Hagen Philipsen Ahlgren

Hagen Philipsen Ahlgren

Opstillet af: Ballerup almennyttige Boligselskab

 

Jeg er VALGT i boligorganisationen

 

Opstiller som kredsrepræsentant

 

Bopælskommune: Ballerup

Motivation

 

Jeg ønsker at arbejde for udvikling af den Almene Boligsektor, herunder nye boligformer. Jeg er interesseret i udviklingen af attraktive boligområder, hvor samspillet mellem beboernes udeliv og boliger prioriteres højt.

 

Ligeledes er finansiering af såvel nye som ældre boliger samt boliger til hjemløse og socialt udsatte også et af mine store interesseområder.

 

Bestyrelses- og tillidsposter

  • Formand i egen boligafdeling
  • Medlem af bestyrelsen i Ballerup Almennyttige Boligselskab
  • Medlem af Kreds 9 repræsentantskab
  • Medlem Af Grønt Råd i Ballerup Kommune
  • Medl. Menighedsrådet i Pederstrup Sogn, valgt til Kasserer og Kirkeværge
  • + diverse tillidsposter i Mænds Mødested – Pendlerforeningen etc.

 

 

 

Søger du bolig? - Klik her