Katja Adelhøj Lindblad

Katja Adelhøj Lindblad

Opstillet af: Vallensbæk Boligselskab

 

Jeg er VALGT i boligorganisationen

 

Opstiller som kredsnæstformand

 

Bopælskommune: Vallensbæk

Motivation

Når jeg genopstiller som næstformand i kreds 9 er det fordi jeg fortsat brænder for, at de almene boliger og beboerne får endnu bedre vilkår i Danmark. Vi har en stor opgave i at forklare kommuner og Folketing om vilkårene i de almene boliger og ikke mindst, hvad at vi er afgørende for, at velfærdssamfundet hænger sammen.  Samtidig skal Storkøbenhavn tilgodeses. Vi er den største kreds i BL, og derfor er det vigtigt, at alle boligselskaber i Storkøbenhavn bliver hørt. Det er også vigtigt, at vores udfordringer og successer deles og bruges i BL politisk.

Fokusområder:

 • At sektoren fortsat skal være for alle – både dem med mange og dem med få ressourcer
 • Via FNs verdensmål skal vi være endnu bedre til at vise, hvor vigtig sektoren er for Danmark
 • Hjemløshed, sårbare og udsatte beboere skal fortsat være i fokus
 • Effektiv drift må ikke gå ud over vores sociale ansvar
 • Vi skal løfte og styrke kredsarbejdet gennem mere uddannelse og bedre interessevaretagelse lokalt i alle kommuner

Med mig får I:

 • 20 års erfaring med beboerdemokrati og frivilligt arbejde
 • 12 års erfaring fra ansættelse i den almene sektor
 • 20 års erfaring fra politisk arbejde

Bestyrelses- og tillidsposter

 • Bestyrelsesformand, Vallensbæk Boligselskab
 • Næstformand, BLs 9. kreds
 • Bestyrelsesmedlem, BL – Danmarks Almene Boliger
 • Medlem overenskomstudvalget
 • Realdania – medlem af repræsentantskabet og AlmenBoligforum

 

 

 

Søger du bolig? - Klik her