Michael Haas Sørensen

Michael Haas Sørensen

Opstillet af: HAB

 

Jeg er VALGT i boligorganisationen

 

Opstiller som kredsrepræsentant

 

Bopælskommune: Haderslev

Motivation

Som kredsrepræsentant stiller jeg op, og er klar til at fortsætte med det arbejde, i beboernes interesse, som vi i kredsen startede på for 2 å siden. Jeg har med stor iver deltaget i debatterne, lyttet til de gode argumenter, i såvel BL, kredsen, bestyrelsen og i kursusudvalget. Jeg mener at vi fortsat skal have beboerdemokratiet udviklet yderlige, ved at tilbyde relevante tema/kursusdage for kredsens medlemmer, og fortsat have fokus på, og oplyse om boligforholdene i lokalområdet.

 

For mig er det vigtigt at vores kreds anerkendes som en kreds, hvor der stadig er behov for tidssvarende boliger, til en fornuftig pris, i et aktivt boligområde, og det vil jeg forsat være med til at sikre.

Bestyrelses- og tillidsposter

  • Organisationsbestyrelsesmedlem i HAB
  • Bestyrelsesmedlem i afd. 15(HAB)

 

 

Søger du bolig? - Klik her