Bente Vitt

Bente Vitt

Opstillet af: Rødovre Boligselskab

 

Jeg er VALGT i boligorganisationen

 

Opstiller som kredsrepræsentant

 

Bopælskommune: Rødovre

Motivation

Er meget boligpolitisk interesseret, og vil meget gerne være med til at styrke beboerdemokratiet. Har siddet som repræsentant i BL i en valgperiode, som har vakt stor interesse for at fortsætte arbejdet i endnu en valgperiode.

Bestyrelses- og tillidsposter

  • Har siddet i organisationsbestyrelsen i 4 år og siddet som formand for afde­lingsbestyrelsen i egen afdeling i 1.6 år
  • Har siddet som formand for kursusudvalget i 8 Ar, formand for Miljø- og viden­udvalg i 4 Ar samt siddet i aktivitetsudvalget, der gør en stor indsats for at styrke frivillighed i beboerdemokratiet.

 

 

Søger du bolig? - Klik her