Ole Lund Petersen

Ole Lund Petersen

Opstillet af: Gentofte Ejendomsselskab

 

Jeg er VALGT i boligorganisationen

 

Opstiller som kredsrepræsentant

 

Bopælskommune: Gentofte

Motivation

 • At alle boligorganisationer i 9 kreds får indført arbejds- og uddannelsesklausuler som et krav når der skal bygges, renoveres samt indgås aftaler med håndværkere som et boligselskab ønsker at benytte.
 • At understøtte boligorganisationernes arbejde med implementering af FN´s verdensmål
 • At bladet Boligen journalistisk strammes op og der skabes mulighed for boligpolitiske indlæg fra beboerdemokrater i den almene boligsektor
 • At vi arbejder for i fællesskab at få ens retningslinjer når vi ønsker at bygge, så en kommune ikke kan forlange 100% anvisningsret til nyopførte boliger.
 • At vi får rejst en politisk debat om rimeligheden i, at almenboliglovens retningslinjer, omkring anvisningsrette, i stor udstrækning tilgodeser en kommunes ønsker.

Bestyrelses- og tillidsposter

 • Bestyrelsen i Socialdemokratiets Lokalafdeling i Gentofte
 • Domsmand
 • Formand for Gentofte Ejendomsselskab
 • Tidligere formand for afdelingsbestyrelsen i Gentofte Ejendomsselskab
 • Tidligere formand for en grundejerforening i Lejre
 • Forskellige ad hoc grupper i KAB:
 • Ulovlig fremleje,
 • KAB´s retningslinjer og kodeks for valg til eksterne poster i KAB-fællesskabet.

 

 

Søger du bolig? - Klik her