Jesper Loose Smith

Jesper Loose Smith

Opstillet af: Arbejdernes Boligselskab i Gladsaxe

 

Jeg er ANSAT i boligorganisationen

 

Opstiller som kredsrepræsentant

 

Bopælskommune: Hillerød

Motivation

  • Arbejde på at styrke det lokale samarbejde i kommunen, både mellem boligorganisationerne og med kommunen – herunder lokalinteressevaretagelse
  • Udvikling af beboerdemokratiet med beboerne i centrum
  • Kredsarbejdet skal også betragtes ud fra, hvilke emner som et afdelingsbestyrelsesmedlem mener kunne være interessant at vi videreformidler til dem
  • Arbejde på at forbedre og udvikle administrationen på det almene boligområde, herunder effektivisering

Bestyrelses- og tillidsposter

  • Ansat i den almene boligsektor siden 1984
  • Økonomichef i Boligselskabet AKB 2000–2005
  • Direktør i Boligselskabet Nordsjælland 2005–2011
  • Direktør i Arbejdernes Boligselskab i Gladsaxe 2011–
  • Medlem af BL’s repræsentantskab i 9. kreds 2012–
  • Formand for Boligdirektørforeningen

 

 

 

Søger du bolig? - Klik her