Jan Arvid Mortensen

Jan Arvid Mortensen

Opstillet af: Nordborg Andelsboligforening

 

Jeg er ANSAT i boligorganisationen

 

Opstiller som kredsformand

 

Bopælskommune: Sønderborg

Motivation

Ønsker at udbrede kendskab til BL og samarbejdet mellem BL og boligorganisationer gennem kredsarbejde og BL’s bestyrelse. Det er vigtigt, at der trækkes på samme hammel, og at der vises åbenhed i forhold til alle interessegrupper. Derved opnås de bedste resultater for den almene sektor og dermed beboere i almene boliger. Tror på, at et mix mellem folkevalgte og ansatte i kredsrepræsentantskaberne er en god ide for at få flest mulige vinkler i arbejdet. Samtidig vil jeg gerne tale den mindre boligorganisations sag i BL’s bestyrelse.

 

Bestyrelses- og tillidsposter

  • BL kreds 8 - næstformand
  • BL Danmarks Almene Boliger – Bestyrelsesmedlem
  • Project Zero A/S Sønderborg - Bestyrelsesmedlem.

 

 

Søger du bolig? - Klik her