Karina Frederiksen

Karina Frederiksen

Opstillet af: Brøndby Boligselskab

 

Jeg er VALGT i boligorganisationen

 

Opstiller som kredsrepræsentant

 

Bopælskommune: Brøndby

Motivation

Jeg har været aktiv i beboerdemokratiet i to år, og jo mere jeg lærer om boligpolitik, desto mere interesserer det mig. Jeg suger alt, hvad jeg kan, til mig — og jeg synes, at vi skal blive endnu bedre til at lære af hinanden.


Vi skal komme hinanden mere ved i de forskellige boligorganisationer. Vi skal lære af og inspirere hinanden og via kredsarbejdet opdage styrken ved at stå sammen.


Beboerdemokratiet skal favne flere med anden etnisk baggrund end dansk. Også på dette område kan vi lære af hinanden på tværs af boligselskaber og kredse. Sammen kan vi finde gode idéer til, hvordan vi involverer endnu flere i at skabe gode steder at bo.

 

Bestyrelses- og tillidsposter

- Næstformand i Brøndby Boligselskabs afdeling 608 Dyring parken.

- Medlem af organisationsbestyrelsen i Brøndby Boligselskab.

 

 

 

Søger du bolig? - Klik her