Annalise Lyngkilde

Annalise Lyngkilde

Opstillet af: Boligforeningen Søbo

Jeg er VALGT i boligorganisationen

 

Opstiller som kredsrepræsentant

 

Bopælskommune: Sønderborg

Motivation:

Som repræsentant vil jeg fortsat arbejde for åbenhed og vidensdeling omkring arbejdet i BL og ud til de enkelte boligforeninger.

Jeg vil også arbejde for en styrkelse af dialogen mellem boligforeninger og kommuner gennem lokal interessevaretagelse

 

Bestyrelses- og tillidsposter:

 

Formand Boligforeningen Søbo

 

 

 

Søger du bolig? - Klik her