Iris Gausbo

Iris Gausbo

Opstillet af: Boligforeningen 3B

 

Jeg er VALGT i boligorganisationen

 

Opstiller som kredsformand

 

Bopælskommune: Herlev

Motivation

Boligforlig. Parallelsamfundspakke. FN verdensmål. Renoveringskø

Som formand for BL 9. kreds, er dette blot en del af de udfordringer og opgaver jeg sammen med 9.kreds skal tage fat på og arbejde videre med.

Gennem interessevaretagelse skal vi italesætte, at vi ikke ejer udfordringerne, vi har allerede løsninger og det er os, der ejer målet.

Vi huser 1 million mennesker i den almene sektor.

Vi leverer bæredygtige løsninger til samfundet, det gælder både socialt, økonomisk, og klimamæssigt.

Vi skal sende det budskab til omverdenen, at sammen kan vi, og vi er vigtige samarbejdspartnere.

Vi har løsningerne, fra bydelsmødre til fællesspisninger, fra lektielæsning til effektiv drift, og det skal vi gennem interessevaretagelse italesætte overfor politikere og øvrige samarbejdspartnere lokalt i 9. kreds.

Vi er nødt til, at fortælle omverdenen uden for den almene sektor, hvad vi allerede gør og hvor meget det betyder, for sammenhængskraften i samfundet. Kredsen består af 15 kommuner med 96.928 almene boliger, det kan vi udnytte i kredsarbejdet. For at BL medlemsorganisationen står så stærkt som muligt, skal vi i kredsen sikre, at vi sørger for forbindelsen mellem landsorganisation og organisationerne lokalt i 9. kreds. netop dette er en vigtig opgave for kredsen, som jeg vil sætte fokus på som formand.

 

Som leder og formand engageret og inkluderende, det er vigtigt, at alle kommer til orde og det er vigtigt som formand at "gå foran ", når der skal handles! Jeg er pædagog og har arbejdet med udsatte børn på forskellige institutioner og i forskellige sammenhænge, så jeg er vant til at bruge og stole på mine instinkter og min dømmekraft. Jeg ønsker ikke, at " gro fast" i rollen som formand/ leder, og derfor arbejder jeg på forskellige måder med at styrke og udvikle mine kompetencer. Gennem arbejdet i den almene sektor, som medlem af bestyrelsen for en lokal partiforening (Socialdemokratiet), og gennem fagligt politisk arbejde har jeg udviklet mine styrker og kompetencer, blandt andet i forhold til politisk interessevaretagelse. Vi er godt i gang med arbejdet, og jeg glæder mig til at fortsætte med de initiativer vi har sat i gang med, det gælder blandt andet FN`S verdensmål, hvor mål 17 om partnerskaber kommer til at fylde i kredsens arbejde.

Bestyrelses- og tillidsposter

  • formand for Hjortegården i Herlev (knap 1000 boliger).
  • Næstformand i boligforeningen 3B.
  • Medlem af KAB`s bestyrelse.
  • Formand 9. kreds.
  • Medlem af BL's bestyrelse.
  • Medlem af bestyrelsen for Byggeskadefonden.
  • Medlem af bestyrelsen i lokal partiforening. (Socialdemokratiet.)

 

 

Søger du bolig? - Klik her