Karin Sørensen

Karin Sørensen

Opstillet af: Boligselskabet AKB Rødovre 

 

Jeg er VALGT i boligorganisationen

 

Opstiller som kredsrepræsentant

 

Bopælskommune: Rødovre

Motivation

Jeg har siddet i 9. kreds i en enkelt periode og haft stor glæde af arbejdet omkring FN´s 17 verdensmål, som jeg har kunnet bringe hjem til egen afdeling, hvor arbejde med målene er godt i gang i en løbende proces.

Jeg føler mig på ingen måde færdig med kredsarbejdet og vil gerne fortsætte med at bringe beboeren ind i BL og være med til at udvikle frivillighedsprofilen, hvilket lægger sig op ad min interesse for arbejdet i min egen afdeling. Det tætte samarbejde mellem beboeren og BL er for mig vigtig, hvis vi skal blive ved at udvikle og styrke vores mål om gode boliger i gode områder.

Så jeg håber på endnu en periode i 9.kreds for at udvikle mine boligpolitiske evner og for at repræsentere beboeren og deres behov for gode boliger, blandede byer, frivilligt arbejde osv. I BL.

Bestyrelses- og tillidsposter

- Medlem af afdelingsbestyrelse

- Medlem af KAB´s repræsentantskab

- Medlem af organisationsbestyrelsen

- Repræsentant i 9.kreds

 

 

 

Søger du bolig? - Klik her