Leif Poulsen

Leif Poulsen

Opstillet af: BoligSyd

 

Jeg er VALGT i boligorganisationen

 

Opstiller som kredsformand

 

Bopælskommune: Aabenraa

Motivation

Jeg vil arbejde for, at der kommer større synlighed og åbenhed mht. kredsens arbejde og gøre det muligt for alle organisationer der er tilknyttet kredsen at få glæde af det arbejde som kredsrepræsentantskabet laver, gennem referater og nyhedsbreve fra kredsen.

 

Jeg ønsker også at være med til at styrke såvel afdelinger som organisationer uanset størrelse gennem kurser og andre tiltag fra kredsens side. Min kæphest er beboerdemokratiet og jeg har tro på, at dette kan styrkes. På den baggrund stiller jeg mig derfor til rådighed.

Bestyrelses- og tillidsposter

  • Formand for BoligSyd
  • Tidligere afdelingsformand

 

Erfaring fra flere andre organisationer og foreninger herunder Det Danske Spejderkorps og Gigtforeningens Sønderjyllands kreds.

 

 

Søger du bolig? - Klik her