Tomm Olsen

Tomm Olsen

Opstillet af: Gladsaxe almennyttige Boligselskab

Jeg er VALGT i Boligorganisationen

Opstiller som kredsrepræsentant

Bopælskommune: Gladsaxe

Motivation:

Tilbyde tidssvarende boliger til alle og fremtidssikre boligerne. Fortsat medvirke til at løse samfundsopgaver. Styrke beboerdemokratiet og huske at holde beboerne i centrum. medvirke til bedre uddannelse af beboerdemokraterne. Forbedre styringsdialogen og samarbejdet med kommunerne. Holde fokus på grønne områder så disse står indbydende for fælles aktiviteter i afdelingerne.

Bestyrelses- og tillidsposter:

Over 25 års erfaring med bestyrelsesarbejde i boligafdelingen Stengårdsvænge, sidder nu som 1. suppleant
Bestyrelsesmedlem i GAB`S repræsentantskab
Repræsentantskabsmedlem af kreds 9
Medlem af det grønne råd i Gladsaxe kommune

 

 

Søger du bolig? - Klik her