysningerne fra såvel kredsvalgs-hjemmesiden som interne arkiver.


Din data vil ikke blive benyttet i anden anledning end kredsvalget, medmindre du bliver valgt. Såfremt du bliver valgt, vil dit fulde navn og din boligorganisation komme til at fremgå af BL’s hjemmeside resten af valgperioden sammen med de øvrige repræsentanter.


Spørgsmål til, hvordan vi anvender din data kan stilles til kredsvalg@bl.dk


Søger du bolig? - Klik her